szerda, április 26, 2017

Napi ige - Ki a többség? Kié mindenkor az erő?

"Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!" 
(Ésa. 41,14)
"Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot."
(Lukács 12,32)

"Az a gyülekezet, amely a kötelességét teljesíti, nem pusztulhat el... A menny csillagait Isten kormányozza. Ő adja fényüket, irányítja útjukat. Igaz ez Isten szolgáira is. Csupán eszközök az Ő kezében, minden Ő is feltekintett Atyjára, képesek lesznek a munkáját végezni...
A világ millióihoz arányítva Isten gyermekei mindenkor csak kicsiny nyáj. De ha helytállnak az igazságért, ahogy azt az Úr szent Igéjében kinyilatkoztatta, akkor Isten lesz a mentsváruk. A Mindenható széles pajzsa alatt meghúzódhatnak.
 Isten mindenkor a többség! És ha majd az utolsó trombitaszó áthatol a halottak börtönén, az igazak pedig ujjongva, győztesen jönnek elő, akkor Istennel, Krisztussal, az angyalokkal és minden idők állhatatos, hűséges híveivel egyesülve Isten gyermekei bizonnyal a többség lesznek (I.Kor. 15,52).
Krisztus őszinte tanítványai követik Őt... Mint Krisztus szenvedéseinek részesei, hivatottak, hogy az Ő dicsőségében is osztozzanak vele. Szent látomásban látta a próféta Isten maradék gyülekezetének végső győzelmét: 
»És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve és azokat, akik diadalmasok... Kezükben voltak Isten hárfái és énekelték: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten: igazságosak és igazak a te útjaid, ó szentek Királya!« (Jel. 15,2–3)"

(Apostolok története, Jelenések könyve c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése