vasárnap, október 15, 2017

A LEVÁLTOTT RUHA

A LEVÁLTOTT RUHA

Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, akinek nem vala menyegzői ruhája. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata."

(Mt 22:11-12) 

Dobd el az utcai viseletet és cseréld fel azt a mennyegzői ruhára, melyet Jézus készített el számodra! Így Jézussal együtt elfoglalhatod a menny trónjait. 
Az Úr vár mindenkit, aki úgy jön elé, ahogy van. Ne törjük magunkat önigazságunk építgetésén, önmagunk felmagasztalásán, érdemeink mutogatásán és tudományunkkal való büszkélkedésen. Csak ha a szelídség és alázatosság palástjában jársz és dolgozol, az Úr akkor munkálkodik érted - olyan munkával, melyre csak Ő képes. Az Úr munkálkodik benned, ahogyan azt Ő jókedvéből és akaratából teszi. Örömmel tölti el őt, ha lát téged Krisztus szeretetéhez ragaszkodni és abban megmaradni.

Ne hagyd, hogy bármi megrabolja nyugalmadat, békédet, és azt a bizonyosságot, hogy Krisztus elfogadott. Kérd számon minden ígéretét, és az mind a tiéd, ha teljesíted feltételeit. Az Ő szeretetében való megmaradás titka: teljes önmegtagadás és Krisztus utainak elfogadása. 

Maradandó békesség - kik érik ezt el? Csak akkor találjuk meg, ha elhagyjuk minden önfelmagasztalásunkat és önző nézőpontból való magaméregetésünket, megtagadjuk önmagunkat és elfogadjuk Krisztus útjait. Meg kell tanulnunk az Ő alázatát és szelídségét, mielőtt ígéretei beteljesedhetnének rajtunk. „Nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek." (Mt 11:29) 
A krisztusi szokások felvétele által alakul át az én - amikor felvesszük az Ő igáját és alárendeljük magunkat tanításának. 

Jézusnak átadni életünket sokkal többet jelent, mint azt egyesek gondolnák. Isten teljes önmegtagadást vár el. Addig nem fogadhatjuk be Szentlelkét, amíg szét nem törtünk minden igát, mely bennünket kifogásolható jellemtulajdonságainkhoz kötöz. Ezek az akadályok tartanak vissza bennünket attól, hogy Krisztus igáját hordozzuk és tanítása szerint éljünk. Nincs senki közöttünk, akinek már nem kellene tanulnia. Mindannyiunknak tanulnunk kell Krisztustól. 
(Review and Herald, 1899. április 25.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése