szombat, október 22, 2016

KÉRJÜK AZ Ő ÁLDÁSÁT!

KÉRJÜK AZ Ő ÁLDÁSÁT!

"Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?"

(Lk 18:7) 

Lehet, hogy már jó ideje a keskeny úton járunk, de ez nem biztosíték arra, hogy végig is rajta maradunk. Ha a Szentlélek segítségével valaha is az Úrral jártunk, ez bizonyára azért volt lehetséges, mert kerestük Őt mindennapi imáinkkal és hitünkkel. A két olajfától az "arany" olaj arany-csatornákon át folyik hozzánk. De azok, akik nem ápolják kapcsolatukat a Lélekkel és nem keresik imádságos lelkülettel, nem várhatják, hogy majd meg is kapják az aranyolaj gyümölcseit, melyek a jóság, türelem, hosszútűrés, engedelmesség és a szeretet.

Mindenikünknek el kell szakadnia a világtól, mely megtelt a bűnnel. Istennel nem csak rövid ideig kell együtt járnunk, s majd búcsút intve neki tovább járnunk a magunk feje után. Szilárd hittel kell rendelkeznünk, a hit cselekedeteiben való állhatatos megmaradással. Dicsőítenünk kell az Urat, és igaz jellemvonásokkal bemutatni az Ő dicsőségét. Senki sem győzhet kitartás, erőfeszítés nélkül, mely összhangban kell álljon a keresett dolog - az örök élet - értékével.

A Szentlélek ma még osztogatja ajándékait azoknak, akik kérik. Kérd az Ő áldását! Itt az ideje, hogy még buzgóbban szenteljük oda magunkat az Úrnak. Ránk hárul a fáradságos, de örömteljes, áldásos munka, tudniillik Jézus jellemét kinyilatkoztatni azoknak, akik a sötétségben vannak. Azért hívattattunk el, hogy a végidő napjaiban hirdessük az igazságot. Mindehhez feltétlenül szükséges a Lélek befogadása. Imádkoznunk kellene ezért. Az Úr szeretné ha így tennénk. Nem voltunk odaadóak ezen a téren. 

Mit mondhatnék még testvéreimnek az Úr nevében? Milyen erőfeszítéseket tettünk ahhoz képest, amekkora világosságot jónak látott nekünk adni az Úr? Nem befolyásolhatnak látszólagos és külső okok. Amire szükségünk van, az a Szentlélek erőteljes munkája. "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4:6) Imádkozzunk szüntelenül, és miközben munkálkodunk, imáinkkal összhangban tanúsítsunk éberséget. Mikor imádkozol, higgy és bízz az Úrban. Eljött az idő a késői esőre, amikor az Úr bőven önti Szentlelkét reánk. Légy buzgó az imában, és várd a Lelket!
(Review and Herald, 1897. március 2.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése