szerda, október 04, 2017

SZÍV- ÉS ÖNVIZSGÁLAT

SZÍV- ÉS ÖNVIZSGÁLAT

„Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!" (Zsolt. 139:23-24) 

Krisztus mennybemenetele után a tanítványok összegyűltek, hogy alázatosan könyörögjenek Istenhez. Tíznapos önvizsgálat után elkészült az út a Szentlélek számára, hogy belépjen a megtisztított, megszentelt lelki templomokba. Minden szív megtelt a Lélekkel, mert Isten vágyott megmutatni népének, hogy van hatalma a mennyei áldások legjavában részesíteni őket. 

Mi volt az eredmény? Ezrek tértek meg egy nap alatt. A Lélek kardja jobbra és balra villant. Miután megélesíttetett hatalom által, elbukott a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig. A bálványimádás, ami a nép életében összekeveredett az istentisztelettel, most megdőlt. Isten királysága új területtel gyarapodott. A terméketlen és sivár területek az Ő dicséretétől hangoztak. A hívők megtértek, újjászülettek, Isten élő erejévé lettek. A Magasságos dicséretével új ének hangzott ajkukon.
A Lélek befolyása által hittestvéreikben Krisztust látták. Egyetlen vágy uralta szívüket - olyanná lenni, mint Krisztus, az Ő munkáját végezni. Ez a legfőbb céljuk szerető segítőkészségben, kedves szavakban és önzetlen tettekben fejeződött ki. Mindenki arra törekedett, hogy a legjobban építse Krisztus királyságát. „A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt." (ApCsel 4:32) 

A tizenkét tanítványban a Nagy Tanító elrejtette az igazság kovászát. Ezek a tanítványok voltak Isten kezében az eszközök, hogy a világ számára láthatóvá tegyék az igazságot. Isteni erő adatott nekik, mert a feltámadt Megváltó rájuk lehelt ezt mondva: „Vegyetek Szentlelket!" Miután betöltekeztek ezzel a Lélekkel, az igazság tanúiként haladtak előre. Ma is ez Isten vágya, hogy szolgái a Tőle kapott üzenetet vigyék. Azonban, amíg nem veszik a Szentlelket, nem tudják hatalommal hirdetni ezt az üzenetet. Amíg nem veszik a Lelket, nem ismerik fel azt, hogy mit is akar Isten rajtuk keresztül elvégezni. 
(Review and Herald, 1902. június 10.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése