vasárnap, január 14, 2018

Napi ige - Tiszta lelkiismeret

„Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz!"
(Róma 12,9)

„Az élet ösvényén az a legfontosabb, hogy Isten szüntelenül jelen legyen a gondolatainkban, az Ő félelme mindig a szemünk előtt legyen. Egyetlen elhajlás az erkölcsi feddhetetlenségtől, máris tompítja a lelkiismeretet, és utat nyit a következő kísértésnek... A különböző kísértések között, amelyek körülveszik az egyes embert, lehetetlen megtartani a tiszta lelkiismeretet isteni segítség nélkül és anélkül az alapelv nélkül, amely szerint a becsületességet önmagáért szeretjük." 
(Signs of the Times, 1884. febr. 4.)

„Élhet valaki őszinte keresztény életet hosszú éveken át, akkor is Sátán támadásainak a célpontja. Még a bölcs és erős Salamon is vereséget szenvedett abban a harcban, amelyet a lelke mélyén lévő bűnökkel és a kívülről támadó kísértésekkel vívott. Kudarca arra tanít, hogy bármilyen értelmi képességei legyenek is az embernek, és bármennyire hűségesen szolgálta is Istent a múltban, soha nem bízhat a saját bölcsességében és feddhetetlenségében. 
Csak a menny akarata iránti engedelmesség óvja meg az embert a hitehagyástól... Sátán úgy alakítja a körülményeinket, hogy szinte észrevétlenül aláássa lelkünk védőképességét. Minden egyes lépésnél meg kell kérdeznünk: »Ez az Úr útja?...« Egyetlen pillanatig sem lehetünk biztonságban, csak akkor, ha Istenre bízzuk magunkat, és életünk Krisztusban rejtőzik. Éberség és imádkozás őrzi meg tisztaságunkat."


(Próféták és királyok, 55–56. l.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése