szombat, március 17, 2018

Napi ige - Ki van a középpontban?

„... Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőteret, nézvén a hitnek fejedelmére (hitünk kezdőjére) és bevégezőjére, Jézusra..." 
(Zsid. 12,1–2)
„Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, befejezi a Krisztus Jézus napjáig."
(Fil. 1,6)

„Ha gondolataink a saját énünknél időznek, akkor eltávolodunk Krisztustól, az élet és az erő forrásától. Sátán azért igyekszik állandóan elvonni a figyelmünket Krisztustól, hogy megrontsa lelkünk minden vele való közösségét... Ne magunkat tegyük gondolataink középpontjává! Ne aggódjunk, ne remegjünk a saját megváltásunkért!... Bízzátok lelketek megtartását Istenre és benne reménykedjetek... Távolítsatok el minden kételyt és félelmet, nyugodjatok meg Istenben! Amit rábíztok, azt Ő meg fogja őrizni. Ha magatokat teljesen az Ő kezeibe ajánljátok, akkor annak segítségével, aki benneteket szeret, mindenben győzedelmeskedtek."

(Jézushoz vezető út, Növekedés Krisztusban c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése