szerda, január 03, 2018

Napi ige - Irgalmasság

„Amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az..."
(Péld. 19,22)

„Az emberi szív természeténél fogva rideg, sötét és szeretetlen. Amikor irgalmas és megbocsátó, akkor ezt nem önmagától teszi, hanem Isten Lelkének a befolyása és munkája nyomán... Az irgalmas emberekben Isten együttérző szeretete nyilvánul meg, mert ők az isteni természet részesei. Szívük együtemben dobban a végtelen szeretettel, menteni törekszenek és nem kárhoztatnak... 
Ha a szerencsétlenek, a szűkölködők, a bűn és a hitetlenség áldozatai segítséget kérnek, a keresztény nem azt kérdezi, hogy vajon megérdemlik-e, hanem ezt: hogyan segíthetek rajtuk? A legnyomorultabb és legmegvetettebb emberben is olyan lelket lát, akiért Jézus meghalt, és akinek az érdekében Isten megbízta őt, hogy a békéltetés szolgálatát elvégezze."
(Gondolatok a Hegyi beszédről,
Boldogok az iragalmasok c. fejezetből)
The good samaritan at the inn - Rembrandt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése