vasárnap, február 12, 2017

Napi ige - Valódi bűnbánat

"Az Isten előtt kedves áldozat: a töredelmes lélek. A töredelmes és bűnbánó szívet, óh Isten, nem veted te meg!"
(Zsolt. 51,19)


"Gyakran szomorkodunk rossz cselekedeteink kellemetlen következményei miatt, de ez még nem bűnbánat. A valódi bűn miatti szomorúság a Szentlélek munkájának eredménye. A Lélek nyilvánvalóvá teszi szívünk hálátlanságát, rámutat arra, hogy semmibe vettük és megszomorítottuk az Üdvözítőt, és igazi töredelemmel elvezet bennünket a kereszt lábához. Minden bűn újból megsebzi Jézust, és amint Őrá tekintünk, akit átszegeztek, siratni fogjuk bűneinket, amelyek lelki gyötrelmet okoztak Megváltónknak. Az ilyen bűnsiratás vezet el a bűn valódi megtagadásához."
(Jézus élete, A Hegyi beszéd c. fejezetből)

"Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e?... Őrizkedjetek a hosszas habozástól! Ne halasszátok el a bűneitekből való megtérést, hanem keressétek Jézust és a szív tisztaságát!... Egyedül Istennél van számunkra segítség! Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra, vagy szentebb jellemre! Magunktól semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk."
(Jézushoz vezető út, Bűnbánat c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése