kedd, október 03, 2017

TELJES REFORMÁCIÓ

TELJES REFORMÁCIÓ

„Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén." 
(Fil 2:2) 

Az elkövetkező időben teljes reformációnak kell végbemennie. Amikor ez a megújulás elkezdődik, akkor minden hívő ráhangolódik az imádság lelkületére, és minden viszályt, harcot kiűznek az egyházból. Azok, akik nem Krisztus társaságában élnek, valami máshoz kerülnek közel. Egyetlen helyes úton járó tag másokat is egységre indít a Szentlélek jelenlétéért könyörgő imában. A hívőket egymástól elválasztó akadályok leomlanak és Isten szolgái ugyanazokat a dolgokat hirdetik. Az Úr együttműködik követőivel. Mindannyian Krisztus mintaimáját megértve könyörögnek: „Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is." (Mt 6:10) 

Amikor hétről hétre szörnyű csapásokról hallok, azt kérdezem magamtól: Mit jelentenek ezek a dolgok? Sorozatban követik egymást a legborzasztóbb járványok. Milyen gyakran hallunk nagy emberi és anyagi veszteségekkel járó földrengésekről, tornádókról, tűz- és árvízpusztításról. Ezek a szerencsétlenségek látszólag zűrzavaros és rendezetlen erők irányíthatatlan kitöréseinek tűnnek, de mi Isten akaratát olvashatjuk ki belőlük. Többek közt ezek által akarja felébreszteni az Úr a veszélyben lévő férfiakat és nőket. Krisztus eljövetele közelebb van, mint mikor hívőkké lettünk. 
A nagy küzdelem a végéhez közeledik. Isten ítélete a földön van, ünnepélyes figyelmeztetése hangzik: 
„Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia." (Mt 24:44) 
(Testimonies, 8. kötet, 251-252. oldal) 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése