szerda, április 22, 2015

Sola konferencia 2015.

Közeledik a reformáció 500. évfordulója

A Sola Scriptura Teológiai Főiskola szeretettel meghívja Önt, családját és ismerőseit 2015. május 17-én tartandó éves konferenciájára

A KONFERENCIA PROGRAMJA:
10.00–10.20 
Az 500. évforduló közeledtével
– Köszöntő, zenei program (Dr. Vankó Zsuzsanna rektor)

10.20–11.20
Rómától Wittenbergig
– Luther útja a 95 tételig (Holló Péter)
Szünet

11.30–12.30 
A „sola Scriptura-elv” Jézus tanításaiban, beszélgetéseiben
– Jézus „hermeneutikája” (Dr. Vankó Zsuzsanna)
Ebédszünet – állófogadás

13.00–14.00
Psychoanalysis Christiana (1927)
– Egy Babits-vers körbejárása (Dr. Reisinger János)

14.00–15.00 
Luther, a kereszt teológusa (Dr. Fabiny Tibor)
Szünet

15.15–16.15
Pascal Arisztotelészről, avagy a reformátorok bátorsága
(Dr. Prancz Zoltán)

2015. május 17. Budapest XII., Remete u. 16/A
A félórás előadásokat követően kérdésfelvetésekre, hozzászólásokra is lehetőség nyílik

hétfő, április 20, 2015

Reisinger János áprilisi előadása - Áprily Lajosról


A hanganyag letölthető innen: http://hangtar.kerak.hu/download.php?mid=1723

Folytatódik a Biblia és a magyar irodalom c. előadássorozat

Reisinger János irodalomtörténésszel

a miskolci Megyei Könyvtárban.

A következő előadás témája: Áprily Lajos költészete.

Az előadás 2015. április 2-án, csütörtökön 18 órakor kezdődik (II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc, Görgey Artúr u. 11.)
Belépődíj: 300 Ft
Az előadás után könyvek, lemezek vásárlására és beszélgetésre is lehetőség nyílik. Várunk mindenkit szeretettel!

Az eddigi előadások hangfelvételei: http://www.miskolc.kerak.hu/Kerakmiskolc/Eloadas/Entries/2014/5/31_Reisinger_Janos_irodalmi_eloadasai.html

Az elhangzott versek:
Tavasz a házsongárdi temetőben
Apáczai Csere Jánosné, Aletta van der Maet emlékének

A tavasz jött a parttalan időben
s megállt a házsongárdi temetőben.

Én tört kövön és porladó kereszten
Aletta van der Maet nevét kerestem.

Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom.

De a vasárnap délutáni csendben
nagyon dalolt a név zenéje bennem.

S amíg dalolt, a századokba néztem
s a holt professzor szellemét idéztem,

akinek egyszer meleg lett a vére
Aletta van der Maet meleg nevére.

Ha jött a harcok lázadó sötétje,
fénnyel dalolt a név, hogy féltve védje.

S a dallamot karral kisérve halkan,
napsugaras nyugat dalolt a dalban,

hol a sötétség tenger-árja ellen
ragyogó gátat épített a szellem.

Aletta van der Maet nevét susogta,
mikor a béke bús szemét lefogta.

S mikor a hálátlan világ temette,
Aletta búja jajgatott felette,

míg dörgő fenséggel búgott le rája
a kálvinista templom orgonája.

Aztán a dal visszhangját vesztve, félve
belenémult a hervadásba, télbe.

Gyámoltalan nő – szól a régi fáma –
urát keresve, sírba ment utána...

A fényben, fenn a házsongárdi csendben
tovább dalolt a név zenéje bennem.

S nagyon szeretném, hogyha volna könnyem,
egyetlen könny, hogy azt a dallamot
Aletta van der Maet-nak megköszönjem.
----------------------------------------------------------------------------

Ha megkérdeznéd...

Ha megkérdeznéd tőlem, jó hivem,
hogy mit adott e vigasságtalan lét,
mindössze ezt felelném röviden:
ismertem Krisztust s ismertem Anankét.
(1966. június 26.)
------------------------------------------------------------------------------

Bartimeus

Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz
megérintette fénytől szűz szemem,

világgá lett a bús világtalanság,
s öröm borzongott át a lelkemen.

Koldus-kövem felett a tér derengett,
arcom felé egy arc világított,
s képrázva néztem hívó, mély szemébe
Annak, ki jött, megállt, meggyógyított.

Szép volt, anyám, szememmel simogatni
virág selymét, gyümölcsök bársonyát,
vagy messze-húzó út ívét követni
a dús vetésű Jordán-tájon át.

Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel,
a nyári éj, mely csóvákat hajít,
a virradat, mely kútvízhez kicsalja
a város nőit és galambjait.

Jerikó minden színe birtokom lett.
Egész világ. De meddig lesz enyém?
Ha börtönömbe holnap visszahullnék,
tán elhullatnám s elfelejteném

a pálma zöldjét, esti domb liláját,
barna leányrajt, bíbor rózsatőt.
De lelkem mélyén hordozom halálig,
hogy láttam Őt, anyám, hogy láttam Őt!
----------------------------------------------------------------------------

Költő

"Költő vagy" – szól s komolyan néz rám
hatéves szemmel – leányunokám.
"Láttam: vers volt a gépeden ma. Nem?"
Eltűnődöm minősítésemen.

Költő? Poéta?... Költő Dante volt,
Petőfi és egy sor jövő-herold,
kik jártak fenn az embercsúcsokon,
s lelkük titánokéval volt rokon.

S eszembe jut egy régi ismerős,
borzolt-hajú, ifjú vidéki hős,
ki, ha kimondta hangzatos nevét,
még hozzátette németül: Poet.

Az öntudattal csengő szó hatott:
mosolyogtatott és mulattatott...
A titulusa nem nekem való.
Ember voltam, remegő, daloló.
-------------------------------------------------------------------

Kérés az öregséghez

Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,
taníts meg hogy Csendemhez csendben érjek.

Ne ingerelj panaszra vagy haragra,
hangoskodóból halkíts hallgatagra.

Ne legyek csacska fecskéhez hasonló,
ritkán hallassam hangom, mint a holló.

A közlékenység kútját tömd be bennem,
karthauzi legyek a cella-csendben.

Csak bukdácsoló patakok csevegnek,
folyók a torkolatnál csendesednek.

Ments meg zuhatag-szájú emberektől,
könyvekbe plántált szó-rengetegektől.

Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez
egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,

a túlsó partot látó révülésben
a „Készen vagy?”-ra ezt felelni: — Készen.
-------------------------------------------------------------------------

Imádság

Adj, Istenem, bölcsességet,
vágyaimnak csendességet,
illedelmes  öregséget
s könnyű véget, könnyű véget.
---------------------------------------------------------------------------

Imádkozom: Legyek vidám

Én Istenem, legyek vidám,
hogy házamat vidítni tudjam.
Mosolyogjak, ha bántanak
és senkire se haragudjam.

Arcom ne lássa senkisem
bánkódni gondon és hiányon.
Legyen szelíd vasárnapom,
ha mosolyog a kisleányom.

Én Istenem, legyek vidám,
ma minden gondot tűzre vessek.
Nyújtsam ki kincstelen kezem
s szegényen is nagyon szeressek.

Tudom, sokat bűvölt a gyász,
a hollós téli bút daloltam.
A bátrakkal hadd mondom el:
panaszkodtam, mert balga voltam.

Én Istenem, legyek vidám,
ujjongjon újra puszta lelkem,
mint rég, mikor falum felett
az első forrásvízre leltem.

Ködökbe csillanó sugár,
víg fecskeszó bolond viharban,
tudatlan gyermekhang legyek
a jajgató világzavarban.
------------------------------------------------------------------------------

Vád

Én, mindig én! A vádat hallgatod.
De a te panaszod-e panaszod?
Nem a kor sújt-e, hogy szenvedve vallj?
Millióké a laokooni jaj.
---------------------------------------------------------------------------

Jöjj, négysoros

Jöjj, négysoros, jöjj. Versed nem szaval,
ódává nem növesztheted magad.
De napomon ez a négy sor vonal,
életjel, mit lelkem lelkemnek ad.

vasárnap, április 19, 2015

2015-ös táborok ajánlói

Idén is sok turnussal várjuk látogatóinkat!Az Életpont a http://www.eletpont.hu/turnusok oldalon elérhető, itt tekinthetők meg a turnusok, és a jelentkezéseket is itt lehet leadni. Bózsván, Somogydöröcskén hirdettek programokat, de külföldi túratáborra is lehet jelentkezni.
Az Eleki Életmódközpont a http://www.elekieletmodkozpont.hu/programterv oldalon hirdeti turnusait, és a jelentkezéseket az elekivendeghaz@gmail.com oldalon lehet leadni.

A Nyitott Szemmel Magazin tábora Nagynyárádon lesz, az Oltalom Alapítvány egyetlen bibliaismereti tábora szintén, ezeket a http://oltalomtaborok.blogspot.hu/2015/03/a-2015-os-taborokrol.html oldalon lehet elérni, jelentkezéseket a megadott címeket leadni.

Szintén itt található meg a Spalding Alapítvány négy nyári tábora, melyek közül egyik a Sola Scriptura Teológiai Főiskola tábora.Ferge Béla Kreatív zenei tábora 2015. július 19-25. között
Ízelítő a programból: 
- csoportos kreatív zenei foglalkozások (gyermekeknek külön is)
- egyéni órák (ének, zongora, gitár, hárfa, szaxofon, hegedű, cselló, fuvola … igény szerint más hangszerek is)
- az alkotókészség és az improvizáció fejlesztése
- zenekari „örömzenélés”
- ismerkedés különleges hangszerekkel (hangszerbemutatók)
- koncertek a táborozók közreműködésével
- zenei és egyéb művészeti előadások 
- irodalmi alkotó műhely (dalszövegírás, vers…)
- Zene – Mozgás – Egészség (Kovács – módszer, mozgáskoordinációs gyakorlatok, táplálkozási és életmód tanácsok stb…)

- egyéb változatos programok (hangszerkészítés, rajzszakkör, selyemfestés, körtáncok tanulása, kirándulások, kötetlen beszélgetések…)
http://oltalomtaborok.blogspot.hu/2015/03/ajanlo-kreativ-zenei-tabor-ferge-belaval.html


A nyári táborokat tartalmazza az alábbi táblázat is, természetesen mindig a mai napot mutatja, így lapozni kell június-július-augusztushoz.