péntek, október 30, 2015

A főzés gyerekjáték! - Vegetáriánus szakácskönyv - újra megjelent!

„LEGJOBB VÉDEKEZÉS A GONDOLKODÁS”
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Kastélykert u. 2.
Tel: 30/4717-345, 20/379-6171, 
e-mail: szerkesztoseg@nyitottszemmel.hu


Szeretnénk a figyelmükbe ajánlani A főzés gyerekjáték! című, elsősorban a gyermekeket megszólító vegetáriánus szakácskönyvünket, mely 85 finom és egészséges receptet tartalmaz, a gyerekek ízvilága szerint.

Miért tartjuk időszerűnek és fontosnak ezt a könyvet?
Úgy gondoljuk, mielőtt átformálják gyermekeink egészséges ízvilágát a divatos, ám egészségtelen ételeket kínáló gyorsétkezdék, felelősségünk megtanítani őket arra, hogy igényesek legyenek az életmódjukra és tanuljanak meg egészségesen, egyszerűen és mégis választékosan, de mértékletesen táplálkozni.

Könyvünkkel nem kevesebbre vállalkoztunk, mint az egészség értékének felmutatására az egészséges életmód alapelveinek közvetítésével és a környezettudatos szemléletre. Mindezt kedvesen, játékosan, számos kreatív ötlettel fűszerezve.

A könyvet még egyedibbé teszi, hogy a receptek mindegyikét tejcukor érzékenyek, és jelentős részét gluténérzékenyek is fogyaszthatják.

Szeretettel ajánljuk a több mint 200 oldalas, ízletes recepteket tartalmazó könyvet minden gyermeknek, egyedülállónak, szülőnek és nagyszülőnek, hogy megismerhesse illetve, tovább adhassa az ősi tudást: főzni öröm!

A főzés tanulása kiváló szünidei elfoglaltság. A színes, fotókkal illusztrált, exkluzív kivitelű könyv 2500 Ft-os áron megrendelhető a Nyitott Szemmel magazin szerkesztőségénél.

www.nyitottszemmel.hu
tel: 20/379-6171, 30/ 471-7345

csütörtök, október 29, 2015

Ellen White: Jelenések könyve magyarázata

Jelenések könyvének versenkénti magyarázata
http://www.adventista.hu/terezvaros/revelation/White/01-01.html

2015. IV. negyedéves bibliatanulmány: Jeremiás könyve

Szeretettel nyújtjuk át digitális változatban következő negyedéves bibliatanulmányunkat, melynek témája JEREMIÁS KÖNYVE.

Gyülekezeteinkben szombatonként 9.30 órakor kiscsoportos bibliatanulmány keretében dolgozzuk fel a hetenkénti 6 kérdést.

Letölthető pdf-ben INNEN.


szombat, október 17, 2015

Imahét 2015. - 6. nap

Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)6. Október 17. szombat 

„Mikor pedig elbocsáttattak, mentek az övéikhez, elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondtak nekik. Ők pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelték szavukat Istenhez: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot! Dávidnak, szolgádnak szája által ezt mondtad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen... Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják beszédedet!... Miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és Isten beszédét bátorsággal szólták.” 
(ApCsel 4,23-31)

„A tanítványok több erőért könyörögtek, hogy hivatásukat betölthessék, mert látták, hogy ugyanazzal a kitartó ellenállással kell megküzdeniük, mint amit Krisztus is tapasztalt a földön. Miközben még hitben egyesített imáik szálltak a menny felé, már meg is jött a felelet.” 
(Apostolok története A templom kapujában c. fejezetből)

„Mit számít, ha földi hatalmak sorakoznak fel Júda ellen... Dicső lények százmilliói állnak készen, hogy Isten szavára meghiúsítsák a gonosz hatalmak és gonosz emberek akaratát, és jót hozzanak ki azokból Isten hűségesei számára... A világnak van Kormányzója. A közelgő események műsora Isten kezében van. A menny Fensége igazgatja a nemzetek sorsát és egyháza gondjait is... Bízzunk Istenben, higgyünk és haladjunk előre. A menny hírnökei fáradhatatlanul őrködnek, szüntelenül megbízatásokat hajtanak végre velünk kapcsolatban.” 
(Bizonyságtételek 5. köt. Az isteni gondviselés c. fejezetből)

--------------------------------------------------------------------------------------
6. October  17. Saturday 

And being let go, they went to their own company, 
and reported all that the chief priests and elders had said unto them.
And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, 
and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, 
and the sea, and all that in them is:
Who by the mouth of thy servant David hast said, 
Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?
The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, 
and against his Christ.
For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, 
both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, 
and the people of Israel, were gathered together,  
For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.
And now, Lord, behold their threatenings: and grant unto thy servants, 
that with all boldness they may speak thy word,
By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done
by the name of thy holy child Jesus.
And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; 
and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.” 
(ApCsel 4,23-31)

The disciples prayed that greater strength might be imparted to them in the work of the ministry; for they saw that they would meet the same determined opposition that Christ had encountered when upon the earth. While their united prayers were ascending in faith to heaven, the answer came.” 
(The acts of the Apostles, Chapter 6—At the Temple Gate)

What though earthly powers should be arrayed against Judah?... Myriads of glorified beings were ready at His word to overrule the power and policy of evil men, and bring good to His faithful ones. {5T 752.2} ... The world is not without a ruler. The program of coming events is in the hands of the Lord. The Majesty of heaven has the destiny of nations, as well as the concerns of His church, in His own charge. {5T 753.3} ... We need to trust in God, believe in Him, and go forward. The tireless vigilance of the heavenly messengers, and their unceasing employment in their ministry in connection with the beings of earth, show us how God’s hand is guiding the wheel within a wheel.  {5T 753.4}” 
(Testimonies for the Church, vol. 5, Chapter 91—God’s Care for His Work)


péntek, október 16, 2015

Imahét 2015. - 5. nap

Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)


5. Október 16. péntek
„Hozzám gyűltek mindnyájan, akik reszketve gondoltak Izráel Istenének beszédeire, azoknak vétke miatt, akik a fogságból megjöttek... Az esti áldozat idején felkeltem sanyargatásomból... és térdeimre esve, kiterjesztettem kezeimet az Úrhoz, az én Istenemhez: Én Istenem, szégyellem és átallom felemelni, az én orcámat Hozzád, mert a mi álnokságaink felülhaladtak fejünk fölött, vétkeink mind az égig nevekedtek! Mikor imádkozott Ezsdrás és vallást tett, sírva és földre borulva az Isten háza sereglettek Izráelből igen nagy sokaságban férfiak, asszonyok és gyermekek, mert sírt a nép is, sokat és keservesen.” 
(Ezsd 9,4-6; 10,1)

„Korunkban, amikor Sátán sokféleképpen igyekszik elvakítani az embereket Isten törvényének kötelező érvényű igényével szemben, szükség van olyan emberekre, akiknek a tevékenysége nyomán sokan ’reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára ’... Az emberi törvények és Jahve parancsai között lesz majd az igazság és a tévelygés közötti küzdelem utolsó nagy összecsapása. Ez a harc éppen most indul — nem az egymással versengő egyházak csatája az elsőbbségért — hanem egyrészt a Biblia vallása, másrész a mesék és hagyományok vallása közötti ütközet. Lázasan működnek azok az erők, amelyek összefogtak az igazság ellen. Isten szent szavát, amely olyan sok szenvedés és vérontás árán jutott el korunkig, nem sokra értékelik. Csak kevesen fogadják el igazán az élet szabályaként. Ijesztő mértékben elterjedt a hitetlenség, de nem csak a világban, hanem az egyházban is. Sokan jutottak odáig, hogy megtagadnak olyan tantételeke, amelyek a kereszténység oszlopait képezik... Vajon mi, a nagy küzdelem utolsó összecsapásában, a régi reformátorok hűségével teszünk-e eleget megbízatásunknak?”
(Próféták és Királyok, Lelki megújulás c. fejezet, 386-389. o.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5. October 16. Friday

Then were assembled unto me every one that trembled at the words of the God of Israel, 
because of the transgression of those that had been carried away; 
and I sat astonished until the evening sacrifice.
And at the evening sacrifice I arose up from my heaviness; 
and having rent my garment and my mantle, 
I fell upon my knees, and spread out my hands unto the Lord my God,
And said, O my God, I am ashamed and blush to lift up my face to thee, my God: 
for our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up unto the heavens.
... Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, 
weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children: for the people wept very sore.” 
(Ezsd 9,4-6; 10,1)

In this age of the world, when Satan is seeking, through manifold agencies, to blind the eyes of men and women to the binding claims of the law of God, there is need of men who can cause many to “tremble at the commandment of our God.” Ezra 10:3. ...
Between the laws of men and the precepts of Jehovah will come the last great conflict of the controversy between truth and error. Upon this battle we are now entering—a battle not between rival churches contending for the supremacy, but between the religion of the Bible and the religions of fable and tradition. The agencies which have united against truth are now actively at work. God’s Holy Word, which has been handed down to us at so great a cost of suffering and bloodshed, is little valued. There are few who really accept it as the rule of life. Infidelity prevails to an alarming extent, not in the world only, but in the church. Many have come to deny doctrines which are the very pillars of the Christian faith. ... Are we, in this last conflict of the great controversy, as faithful to our trust as the early Reformers were to theirs? {PK 627.1}
 (Prophets and Kings, Chapter 51—A Spiritual Revival) 

csütörtök, október 15, 2015

Imahét 2015. - 4. nap

Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)4. Október 15. csütörtök

„Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentetett meg Dánielnek... Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész három hét.
Az első hónap huszonnegyedik napján, ímé én a nagy folyóvíz, azaz a Hiddekel partján voltam. Felemeltem szemeimet, és láttam: ímé egy férfiú, gyolcsba öltözve, dereka ufázi arannyal övezve. Hallottam beszédének szavát, és mikor hallottam... ájultan orcámra estem... Ímé, egy kéz illetett engem, és mondta nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most hozzád küldettem! Mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. Monda nékem: Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egy főfejedelem1, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál.” 
(Dán 10,1-5,9-13)
(1 pontosított fordítás szerint)

„Urunk egyetlen benne bízót sem hagy cserben. Amikor gyermekei a gonosz ellen védelemért Hozzá húzódnak, az Úr szánalommal és szeretettel zászlót bont ellenségeik előtt... Sátán arra akarta rávenni a médó-perzsa birodalom legmagasabb méltóságait, hogy vonják meg kegyeiket Isten népétől. Eközben angyalok munkálkodtak a száműzöttek ügyéért. Az egész menny érdeklődéssel kísérte ezt a küzdelmet. Dániel próféta írásaiból valamelyest képet kapunk erről a hatalmas harcról, amely a jó és a gonosz erők között folyt. Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták... Maga Krisztus jött Gábriel segítségére... A menny leghatalmasabb erői munkálkodtak a királyok szívén...” 
(Próféták és Királyok, Prófétai eligazítás a válságban c. fejezet, 354-355. o.)

Urunk soha nem hagyja cserben a benne bízót. Amikor gyermekei a gonosz ellen védelemért hozzá fordulnak, az Úr szánalommal és szeretettel zászlót emel ellenségeik előtt. ... Míg Sátán arra akarta rávenni a médó-perzsa birodalom legmagasabb méltóságait, hogy vonják meg kegyeiket Isten népétől, angyalok munkálkodtak a száműzöttek ügyéért. Az egész menny érdeklődéssel kísérte ezt a küzdelmet. Dániel próféta írásaiból bepillantást kapunk a jó és a gonosz közötti erők hatalmas harcáról. Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. Mielőtt pedig a küzdelem lezárult, maga Krisztus jött Gábriel segítségére. ... A menny leghatalmasabb erői munkálkodtak a királyok szívén...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4. October 15. Thursday

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, 
whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, 
but the time appointed was long: and he understood the thing, 
and had understanding of the vision.
In those days I Daniel was mourning three full weeks.
I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, 
neither did I anoint myself at all, till three whole weeks were fulfilled.
And in the four and twentieth day of the first month, 
as I was by the side of the great river, which is Hiddekel;
Then I lifted up mine eyes, and looked, and behold a certain man clothed in linen, 
whose loins were girded with fine gold of Uphaz: ...
Yet heard I the voice of his words: and when I heard the voice of his words, 
then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground.
And, behold, an hand touched me, 
which set me upon my knees and upon the palms of my hands.
And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, 
understand the words that I speak unto thee, and stand upright: 
for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling.
Then said he unto me, Fear not, Daniel: 
for from the first day that thou didst set thine heart to understand, 
and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, 
and I am come for thy words.
But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: 
but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; 
and I remained there with the kings of Persia.” 
(Daniel 10:1-5, 9-13)

Never will our Lord betray one who trusts in Him. As His children draw near to Him for protection from evil, in pity and love He lifts up for them a standard against the enemy. ... {PK 570.4}
While Satan was striving to influence the highest powers in the kingdom of Medo-Persia to show disfavor to God’s people, angels worked in behalf of the exiles. The controversy was one in which all heaven was interested. Through the prophet Daniel we are given a glimpse of this mighty struggle between the forces of good and the forces of evil. For three weeks Gabriel wrestled with the powers of darkness, seeking to counteract the influences at work on the mind of Cyrus; ... All that heaven could do in behalf of the people of God was done. {PK 571.2} ... The highest agencies of heaven were working on the hearts of kings...” 
(Prophets and Kings,  Chapter 46 — “The Prophets of God Helping Them”)

szerda, október 14, 2015

Imahét 2015. - 3. nap

Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)


3. Október 14. szerda
„Ezékiás király tizennegyedik esztendejében feljött Szénakhérib, 
Assiria királya Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat. 
Assiria királya odaküldte Thartánt, Rabsárist és Rabsakét Lákisból 
Ezékiás királyhoz igen nagy haddal Jeruzsálembe...
Elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, elolvasta azt, és felment az Úr házába. 
Kiterjesztette Ezékiás a levelet az Úr előtt, és imádkozott Ezékiás az Úr előtt: 
Uram, Izráel Istene, aki a Kérubok között laksz! 
Te vagy egyedül e föld minden országának Istene, 
Te teremtetted a mennyet és a földet! Hajtsd hozzám, 
Uram, a te füledet és halld meg, nyisd fel Uram, szemedet és lásd meg, 
halld meg a Sénakhérib beszédét, aki ideküldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. 
Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek
 minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, 
hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten! 
Akkor elküldött Ésaiás, az Ámós fia, Ezékiáshoz [ezzel az üzenettel:] 
Ezt mondja az Úr, Izráel Istene, könyörgésedet, 
Assiria királya, Szénakhérib felől, meghallgattam.” 
(2 Kir 18,13.17; 19,14-16, 19-20)

„Ezékiás esdeklése Júdáért és legfőbb uruk becsületéért összhangban volt Isten akaratával... Isten nem hagyta Ezékiást reménytelenségben... A héberek Istene diadalmaskodott a büszke asszíron. Az Úr megvédte méltóságát a környező népek előtt. Jeruzsálemben a nép szíve szent örömmel telt meg. Buzgón esedeztek szabadulásért, és könnyek között vallották meg bűneiket. Nagy ínségükben teljesen bíztak Isten szabadító hatalmában, és Isten nem hagyta cserben őket.” 
(Próféták és  királyok, Szabadulás Asszíriától c. fejezet 223-225. o.)

----------------------------------------------------------------------------------------
3. October 14. Wednesday

Now in the fourteenth year of king Hezekiah did Sennacherib king of Assyria come up against all the fenced cities of Judah, and took them. ...

And the king of Assyria sent Tartan and Rabsaris and Rab–shakeh from Lachish to king Hezekiah with a great host against Jerusalem. And they went up and came to Jerusalem. And when they were come up, they came and stood by the conduit of the upper pool, which is in the highway of the fuller's field. ...
And Hezekiah received the letter of the hand of the messengers, and read it: and Hezekiah went up into the house of the Lord, and spread it before the Lord.
And Hezekiah prayed before the Lord, and said, O Lord God of Israel, which dwellest between the cherubims, thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth; thou hast made heaven and earth.

Lord, bow down thine ear, and hear: open, Lord, thine eyes, and see: and hear the words of Sennacherib, which hath sent him to reproach the living God.
Now therefore, O Lord our God, I beseech thee, save thou us out of his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord God, even thou only.
Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus saith the Lord God of Israel, That which thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria I have heard.
(2Kings 18:13,17 and 19:14-16, 19-20)


Hezekiah’s pleadings in behalf of Judah and of the honor of their Supreme Ruler were in harmony with the mind of God. Solomon, in his benediction at the dedication of the temple, had prayed the Lord to maintain “the cause of His people Israel at all times, as the matter shall require: that all the people of the earth may know that the Lord is God, and that there is none else.” 1 Kings 8:59, 60. Especially was the Lord to show favor when, in times of war or of oppression by an army, the chief men of Israel should enter the house of prayer and plead for deliverance. Verses 33, 34. {Prophets and Kings, Chapter 30 — Deliverance From Assyria 359.3}

kedd, október 13, 2015

Imahét 2015. - 2. nap

Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)


2. Október 13. kedd

„És történt ezek után, hogy eljöttek a Moáb fiai és Ammon fiai, és velük mások is... 
Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele. Eljöttek pedig a hírmondók, és megmondták Jósafátnak: 
A tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellened Siriából... 
Megfélemlett Jósafát, és az Urat kezdte keresni, hirdetett az egész Júda országában böjtöt.
Azért felgyűltek a júdabeliek, hogy az Úr segítségét keressék, 
Júda összes városaiból is jöttek, hogy az Urat megkeressék.
Megállt Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az Úr házában, 
az új pitvar előtt, és mondta:  Ó Uram, mi atyáink Istene! 
Nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki uralkodsz a pogányoknak minden országain? 
A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. 
Ó mi Istenünk, nem ítéled-e meg őket? Mert nincsen bennünk erő e nagy sokasággal szemben, 
mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak terád néznek szemeink.
A júdabeliek mindnyájan álltak az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára... az Úrnak lelke szált a gyülekezet közepette, 
és mondta: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, 
halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: 
Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt,
mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten." (2 Krón 20,1-6, 12-15)

„Isten volt Júda erőssége ebben a válságos helyzetben, ma is Ő népének erőssége. Ne a fejedelmekben bízzunk, ne állítsunk embereket Isten helyére! Nem szabad elfelejtenünk, hogy az ember esendő és tévedő. Isten, akié minden hatalom, a mi erős védőbástyánk. Minden veszélyben éreznünk kell, hogy övé a harc! Erőforrásai kimeríthetetlenek, és a látszólagos lehetetlenség még nagyobbá teszi a győzelmet.”
(Próféták és királyok, Josafát c. fejezet)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. October 13. Tuesday

It came to pass after this also, that the children of Moab, and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle.
Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria; and, behold, they be in Hazazon–tamar, which is En–gedi.
And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the Lord, 
and proclaimed a fast throughout all Judah.
And Judah gathered themselves together, to ask help of the Lord: 
even out of all the cities of Judah they came to seek the Lord.
And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem, 
in the house of the Lord, before the new court,
And said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? 
and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? 
and in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? ...
O our God, wilt thou not judge them? 
for we have no might against this great company that cometh against us; 
neither know we what to do: but our eyes are upon thee.
And all Judah stood before the Lord, with their little ones, 
their wives, and their children.
Then upon Jahaziel the son of Zechariah, the son of Benaiah, 
the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, 
came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation;

And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem,
 and thou king Jehoshaphat, Thus saith the Lord unto you, 
Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude; 
for the battle is not yours, but God's.
(2 Chronicles 20:1-6, 12-15)

"God was the strength of Judah in this crisis, and He is the strength of His people today. We are not to trust in princes, or to set men in the place of God. We are to remember that human beings are fallible and erring, and that He who has all power is our strong tower of defense. In every emergency we are to feel that the battle is His. His resources are limitless, and apparent impossibilities will make the victory all the greater."
(Prophets and Kings, ch. Jehosaphat {PK 202.4})

hétfő, október 12, 2015

Imahét 2015. - 1 nap


Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)

1. Október 12. hétfő
„Eljött pedig Amálek és hadakozott Izráel ellen... 
Monda Mózes Józsuénak: Válassz nekünk férfiakat és menj el, ütközzél meg Amálekkel. 
Holnap én a halom tetejére állok, és az Isten pálcája kezemben lesz. 
Úgy cselekedett Józsué, amint mondta néki Mózes, megütközött Amálekkel. 
Mózes, Áron és Húr pedig felmentek a halom tetejére.
És történt, mikor Mózes felemelte kezét, Izráel győzött, 
mikor pedig leeresztette kezét, Amálek győzött.” (2Móz 17,8-11)

Mózes cselekedete jelentőségteljes volt... Megmutatta a népnek, hogy Isten tartja kezében sorsukat, és amíg Ő a bizodalmuk, küzdeni fog értük... Ahogyan a héberek győztek, mikor Mózes kezeit az ég felé emelte és közbenjárt értük, úgy arat diadalt Isten Izráel, amikor hitben hatalmas Segítőjének erejére támaszkodik.” (Pátriárkák és Próféták 299. o.)

"Mózes cselekedete jelentőségteljes, mert világossá tette népe előtt, hogy sorsukat Isten tartotta kezében. Amíg a nép Istenbe veti bizalmát, addig Isten is harcol érettük és legyőzi ellenségeiket. Amikor azonban elfordulnak Istentől és nem ragaszkodnak hozzá, hanem csak saját erejükben bíznak, akkor még az Istent nem ismerőknél is gyengébbek lesznek és ilyenkor ellenségeik győzedelmeskednek felettük.
A héberek akkor diadalmaskodtak, amikor Mózes a kezeit az ég felé tárta és érettük imádkozott. Isten Izraele is akkor győzedelmeskedik, amikor hittel megragadja hatalmas segítője erejét."
(Pátriárkák és Próféták, A Vörös tengertől a Sinai hegyig c. fejezet)


Kérdeztem az angyalt, miért nincs több hit és erő Izraelben? Így felelt: »Ti nagyon hamar elengeditek a Mindenható karját. Szálljon fel fohászotok Isten királyiszékéhez és tartsatok ki erős hitben. Az ígéretek bizonyosak. Higgyétek, hogy elnyeritek azokat a dolgokat, amikért könyörögtök, s akkor mind meglesznek azok.«(Tapasztalatok és látomások Ima és hit c. fejezetéből) 

Ellen White könyvei: http://www.adventistaszolokma.net/ellen-g-white-konyvei.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaheti felolvasások 2015. october 12-17.
For the brothers and sisters in Kerak

Introduction: We chose Bible passes for our prayer meetings that tell us examples when a faithful leader or all of God's people turned to God for his graceful hope. They did this humbly, with remorse but also with faith. The circumstances were not the same but it's always true that „There are things that happen as an answer to our prayers, that otherwise wouldn't happen” (Ellen Gould White)

1. October 12. Monday

"Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim.
And Moses said unto Joshua, Choose us out men, and go out, fight with Amalek: 
to morrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in mine hand.
So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek: 
and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.
And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed: 
and when he let down his hand, Amalek prevailed."
(Exodus 17:8-11)

"And the act of Moses also was significant, showing that God held their destiny in His hands; while they made Him their trust, He would fight for them and subdue their enemies; but when they should let go their hold upon Him, and trust in their own power, they would be even weaker than those who had not the knowledge of God, and their foes would prevail against them.
As the Hebrews triumphed when Moses was reaching his hands toward heaven and interceding in their behalf, so the Israel of God prevail when they by faith take hold upon the strength of their mighty Helper."
(Patriots and Prophets, ch. 26. From the Red Sea to Sinai, p. 299)

"I asked the angel why there was no more faith and power in Israel. He said, “Ye let go of the arm of the Lord too soon. Press your petitions to the throne, and hold on by strong faith. The promises are sure. Believe ye receive the things ye ask for, and ye shall have them.”"
(Early Writings, ch. Prayer and Faith)