péntek, május 31, 2019

A LÉLEK VÉGLEGES VISSZAVONÁSA

A LÉLEK VÉGLEGES VISSZAVONÁSA

„Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is."

(Jel 22:11) 

Amikor a harmadik angyal üzenetének hirdetése lezárul, Isten visszavonja kegyelmét a föld törvényszegő lakóitól. Isten népe ekkorra befejezi munkáját. Az Úr rájuk árasztotta a „késői eső"-t, elküldte nekik a „felüdülés"-t, és ők felkészültek a próbákra. A mennyben angyalok sietnek ide s oda. A földről visszatérő angyal jelenti, hogy munkáját elvégezte. A végső próba ráköszöntött a világra, és akik a menny törvényeinek híven engedelmeskedtek, megkapták „az élő Isten pecsétjét".

Jézus ekkor befejezi közbenjárását a mennyei szentek szentjében. Felemeli kezét, és ezt kiáltja: „Elvégeztetett!" És amikor ünnepélyesen kihirdeti, hogy „aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is", minden angyali sereg a lábaihoz helyezi koronáját. 
Mindenkinek a sorsa eldőlt − életre vagy halálra. Krisztus elvégezte népéért az engesztelést, és eltörölte bűneiket. Alattvalóinak száma betelt; „az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága" az üdvösség örököseinek tulajdona lesz, és Jézus királyok Királyaként és uraknak Uraként fog uralkodni. 

Amikor Jézus kilép a szentek szentjéből, sötétség borul a föld lakóira. E félelmetes időszakban az igazaknak közbenjáró nélkül kell a szent Isten színe előtt élniük. A gonoszokat nem korlátozza már semmi. Sátán teljesen hatalmában tartja azokat, akik megmásíthatatlanul megkeményítették szívüket. Isten türelme véget ért. A világ elutasította irgalmát, megvetette szeretetét, és lábbal tiporta törvényét. A gonoszok túllépték a határt. Próbaidejük lejárt. Isten Lelke, akinek makacsul ellenálltak, végül eltávozott tőlük. 
(The Great Controversy, 613-614. oldal)

Napi ige - A kitartó könyörgés eredménye

„Mindig imádkozni kell és meg nem restülni."
(Lukács 18,1)

„Az imáról adott krisztusi tanítást alaposan át kell gondolnunk. Az ima mennyei tudomány, és Krisztus példát adott arról, hogy milyen az igazi imádkozó lelkület. Imánk ne legyen önző könyörgés, amelyben csak önmagunknak kérünk. Azért kérjünk, hogy adhassunk... Nem az a küldetésünk a világban, hogy önmagunknak kedvezzünk... Kérjük Isten áldásait, hogy továbbíthassuk azokat másoknak! Csak a mennyei kincsek továbbadása képesít újabb áldások befogadására.

A példázatbeli esedezőt (Luk. 11,5–8) újra meg újra elutasította a szomszédja, de ő mégsem hagyott fel szándékával. Mi sem mindig azonnal kapunk választ imáinkra, de Krisztus arra tanít bennünket, hogy folytassuk könyörgésünket. Az imának nem az a rendeltetése, hogy Istent megváltoztassa irányunkban, hanem hogy bennünket összhangba hozzon vele. Amikor kérünk tőle valamit, talán szükségesnek látja, hogy önmagunkba nézzünk és bűnbánatot tartsunk. Próbára tesz, hogy meglássuk, miért nem tud az Ő Szentlelke általunk munkálkodni. Az Úr sokszor késlelteti a választ, hogy megpróbálja kérésünk őszinteségét... Isten nem azt mondja, hogy kérd egyszer és megkapod. Arra szólít, hogy lankadatlanul, állhatatosan imádkozzunk. 
Ha kitartunk a könyörgésben, buzgóságunk erősödik, és még jobban vágyunk arra, amit Igéje szerint kérünk. Krisztus így szólt Mártához Lázár sírjánál: »Ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsőségét.« (János 11,40)."
(Krisztus példázatai, Kérjünk, hogy adhassunk! c. fejezetből)

csütörtök, május 30, 2019

Napi ige - Támadások belülről Isten népe ellen

„A vajnál simább az ő szája, pedig szívében háborúság van, lágyabbak beszédei az olajnál, pedig éles szablyák azok. Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz."
(Zsoltár 55,22–23)

„Sátán mindig támadja azokat, akik Isten művét és ügyét igyekeznek előrevinni. Jóllehet sokszor kudarcot vall, de ugyanannyiszor új erővel támad, még ki nem próbált eszközöket alkalmazva. Leginkább azonban lopva végzett munkájától kell félni, amelyet a magukat Isten műve barátainak vallókkal hajtat végre. 
A nyílt támadás – ha heves és kegyetlen is – sokkal kevésbé veszélyes Isten ügye számára, mint azok titkos ellenségeskedése, akik csak szavakban szolgálnak Istennek, de szívük mélyén Sátán kiszolgálói. Minden előnyt azok kezére tudnak játszani, akik tudásukat Isten műve hátráltatására használják.
»Akik elhagyják a törvényt, dicsérik a latrokat.« (Péld. 28,4) Féljünk a világgal egyezkedőktől, akik – miközben nagy tisztaságot színlelnek – szorgalmazzák az igazság örök ellenségeivel való szövetséget. Őrizkedjünk tőlük. Tanácsuk mögött az ellenség áll. Ez a megalkuvók hangja, amelyet ma is olyan határozottan el kell utasítanunk, mint ahogy elődeink tették annak idején. Isten népének szilárdan ellen kell állni minden olyan hatásnak, amely megingathatja hitét Isten vezetésében."
(Próféták és királyok, 407, 409. l.)

KÖZELEG A LÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK IDEJE

KÖZELEG A LÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK IDEJE

„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen." 

(Jel 22:17) 

A kegyelem ideje nem tart már sokáig. Ma már kezdi Isten visszavonni fékező kezét a földről. Régóta szól már Szentlelke által férfiakhoz és nőkhöz, de ők nem figyeltek oda hívására. Most ítélete által szól népéhez és a világhoz. Ennek az ítéletnek az időszaka kegyelem azok számára, akiknek még nem volt lehetőségük az igazság megismerésére. Rájuk szelíden néz le az Úr. Irgalmas szíve még együttérez velük, kezét még kinyújtja megmentésükért. Még nagyon sok embert hív a biztonságos akolba, akik ebben az utolsó időben hallják meg először az igazságot. 


Az Úr felszólítja a benne hívőket, hogy dolgozzanak vele együtt. Amíg életük tart, nem szabad úgy érezniük, hogy már elvégezték munkájukat. Szabad-e hagynunk, hogy a vég jelei anélkül teljesedjenek, hogy nem mondjuk el az embereknek, mik következnek a földre? Szabad-e engednünk, hogy sötétben járjanak, anélkül hogy figyelmeztetnénk őket, milyen nagy szükségük van arra, hogy felkészüljenek Urukkal való találkozásra? Ha nem teljesítjük a körülöttünk élők között kötelességünket, akkor az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj. Zűrzavar tölti be a világot, és nagy megpróbáltatás fog jönni hamarosan az emberiségre. A vég nagyon közel van. Nekünk, akik ismerjük az igazságot, készülnünk kell arra, ami lesújtó meglepetésként fog hamarosan rátörni a világra.

Nekünk, mint népnek, a Szentlélek fennhatósága és irányítása alatt készítenünk kell az Úrnak útját. Az evangéliumot a maga tisztaságában kell hirdetnünk. Az élő víz folyamának egyre mélyebben és szélesebben kell folynia. Az Úr sötét és messzi helyeken embereket fog elhívni az eke mellől és a még távolabbinak tűnő kereskedelmi és üzleti életből, hogy tapasztalt hívőkkel kapcsolatba hozva, kiképezze őket. Ahogy megtanultak hatékonyan dolgozni, nagy erővel fogják hirdetni az igazságot. Az isteni gondviselés legcsodálatosabb közreműködése folytán elhárulnak a hegymagasságú akadályok. 

A föld lakói meghallják és megértik a számukra oly sokat jelentő üzenetet. Az emberek tudni fogják, mi az igazság. A munka egyre jobban és jobban halad előre, míg az egész föld meghallja a figyelmeztetést; s akkor jő el a vég.
(Review and Herald, 1906. november 22.)

szerda, május 29, 2019

Új kezdet életmódtábor 2019. Celldömölk – az Eleki Életmódközpont szervezésében

„Új kezdet” életmódtábor

Helyszín: 9500 Celldömölk, Vasvirág Hotel, Sági u. 56.
2019. június 30. – július 7.A táborról: Az „Új kezdet” életmódtáborba azokat várjuk, akiknek célja az egészséges életmód legfontosabb alapelveinek megvalósítása a gyakorlatban.

Programunkban a testi-lelki egészségről szóló előadások és beszélgetések, egyéni tanácsadás, fórum, gyógynövény- és ételbemutatók, hosszabb-rövidebb kirándulások, reggeli tornák, közös mozgás szerepelnek. 
Mindez szép, kulturált környezetben, napi háromszori teljesen növényi (vegán) étkezéssel. 
A gyermekek számára foglalkozásokat tartunk.

Táborvezetők: dr. Pásztor Judit, Somogyi Lehel
Információ és jelentkezés: Eleki Életmódközpont Telefon: +3620 400 86 46, 0666/240-610
E-mail: elekivendeghaz@gmail.com

Díjszabás*: Felnőtt: 6500 Ft fő/éj
4–18 év között: 6000 Ft fő/éj
4 év alatt: 3000 Ft fő/éj SZÉP Kártyát elfogadunk.
*Az árak az IFÁ-t nem tartalmazzák.
Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

A jelentkezőktől 10.000 Ft foglaló befizetését kérjük a Vajdaságért Alapítvány számlájára „Celldömölk” megjelöléssel (K&H Bank 10402623-50526554-86651004) a jelentkezést követően 14 napon belül. A jelentkezést csak akkor tekintjük véglegesnek, ha a foglaló befizetése megtörtént. A jelentkezés lemondása esetén a foglalót nem tudjuk visszatéríteni.

• Celldömölk Vas-megye észak-keleti kapujában fekszik. Fekvésének, természeti értékeinek köszönhetően a térség turisztikai központja.

• Ság-hegy és környéke, Kemenes Vulkánpark látogatóközpont, Sárvár, Jeli Arborétum,Mozdony-skanzen nevezetességei vonzzák az érdeklődőket.

• Megközelítés: Budapest, Győr, Pápa, Szombathely felől rendszeres vonat- és autóbuszjáratok érkeznek.

KOMOLYAN KELL HIRDETNÜNK AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉST

KOMOLYAN KELL HIRDETNÜNK AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉST

„És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma volt; és a föld fénylett annak dicsőségétől." 

(Jel 18:1)

Napról napra közeleg az örökkévalóság, és közelebb kerülünk a kegyelemidő lezárulásához. Most úgy kell imádkoznunk a Szentlélekért, mint még soha, hogy sokkal bőségesebben áradjon ki ránk. Kérnünk kell, hogy az ő megszentelő befolyása töltse be munkásainkat, hogy az emberek, akikért fáradoznak, megtudják, hogy Jézussal voltak és tőle tanultak. Nagyobb lelki látásra van szükségünk, mint valaha, hogy messze túllássunk a dolgokon, és felfedezhessük az ellenség csapdáit és terveit, és hűséges őrökként figyelmeztessünk a veszélyre. Lelki erőre van szükségünk, hogy belemélyedjünk − amennyire emberi felfogóképességünk engedi − a kereszténység nagy témáiba, s abba, mennyire messzehatóak annak igazságai.


Ha Isten népe megalázza magát Ura előtt, és egyénileg is teljes szívből keresi Szentlelkét, akkor olyan bizonyságtétel fog elhangzani az emberek ajkáról, melyet így ír le a Szentírás: „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől." (Jel 18:1) Arcunk ragyogni fog Isten szeretetétől, ajkunkat pedig szent tűz érinti, amint így szólunk: „Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1Jn 1:7)

Akik a Szentlélek befolyása alatt állnak, azok nem lesznek fanatikusok, hanem csendesek, kitartóak és minden szélsőségtől mentesek maradnak. Akik az igazság világosságát tisztán és hatékonyan árasztják környezetükben, azok vigyázzanak, hogy mikor kiáltják azt, hogy „béke és biztonság". Légy körültekintő, hogy meglásd milyen befolyást árasztasz a mai időkben...

Jézus arra vágyik, hogy mennyei áldását nagy mértékben árassza ki népére. Naponta szállnak fel imák Istenhez ezen ígéret teljesedéséért, és egyetlen hittel mondott ima sem marad figyelmen kívül. Krisztus felemelkedett a magasba, legyőzte a rabtartónkat és ajándékokat küldött az embereknek. Amikor Krisztus mennybemenetele után a megígért Szentlélek eljött és betöltötte az egész helyiséget, ahol a tanítványok voltak, mit váltott ki?

Egyetlen nap alatt ezrek tértek meg. Arra tanított az Úr, s azt várjuk is, hogy egy angyal jön le a mennyből, betölti a földet annak dicsősége; és a lelkek olyan begyűjtését fogjuk látni, mely hasonló a pünkösdnapi tapasztalathoz. 
(Home Missionary, 1893. november 1.)

Napi ige - Mennyei segítséggel

„De a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad."
(Ésa. 32,8)

„Ellenségeinek azért nem sikerült a hatalmukba keríteniük Nehémiást, mert egészen Isten munkájára szentelődött, és teljesen reá támaszkodott. 
A tétlen, tunya ember könnyen enged a kísértésnek. Azonban kevéssé tudja megvetni lábát a gonosz annak életében, akinek nemes céljai, teljes elmélyülést igénylő szándékai vannak. Aki állandóan előre megy, annak hite nem csökken, mert tudja, hogy odafent, idelent és mindenütt megvalósítja a végtelen Szeretet minden áldott szándékát. Isten hűséges szolgái olyan eltökéltséggel munkálkodnak, ami nem vallhat kudarcot, mert töretlenül kapaszkodnak a kegyelem trónjába. 
Isten mennyei segítséget nyújt minden olyan válságban, amellyel nem lehet megbirkózni emberi erővel. Szentlelke által segít minden szorultságunkban, fokozza reménységünket és bizalmunkat, megvilágosítja értelmünket és megtisztítja szívünket. Alkalmat és utat kínál a szolgálatra. Népe nagyszerű dolgokat fog látni, ha figyel gondviselése jeleire, és kész együttműködni vele."
(Próféták és királyok, 409. l.)

kedd, május 28, 2019

ISTEN LELKE IRGALOM ÉS KÖNYÖRÜLET ÁLTAL MUNKÁLKODIK

ISTEN LELKE IRGALOM ÉS KÖNYÖRÜLET ÁLTAL MUNKÁLKODIK„E három közül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig monda: Az, aki könyörült rajta. Monda azért néki Jézus: Eredj el, és te is akképpen cselekedjél."
(Lk 10:36-37) 

Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a szeretet. Ha szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket, azokat is szeretjük, akikért Krisztus meghalt. Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha nem ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem trónján ül, együtt van mind az isteni, mind az emberi. Ha közösségre lépünk Krisztussal, a szeretet láncának arany láncszemei egybekapcsolnak embertársaikkal; akkor krisztusi szánalmat és könyörületet tanúsítunk; akkor nem várjuk meg, amíg a szegényeket és nyomorultakat elénk hozzák; akkor nem kell a mások fájdalma iránti szánalmat kicsikarni belőlünk, mert olyan természetességgel fogunk szolgálni a nélkülözőknek és szenvedőknek, mint ahogy Krisztus „széjjel járt, jót tévén". (ApCsel 10:38)
Ahol szeretet és együttérzés ébred, ahol valaki a másik ember felé fordul, hogy felemelje és áldást hintsen reá, ott Isten Lelke munkálkodik. Tudatlan pogányok, akik nem ismerik Isten írott törvényét, és nem hallották Krisztus nevét sem, jóindulatot tanúsítanak szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával megvédik őket. Tetteik mennyei befolyásról tanúskodnak.
Az elesettek felemelésével, a lesújtottak megvigasztalásával a menny megdicsőül. Ezt a munkát azok végzik, akiknek szívében Krisztus lakik. Krisztus vallása mindig áldást áraszt. Ahova eljut, mindenütt fény jár a nyomában.
Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer el. Ő az egész emberiség Alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán. 
(Christ's Object Lessons, 384-386. oldal)

Napi ige - Isten féltő gondoskodása

„Igen taszítottál engem, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erősségem és énekem az Úr, és Ő lesz nékem szabadulásul."
(Zsoltár 118,13–14)

„Sátán elmegy hatalma végső határáig, hogy nyugtalanítsa, kísértse és félrevezesse Isten népét. Aki Urunk elé mert állni, meg merte kísérteni, akinek hatalmában állt karjára venni, felvinni Őt a templom tetejére és a magas hegyre, az gyakorolni fogja hatalmát ebben a nemzedékben is...


Isten népének állapota és kapcsolatom az Isten művéért végzett munkával gyakran kimondhatatlan szomorúság és csüggedés terhét vetette rám. Évekig úgy tekintettem a sírra, mint édes nyugvóhelyre... Könyörögtem, hogy ha ilyen közeli kapcsolatban kell állnom az igazság ügyével, mentsen ki Isten ezekből a könyörtelen próbákból. Isten angyalai hatalmasak, és kértem, hogy védjenek meg.
Ekkor megmutatták nekem életünk korábbi szakaszait, és láttam, hogy Sátán sokféleképpen igyekezett pusztítani hasznavehetőségünket. Gyakran tervezte, hogy eltávolít minket Isten munkájából. Más és más utakon tört be, különböző eszközöket használt céljai elérésére, de a szent angyalok szolgálata miatt vereséget szenvedett. Láttam, hogy amikor helységről helységre utaztunk, gyakran utunkba küldte gonosz angyalait, hogy baleseteket okozzanak és elpusztítsák életünket, de szent angyalok jöttek a földre megmentésünkre... Amikor láttam a nagy gondoskodást, amellyel Isten minden pillanatban körülveszi azokat, akik szeretik és félik, bizalom és odaadás ébredt szívemben Isten iránt, és megróva éreztem magam hitetlenségem miatt."
(Bizonyságtételek I. kötet, 322, 326–327. l.)

szombat, május 25, 2019

Munkácsy és Zichy-tárlatlátogatás Reisinger Jánossal, 2019.

http://oltalomtaborok.blogspot.com/2019/03/zichy-tarlatlatogatas-2019.html


Tárlatlátogatások

2019. május 26. vasárnap 10.00–14.00
A szokásos Somogy megyei Zala faluba tartó kirándulásunkat ebben az évben is megrendezzük a Zichy Mihály Emlékmúzeummegtekintésére. Ebben az évben új idegenvezetőt mutatok be Rizsák Krisztián személyében, aki az aszódi előadásokat szervezi feleségével együtt. Jómagam ebben az időben Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön tartok előadásokat, ezért csak telefonos érintkezéssel lehetek jelen. Szeretettel várjuk azonban mindazokat, akik eddig még nem látták ezt a gazdag gyűjteményt, és nem álltak meg Zichy 25 négyzetméteres óriásképe, A Démon fegyverei (1878) előtt. Aki eljön erre az alkalomra, különböző kiadványainkat is beszerezheti, valamint részesül Magdikának, a helybeli jól kipróbált tárlatvezetőnek színes és érdekes előadásában. 

2019. június 23. vasárnap 10.00
A debreceni Déri Múzeumban tekintjük meg Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiáját, melyre szervezett utazás keretében Budapestről és Pásztóról érkezik mintegy 50 résztvevő. Az autóbuszos utazásra még lehet jelentkezni a pásztói Városi Könyvtár megkeresésével. A tárlatvezetést itt Reisinger János végzi.
10 óra után bemegyünk a múzeumba, csak egy turnusos tárlatvezetés lesz. Utána a Nagytemplom bibliakiállítására megyünk el, majd az épület tetejéről tekintjük meg Debrecent.
Ezekre a tárlatlátogatásokra nincs bejelentkezés, mindenki maga választhatja meg utazási eszközeit, maga kell, hogy megváltsa belépőjegyét vagy érvényesítse kedvezményeit.

A következő hónapokban az alábbi kiállítások megtekintését tervezzük, ezekre viszont szeretnénk jelentkezőket fogadni, hogy ne hiába hirdessük meg az alkalmakat.

PécsMunkácsy vándorkiállítás Pákh Imre 52 darabos gyűjteményével, a nyár folyamán valamely vasárnap 10 órai kezdettel.

Esztergom2019. szeptemberKeresztény Múzeum, MS Mester táblaképeinek megnézése, más bibliai témájú művekkel együtt.

A regisztrálási szándékokat emailen fogadjuk: oltalomtaborok @ gmail.com.

Üdvözlettel: az Oltalom Alapítvány kuratóriuma