szerda, január 21, 2015

Reisinger János 2015-ös költészeti sorozata, február

A Biblia
és a magyar költészet
Reisinger János irodalomtörténész előadásai

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Időpontok2015. február 05. – csütörtök 18.00
Téma: Reményik Sándor költészete

A könyvtár belépőt szed. Az előadás után lehetőség van beszélgetésre, könyvek, lemezek vásárlására. Az eddigi előadások hanganyaga is megrendelhető.
www.miskolc.kerak.hu

hétfő, január 19, 2015

Teológiai főiskola ajánlója

Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe
a Sola Scriptura Teológiai Főiskolát.

A Főiskolán felekezetsemleges bibliai oktatás folyik (a felvételihez sem szükséges keresztlevél, lelkészi ajánlás), a tananyag a Sola Scriptura (Egyedül a Szentírás) reformátori jelszó szellemében íródott.

A négy év alatt írásmagyarázat, bibliai dogmatika, ókori történelem, művészettörténet, filozófia, gyakorlati tárgyak oktatása folyik, beiratkozott diákok számára vizsgakötelezettséggel, az ún. szabadfőiskolai hallgatók részére csak oktatásként.
A főiskola tavaly újra megkapta az akkreditációt, kiváló minősítéssel. A diplomán 'teológus' végzettség szerepel. Lehetőség van egy, illetve két éves szakirányú továbbképzésre is.
Nyaranta Bózsván főiskolai tábort tartanak, az előadások teljes hanganyaga letölthető az internetről, az oktatók a tanórákon kívül is a diákok rendelkezésére állnak, segítik őket tanulmányaikban.

Aki szeretné a Bibliát, mint Isten szavát megismerni, szívesen tanulná a kiegészítő tárgyakat, látogasson el egy konzultációra, hogy megismerje, milyen is egy tanítási nap, milyenek az oktatók, a tananyag.
A konzultációk helyszíne Budapest, havonta egy vasárnapi napon.

További, részletes információkért látogassa meg a főiskola honlapját:

péntek, január 02, 2015

Reviczky Gyula: Tartsatok bűnbánatot!

Reviczky Gyula: Tartsatok bűnbánatot!

Megromlott már a régi erkölcs.
Egy kor veszőbe’ van megint.
Szakadj le, új idők viharja!
Pusztíts, dühöngj kedved szerint.
Bábel tornyának épitői,
Hogy’ összezagyválódtatok.
Kezdhetitek megint elülről...
Óh, tartsatok bünbánatot!


Jut-e még eszetekbe néha,
Mi az az Isten ostora?
Mért kellett jönni vízözönnek,
S hogy mért pusztult el Szodoma?...
Erős Spartára, bölcs Athénre,
Rómára nem gondoltatok?...
Egy népvándorlás jöhet újra!...
Óh, tartsatok bünbánatot!


Kérkedtek azzal, hogy e század
Mily bölcs, erős, mindenható.
Nem leli kedvét délibábban
S abban, mi szép, de nem való.
Ledöntött minden régi bálványt;
De a sziv semmit sem kapott.
Nem boldog és nem jó az ember!...
Óh, tartsatok bünbánatot!...


Jól tudom én is, hogy a szellem
Az ember dísze, jobb fele;
De jaj, ha csak józan sivárság,
Örömtelenség jár vele.
Mely megöli a gyermekálmot,
Óh, az a szellem átkozott!
Nem bölcs, a ki csak tud s nem érez...
Óh, tartsatok bünbánatot!


A gyermek űzi még a lepkét,
Vigan bársonymezőt tapos.
Czukorról annyit tud, hogy édes
S a virágról, hogy illatos.
A természet még egyre dajkál,
A nap reánk áldást ragyog;
Csak a bölcs ember szíve parlag!...
Óh, tartsatok bünbánatot!


Megoldható-e annyi rejtély?
S a tudás haszna óh, mi lesz!...
A föld s nap élte is mulandó
S velük az ember is kivesz.
S ki végsőnek marad, bevallja,
Hogy boldogság itt nem lakott;
Csak élvvágy s harcz az isten ellen!...
Óh, tartsatok bünbánatot!


Hiába minden kutatások;
Gyöngék vagyunk és kicsinyek.
Áldott, ki a könnyet letörli
S megért egy szerető szivet.
Ugy jártok, mint a zord titánok; -
Csupán az istenek nagyok.
Az ő hatalmuk víhatatlan!...
Óh, tartsatok bünbánatot!

Jöjjetek sírni templomomba;
Verjétek bünös melletek’,
S a szeretet nagy istenétől
Jó, tiszta szívet kérjetek.
A könnyezőhez, búsulóhoz
Vigasztaló szót szóljatok.
Egymást ölelve, megbocsátva:
Igy tartsatok bünbánatot!