kedd, október 15, 2013

A 2013-as nyári Bibliatáborok hanganyagai

A 2013-as nyári Bibliatáborok hanganyagai

T-CD-83 CSALÁDOS TÁBOR – Bózsva, 2013. július 7–14. 1600 Ft
ESTI TÉMÁK: Család, gyermeknevelés
1. Amire egy jól működő családnak szüksége van – Dankó F.
2. Családmodellek – Frend László
3. Az önigazolás – Cserbik János
4. Konfliktusban egymással – Konfliktus kerülés vagy konfliktus kezelés? – Bodolai Zoltán 
5. Hogyan óvjuk családunkat a mai világ fenyegetettségei közepette? – Fekete Dávid
5. Mértékletesség – Balogh Tibor
6. Hűség, szelídség – Cserbik János
Istentiszteletek:
• Szombat délelőtt: A világosságban járás – Pongrácz Róbert
• Szombat délután: Az imádság – Balogh Tibor

T-CD-84 FŐISKOLAI TÁBOR – Bózsva, 2013. július 14–21. 1600 Ft
Előadások:
1. Tábornyitó áhítat – Holló Péter
2. Ámos próféta személye és üzenetei – dr. Reisinger János
3. „Ezoterikus kereszténység” – igen vagy nem? – dr. Szathmáry Sándor
4. A korszellem – avagy a közgondolkodás változásai napjainkig biblikus nézőpontból – dr. Vankó Zsuzsanna
5. A teológiai ismeretek átadása a gyakorlatban – Filep György 
Reggeli áhítatok:
1. Reggeli áhítat: Józs 8,30–35 – dr. Neparáczki Nándor
2. Reggeli áhítat: Mik 6,8 – dr. Reisinger János
3. Reggeli áhítat: Mik 5,7–8 – dr. Horváth Orsolya
4. Reggeli áhítat: Honnan jönnek gondolataink? – Holló Péter 
5. Reggeli áhítat: Jel 10,6–7 – Hites Gábor

Szemináriumok:
1. I. János Pál pápa rejtélyes halála és ami mögötte van – Holló Péter
2. „A mélypont ünnepélye” – Pilinszky János és a Biblia – dr. Reisinger János
3. A konstruktív és a destruktív depresszió... – dr. Prancz Zoltán
4. Isten része és az ember része a megváltásban – Hites Gábor
5. A szenvedélybetegek családtagjainak lelkigondozása – dr. Vankó Zsuzsanna
6. „Krisztus a mi életünk” – Hites Gábor
7. Az egyházak és az ügynökkérdés... – Holló Péter
8. "Korszerűtlen" tanbeli vita a miséről – dr. Vankó Zsuzsanna
9. Az eutanázia a Biblia mérlegén – dr. Neparáczki Nándor
10. Abimélek és Uzziás királyságának tanulságai – dr. Neparáczki Nándor
11. Az elrejtőzködő Isten eszméje a Bibliában és Pascal gondolkodásában – dr. Prancz Zoltán Szombati igehirdetések:
1. A rejtőzködő és önmagát megalázó Isten – dr. Vankó Zsuzsanna
2. Ütközetben senkit el nem bocsátanak – dr. Prancz Zoltán
3. Legyenek a lámpásaink meggyújtva! – dr. Vankó Zsuzsana

T-CD-85 ADVENTTÁBOR – Bózsva, 2013. VII.21–28. 1600 Ft 
Délelőtti igehirdetések:
„Azokban a napokban megszabadul a Júda, és bátorságban lakozik Jeruzsálem,és így hívják majd őt: Az Úr a mi igazságunk.” (Jer 33,16)
1. Krisztus mint ajándék (2Kor 9,15) – Korbeák Sándorné
2. Önvizsgálat, bűnbánat (Apcsel 5,31) – Hites Gábor
3. Bizalom és ráhagyatkozás (Ján 14,1) – Bodolai Zoltán
4. Közösség Istennel és közösség testvéreimmel (1Ján 1,4) – Juhász Ernő 
5. Öröm, reménység, üdvbizonyosság (1Pét 1,8–9) – Bálint György
6. Az isteni természet ígérete, a Lélek segítsége, ajándéka (2Pét 1,3) – Hites Gábor
Esti igehirdetések:
Fejezetek az adventtörténelemből (vetítéssel) – előadó: Cserbik János
1. Egy korszak vége (1844-1880-as évek) – régi és új arcok a 1870-es, 1880-as években 
2. Vitapontok és Ellen G. White figyelmeztető felhívásai
3. Az 1888-as konferencia eseményei – a hit általi megigazulás üzenete (I.)
4. A hit általi megigazulás üzenete (II.) és annak fogadtatása
5. Győzelem és vereség – az üzenet utóélete az 1890-es években

További alkalmak:
1. Tábornyitó áhítat (Zak 10,1) – Hites Gábor
2. Úrvacsora – Molnár Miklós
3. Táborzáró áhítat (Zsolt 42,6) – Cserbik János

T-CD-86 „ÚJ KEZDET” ÉLETMÓDTÁBOR – Bózsva, 2013.VII.28–VIII.7.
REGGELI ÁHÍTATOK: A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 1600 Ft
1. Szeretet – Kecskeméti János
2. Öröm – Kecskeméti János
3. Békesség – Láng Ervin
4. Béketűrés – Sonnleitner Károly 5. Szívesség – Oláh László
6. Jóság – Oláh László
7. Hűség – Láng Ervin
8. Szelídség – Tóth Gábor
9. Mértékletesség – Sonnleitner Károly
REGGELI ELŐADÁSOK AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRÓL
1. Hogyan lettem vegetarianus? – Tóth Gábor
2. A vidám elme gyógyhatása – Kecskeméti János
3. Az élelmiszerek tápanyagcsökkenésének kérdése – Tóth Gábor
4. A cukorbetegség visszafordítható! – Sonnleitner Károly
5. Boldogsághormonok – Kecskeméti János
6. A víz gyógyereje, külső-belső használata – Szabó Attila
7. Hús vagy nem hús? – Tóth Gábor
8. A szív-és érrendszeri betegségek gyógyításának új útja – Sonnleitner Károly
ESTI ELŐADÁSOK: MIT HOZ A JÖVŐ?
1. A kor amelyben élünk – Stramszki István
2. Honnan várhatunk megoldást? – Stramszki István
3. Merre halad a történelem? – Oláh László
4. Az élet, mint lehetőség, az élet, mint felelősség – Stramszki István 
5. Vak véletlen vagy értelmes tervezettség? – Szabó Attila
6. Az egyháztörténelem a próféciákban – Oláh László
7. Profetikus időszakok a Bibliában – Kecskeméti János
8. A hűség példaképei – Sonnleitner Károly
9. Táborzáró alkalom – Szabó Attila
Szombati alkalmak:
1. Lelki életünk gyökerei – Szabó Attila 
2. Az akaratról – Tóth Gábor
Torna

T-CD-87 BIBLIA-ISMERETI ÉS ZENEI TÁBOR – Bózsva, 2013.VIII.8–20. 
JÉZUS KÜZDELMEI 1600 Ft
1. Jézus küzdelmei a tanítványaiért – Vígh Ágnes
2. Jézus küzdelme a vallási vezetőkért – Hites Gábor
3. Jézus küzdelme a samáriai asszonyért – Molnár Miklós
4. Jézus küzdelme az egyházból kizárt emberért – dr. Reisinger János 
5. Jézus küzdelme Pilátusért – Holló Péter
6. Jézus küzdelme Tamásért – dr. Reisinger János
7. Jézus küzdelme a pogányokért – Somogyi Lehel
VETÍTÉSEK: BIBLIA ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET dr. Reisinger János előadásai 
1. MS Mester táblaképei Esztergomból
2. MS Mester passióképei
3. Michelangelo freskói a teremtésről és a prófétákról
4. Munkácsy Mihály élete
5. A Munkácsy-trilógia – 1. Krisztus Pilátus előtt 

6. A Munkácsy-trilógia – 2. Ecce Homo
7. A Munkácsy-trilógia – 3. Golgota

EGYÉB ALKALMAK
1. Tábornyitó áhítat – Jób 22,23–30 – Vígh Ágnes
2. Szombati igehirdetés – 39. Zsoltár – dr. Reisinger János 3. Szombati igehirdetés – Zsolt 115,9–13 – Vígh Ágnes

T-CD-88 BIBLIA-ISMERETI TÁBOR – Törökkoppány, 2013.VII.7–14. 1600 Ft
„BOLDOGMONDÁSOK” JELENÉSEK KÖNYVÉBEN – délelőtti előadások
1. A boldogság ígérete Dániel könyve végén és Jelenések könyve elején (Dán 12,12, Jel 1,3)
– Oláh L. 2. A halál és a boldogság – Nem ellentmondás? (Jel 14,13 és 20,5–6) – Fürj György
3. Létezhet boldog ember a hét csapás idején? (Jel 16,15) – Egerváriné Árvai Márta
4. A törvény boldoggá tehet? (Jel 22,14) – Sonnleitner Károly
5. Ki hivatalos a bárány menyegzőjére? (Jel 19,9) – Csókási Pál
ÓSZÖVETSÉGI JÖVENDÖLÉSEK JELENÉSEK KÖNYVÉBEN – esti előadások
1. Bálám és Jézabel újra megjelenik! (Jel 2. fej.)
– Hites Gábor
2. Akik megláthatták Jézust és a mennyet (Ésa 6., Dán 10., Jel 1. és 4–5. fej.) – Hites Gábor 
3. A végidő eseményei Ésaiás könyvében (Ésa 24–27. fej.) – Oláh László
4. A „repülő könyv” Zakariás jövendölésében és a három angyal (Jel 14. fej.) – Juhász Ernő 5. Természetfeletti oltalom régen és a közeljövőben (Jel 7. fej.) – Horváth Sándorné

T-CD-89 „EGYMÁSRA HANGOLA” – HÁZASPÁROK ÉS CSALÁDOK TÁBORA – Törökkoppány, 2013. VII.14–21. 1600 Ft
ELŐADÁSOK:
1. Mire jó a házasság és mire nem? – dr. Végh József
2. Milyen a nő, ha feleség? – dr. Végh József
3. A házassági egység alapjai – dr. Végh József
4. Mit rejt a társam útipoggyásza? – dr. Pálhegyi Ferenc 
5. „Férfivá és nővé teremtette” – dr. Pálhegyi Ferenc
6. Gyermekeink önkéntes engedelmességre nevelése – Frend László 
7. Bocsánatkérés és megbocsátás – Frend László
8. Hogyan uralkodjunk az érzelmeinken? – Soós Attila
9. Az egységet építő konfliktuskezelés – Soós Attila
10. A szeretet forrása a házasságban – Soós Attila
ÁHÍTATOK:
1. „Az ajtó előtt állok és zörgetek” – Frend László 
2. „A mi levelünk ti vagytok” – Bella Géza
3. A házastársak kötelességei – Kadlecsik Tibor
4. A bűnbocsánatról – Bella Géza
5. Növekedjetek a kegyelemben – Soós Attila

T-CD-90 „NYITOTT SZEMMEL” – BIBLIA-ISMERETI TÁBOR – Törökkoppány, 2013. VII.21–28. 1600 Ft
ELŐADÁSOK:
1. Legjobb védekezés a gondolkodás – Soós Attila
2. Értékes vagy csak divatos? – Ferge Béla
3. A szervezet öngyógyító képessége – Sonnleitner Károly
4. A Kína-tanulmány – Sonnleitner Károly
5. A Biblia egészségszemlélete – Sonnleitner Károly
6. Munkácsy-trilógia 1. – Reisinger János
7. Munkácsy-trilógia 2. – Reisinger János
8. Munkácsy-trilógia 3. – Reisinger János
9. Agyaglábakon – Az emberi történelem Dániel könyvében – Reisinger János 
10. A jól működő család 10 ismérve – Végh József
11. Gyermeknevelés – Végh József
12. Ki törődik velünk? – Soós Attila
13. Táborzáró – Soós Attila
T-CD-90 „VISSZAKAPOTT SZABADSÁG” TÁBOR – Somogydöröcske, 2013.VIII.4–11.
1600 Ft
DÉLELŐTTI ELŐADÁSOK:
1. A szenvedélybetegség akaraterővel orvosolható? – Horváth Gábor 
2. Mit jelent az abszcinecia? – Horváth Gábor
3. Felépülés és részleges felépülés – Kovács Tiborné
4. A józanság felé vivő lépések – Horváth Gábor
5. Mi van a hátizsákomban? – Keresztes Endre
6. Életutak, tapasztalatok
ESTI ELŐADÁSOK Vankó Zsuzsanna előadásai
1. Honnét vagyunk? Miért vagyunk? Kicsoda az ember?
2. Kicsoda az Isten? Megtudhatunk-e erről valami bizonyosat? 

3. Elrejtőzködő és önmagát megalázó Isten
4. Isten Fia, mint oroszlán és bárány
5. Hogyan válhat az ember igazzá, ismét Isten fiává?
6. Ne félj, csak higyj!


Megrendelés:
06-30/364-0428 (10–17 óráig); bibliaora@freemail.hu, Oltalom Alapítvány: 343-3333 (12–18 óráig); Bibliaiskolák Közössége, 1121 Bp., Remete út 16/a;
Info: twitter.com/Bibliaora
page6image10928
Üzletek:
Oltalom Alapítvány
Budapest VI., Benczúr u. 9. Nyitva tartás: H – Cs: 12–18-ig,
P: 10–14-ig, Tel.: 06/1-343-3333
Biblia-ház, Bertalan L. u.
Budapest XI., Bertalan Lajos u. 21.
Nyitva tartás: Szerda: 15–19-ig; Tel.: 20/356-4393 (munkanapokon 10–17 óráig)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése