péntek, január 20, 2017

Imahét 2017. január 21-28.

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai a reformáció 500. évfordulóján és Krisztus második eljövetelének küszöbén 

Országos imahét (2017. január 21. – január 28.) 

Miért lehet különös jelentősége annak, hogy az egyháztörténelem e korszakalkotó eseményére – a reformáció indulására és Európában való elterjedésére ‒ az imahét keretében mi is megkülönböztetett figyelmet szenteljünk? Az Írásokból tudjuk – és az elmúlt években gyakran hangot is adtunk ennek –, hogy a végidőben egy rendkívüli, Istentől elhívott nép által, az „Illés lelkével és erejével” (Mal 3,5‒6) véghezvitt reformációnak és evangéliumhirdetésnek kell megvalósulnia „az egész világon bizonyságul..., és akkor jön el a vég” (Mt 24,14). De miben is áll a reformáció, mit is jelenthet ez eszmeileg és a gyakorlatban? Erre adhat nem kevés útbaigazítást és bátorítást az 500 évvel ezelőtt Istentől indított protestantizmus történelme, amit mára mintha teljesen elfelejtett, illetve „visszarendezett” volna korunk egyháztörténelme, mind a tények, mind máig ható „eredményeit” illetően. Vajon mi mennyire ismerjük, értjük és értékeljük – mint Krisztus második eljövetelét váró népe – a nagy küzdelem e záró szakaszában az Istentől indított reformáció alapelveit, annak a gyakorlati megvalósítását. 

Kívánjuk, hogy az Ellen G. White: Korszakok nyomában c. művéből vett idézetek által Isten Lelke bennünket is indítson valódi ébredésre, reformációra, buzgó imádságra – egyénileg és közösségileg is – az előttünk álló imahéten, és azután is! 
Hogy az idei alkalommal miért állítottuk középpontba Luther hitbeli példáját, arra nemcsak az 500. évforduló, hanem a következő idézet is választ adhat: 

„Luther Márton a legkiemelkedőbb azok között, akik által Isten a katolicizmus sötétségéből a tisztultabb hit világosságára vezette az egyházat. A buzgó, lánglelkű, mélyen vallásos Lutherre, aki az istenfélelmen kívül nem ismert más félelmet, és aki a vallásos hit alapjaként csak a Szentírást ismerte el, korának nagy szüksége volt. Általa Isten csodálatos munkát végzett, hogy az egyházat megreformálja és a világot felvilágosítsa.” 

(Ellen G. White: Korszakok nyomában,
a Luther elszakad Rómától c. fejezetből.) 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése