hétfő, május 02, 2011

Sola Scriptura folyóirat

Megjelent a sola scriptura folyóirat legújabb száma, amelyben írásmagyarázati, rendszeres teológiai témájú írások mellett a Biblia és a történelem, filozófia, zene kapcsolatát bemutató cikkek olvashatók. 

• A biblikus teológia megismertetését, művelését és népszerűsítését célul tűző folyóiratunk negyedévente új információkkal, érdekességekkel szolgál, kevéssé ismert kutatási eredmények alapján közzétett összefoglalókat jelentet meg -- tudományos igényességgel, mégis közérthetően: ilyen írásokat találnak Olvasóink a sola scriptura folyóirat legfrissebb számában is, 60 oldalon.
• Lapunk szerzői teológusok, tanárok, különféle tudományterületek (történettudomány, régészet, filozófia stb.) képviselői, a céljuk azonban közös: a Biblia kutatását és minél szélesebb körű megismertetését tekintik feladatuknak, hivatásuknak. 
sola scriptura folyóirat
• XIII. évfolyam • 2011/1.

tartalom:

 gondolatok
• dr. vankó zsuzsa: „Micsoda az igazság?”
Az ember és az igazság – egy „kivesző emberfajta”, az „igaz ember” védelmében
• „Egy nevezetes párbeszéd, a Krisztus és Pilátus között folyt rövid beszélgetés során hangzott el ez a kérdés Pilátus részéről, mintegy kétezer évvel ezelőtt. Az ember találgatja, hogy milyen hangsúllyal, belső gondolati háttérrel. Az a legvalószínűbb, hogy szkeptikusan. A posztmodern kor embere többnyire ugyancsak szkeptikusan viszonyul az igazság fogalmához. Ismerős jelszó az igazság pluralizmusa, és sokszor elhangzik az is, hogy határozott névelővel nem lenne szabad kiejteni az igazság szót, mivelhogy senki sem tudhatja, birtokolhatja a teljes és végső igazságot... Az egykori kérdésfelvetés tehát ma is eleven, ma is nyitott...”  írásmagyarázat
• dr. horváth orsolya: „Én vagyok az élet kenyere” • Jn 6,22–71 írásmagyarázata – revideált Károlyi-fordítással
• „Mit jelent mindaz, amiről Jézus beszél? Hogyan kell érteni azt, hogy az örök életre vágyakozónak Jézus testét kell enni, és vérét kell inni? Hogyan lehetséges ez?... Jézus kitartóan küzd azokért, akik megbotránkoznak a szavain...”

 rendszeres teológia
• dr. vankó zsuzsa: A vallási pluralizmus teológiai értékelése
• „Abból célszerű kiindulni, hogy mi az oka a vallások keletkezésének. Nagyon egyszerűen próbálom meghatározni: az emberi lét abszurditása... Az istenimádat nem közösségi ügy, a lelkiismereti meggyőződés mindig egyéni. Az egyéni lelkiismereti meggyőződések hasonlóságából jön létre azután a vallási közösség...” 
 biblia és történelem
• nagy viktória: A Biblia népei – 1. • Kánaániták
• „Az Ószövetség lapjain számos, ma már nem létező népcsoportról olvashatunk. Eredetük, történetük nem közismert, ugyanakkor gyakori bibliai előfordulásuk miatt valamilyen képet mégis kialakítunk róluk. A lapunkban megjelenő cikksorozat célja, hogy rövid áttekintést adjon a kánaáni népek történetéről, anyagi kultúrájáról, és ezáltal segítséget nyújtson az Ószövetség világának jobb megértéséhez...” biblia és filozófia

• dr. prancz zoltán: A rossz kereszténység jó kritikája, vagy a jó kereszténység rossz kritikája? • Bibliai észrevételek Nietzsche Adalék a morál genealógiájához c. művéhez
• „Nietzsche a genealógiát mint módszert alkalmazva kritika alá vonja a kereszténységet. A társadalomban tapasztalható ún. morális előítéletek eredetének vizsgálatával kívánja megvilágítani a keresztény etika kialakulásának igazi motivációit, ezáltal leplezné le azt, hogy e morál, eredetét tekintve, nem morális – önmaga fogalmai szerint sem...”
 biblia és zene

• takács szabolcs: A virrasztás és a Krisztussal való egyesülés öröme Johann Sebastian Bach 140. kantátájában
• „A tétel jól kifejezi a valódi „virrasztás” lényegét: az Istenhez vágyakozó ember nem kényszerből virraszt, hanem azért, mert annyira vágyakozik Isten után, hogy nem tud mást tenni, mint ébren maradni, és imádságban szólítgatni, illetve szolgálni Őt, engedve a Szentlélek késztetésének...”
 recenzió  

dr. vankó zsuzsa: A Viskó című könyv „Isten-képe” • Paul Young: A viskó
• „A múlt században, Barth Károly »teológiai forradalma« nyomán általánosan ismertté vált a teológusok körében, hogy a lélek különválása a halálban, majd azonnali továbbélése a mennyországban vagy a pokolban, nem eredeti keresztény/bibliai tanítás. A platonista és újplatonista filozófiából, valamint a késő Római Birodalom pogány vallásaiból áramlott át a kereszténységbe ez az eszme....”
 főiskolai hírek
Felvételi tájékoztató a 2011/12-es tanévre • Jelentkezési lap


„Szükség van olyan szakfolyóiratra, amely a biblikus teológia képviseletét tűzi ki célul,
és ösztönzi, dokumentálja is ennek fejlődését.” (Dr. Vankó Zsuzsa)sola scriptura 
negyedévente megjelenő teológiai szakfolyóirat

Megrendelhető:
• e-mailen: spalding@spalding.hu
• telefonon: 06-20/569-7510
• postán: Spalding Alapítvány, 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 10.

• Előfizetési díj: 1500 Ft/év (postaköltséggel együtt)
• Példányonkénti ára: 380 Ft

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése