csütörtök, június 04, 2020

Napi ige - A tétlenség ára

„A restnek kívánsága megemészti őt..." 
„...Szép dolog (az embernek) jól élni minden munkájából, amellyel fárasztotta magát a nap alatt..."
(Péld. 21,25; Préd. 5,18)

„A Jordán völgyének városai közül Sodoma volt a legszebb... Lakosai kevés munka árán megkaphattak mindent, amire szükségük volt. Mintha az egész év ünnepek sorozata lett volna. A mindenütt uralkodó bőség fényűzést és gőgöt szült. A tétlenség és gazdagság megkeményítette a szíveket, amelyeket sohasem sanyargatott a nélkülözés. Az emberek érzéki élvezetekbe merültek. »Ímé, ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek:« – mondja Ezékiel próféta –, »kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál... Felfuvalkodtak és utálatosságot cselekedtek előttem, ezért elveszítettem őket, mikor ezt megláttam« (Ezék. 16,49–50). 
Semmit sem kívánnak az emberek jobban, mint a gazdagságot és a kényelmet, pedig ez okozta azokat a bűnöket, amelyek a síkság városainak pusztulásához vezettek. Haszontalan, tétlen életük miatt áldozatul estek Sátán kísértéseinek, és eltorzították önmagukban Isten képmását. Sátáni jellemvonásokat tükröztek. Az emberiség legnagyobb átka a tétlenség, mert erkölcstelenséget és bűncselekményeket von maga után. Gyengíti az értelmet, a felfogóképességet, és megrontja a lelket. Sátán lesben áll, készen arra, hogy tönkretegye a vigyázatlant, aki szabad idejével alkalmat kínál neki arra, hogy valamilyen vonzó álarc leple alatt hozzáférkőzzék. Akkor a legsikeresebb, amikor az embert tétlen óráiban kísérti meg."
(Pátriárkák és próféták, Sodoma pusztulása c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése