szerda, július 12, 2017

Napi ige - Szeressétek egymást!

„Én megismertettem velük a Te nevedet... Hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél..."
(János 17,26)

„Mindenki legyen résen, tanulmányozza és gyakorolja a János evangéliuma tizenhetedik fejezetében foglalt tanításokat... Isten szándéka az, hogy gyermekei egységbe forrjanak. Nem arra készülnek talán, hogy ugyanazon mennyben éljenek?... Akik nem akarnak összhangban dolgozni egymással, azok meggyalázzák Istent. 
A lelkek ellensége örvendezve látja, hogy más malomban őrölnek az Úr gyermekei... Ha felgördítenék a jövő függönyét és látnák széthúzásuk következményeit, akkor bizonyára bűnbánatot tartanának... Isten felhívja népét, hogy változzon meg. Ezekben az utolsó napokban az az egyedüli biztonságunk, ha egyek vagyunk Krisztussal és testvéreinkkel...

A hívőknek mindig táplálniuk kell azt a szeretetet, amely a Szentlélek kiárasztása után az apostolok szívét betöltötte. Készséges engedelmességgel kellett gyakorolniuk az új parancsolatot: »Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.« (János 13,34) Olyan szorosan kellett egyesülniük Krisztussal, hogy megüssék követelményeinek mértékét...

De az őskeresztények később hibákat kezdtek keresni egymásban. Hibákon rágódtak, helyet adtak a bírálgatásnak, s így szem elől tévesztették a Megváltót és az Ő bűnösök iránt tanúsított nagy szeretetét. Szigorúan vették a külsőségeket, a szertartásokat, szőrszálhasogatók lettek a hit elméletét illetően, és követelődzőbbek a bírálatok terén. 
Afölötti buzgalmukban, hogy másokat elítéljenek, elfeledték a maguk tévelygéseit. Háttérbe szorult a testvéri szeretet tanítása, amit Krisztus hirdetett. És ami a legszomorúbb: észre sem vették a veszteséget. Nem döbbentek rá, hogy eltűnt életükből a boldogság és az öröm, hogy rövidesen sötétségben fognak járni, mert kizárták a szívükből Isten szeretetét... János észrevette a testvéri szeretet csökkenését, és ezért részletesebben foglalkozott ezzel a kérdéssel. Halála napjáig sürgette, hogy a hívőknek gyakorolniuk kell egymás iránt a szeretetet."
(Bizonyságtételek VIII. kötet, 239–242. l.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése