péntek, március 30, 2018

Napi ige - Isten országának valódi fogalma

„(Hasonló az Isten országa) a mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb. De mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgy, hogy az árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak."
(Márk 4,31–32)

„Krisztus országa fejlődésének elvei gyökeresen ellentétesek azokkal az elvekkel, amelyek e föld birodalmait jellemzik. A földi hatalmasságok fegyverek erejére támaszkodnak, országaikat harcok árán nyerik. Isten országának alapítója azonban a Békesség Fejedelme. 
A Szentlélek e világ birodalmait zsákmányra éhes vadállatok jelképeivel ábrázolja. Ezzel szemben Krisztus az »Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit«. Kormányzásának tervében nem szerepel a nyers erőszak, nincs lelkiismereti kényszer.
A zsidók azt várták, hogy Isten országa olymódon jön létre, mint e világ országai... Krisztus azonban új életelvet plántál a szívbe. Az igazság és a becsületesség szívünkbe ültetése csökkenti a tévelygés és a bűn hatását... E világ uralkodói kigúnyolták Krisztus állítását, hogy Ő király. A követőire bízott hatalmas igazságok azonban isteni erőt rejtenek. Mily gyors, mily messzeható volt az örökkévaló evangélium befolyása! Amikor Krisztus ezt a példázatot elmondta, csak néhány egyszerű galileai emberből állt az új királyság... De a mustármag növekedett és kiterjesztette ágait az egész világra. És amikor e föld királyságai, amelyeknek dicsősége csodálatot keltett, már mind megszűnnek, Krisztus országa fenn fog állni."

(Krisztus példázatai, A mustármag c. fejezetből)