vasárnap, március 18, 2018

Napi ige - Istennel eggyé válni

„Micsoda az ember, hogy őt ily nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod reá?" 
(Jób 7,17)
„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat."
(Jer. 31,3)
„Amit Krisztus megvalósított életével és halálával, az sokkal több, mint a bűn okozta romlás meggyógyítása. Sátán célja az volt, hogy örökre elszakítsa az embert Istentől, de Krisztusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna el... Az Atya az Ő egyszülött Fiát adta, hogy biztosítson minket változhatatlan békeszándékáról, hogy Krisztus által eggyé váljék az emberi családdal... Fiának személyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabb helyre, a mennybe emelte. 
Az Emberfia az, akivel az Atya megosztja a világmindenség trónját. Az Emberfia az, akit »csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének« (Ésa. 9,6) hívnak. A nagy »VAGYOK« az összekötő kapocs Isten és az emberiség között, aki kezével mindkettőt összekapcsolja. Krisztusban egyesül a földi és a mennyei család."
(Jézus élete, "Velünk az Isten!" c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése