péntek, január 12, 2018

Napi ige - Erős hittel

„Igaz az Úr, elszaggatja a gonoszok kötelét. Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, akik gyűlölik a Siont."
(Zsolt. 129,4–5)

„Az igazság... végül diadalt arat. Ha időnként látszólag feltartóztatják is, haladását nem akadályozhatják meg. Ha az Úr üzenete ellenállásba ütközik, akkor Ő fokozott erővel ruházza fel, hogy befolyása annál nagyobb legyen. Hatalmat ad neki, amely a legerősebb korlátokat is ledönti, és minden akadályon át diadalmaskodik... Hitben ott állhatunk az örök város küszöbén, hallhatjuk a szívélyes üdvözlést, amely azoknak szól, akik e földi életben Krisztus munkatársai voltak, és kitüntetésnek vették, ha érte szenvedhettek." 
(Apostolok története, A diadalmas egyház c. fejezetből)

„Krisztus, a világ Megváltójaként látszólag állandó kudarccal találta magát szembe... Úgy tűnt, hogy csak keveset tudott megvalósítani abból a szolgálatból, amelyet szeretett volna elvégezni... A sátáni erők mindig azon munkálkodtak, hogy gátolják útjában. Krisztust azonban ezek az akadályok nem bátortalanították el... Tudta, hogy benne bízó tanítványainak az élete éppolyan lesz, mint amilyen az ővé volt: meg nem szűnő győzelmek sorozata, amelyeket – bár nem látszanak győzelmeknek földi szemmel – diadalnak ismernek el a mennyben, az örökkévalóságra... Krisztus nem szenvedett kudarcot, nem veszítette el bátorságát, és követőinek ugyanezt a minden nehézséget elhordozó hitet kell tanúsítaniuk..."

(Jézus élete, Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése