hétfő, május 11, 2020

Napi ige - Az Úrban bízni

„Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!... Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr..."
(Jer. 17,5–7)

„A zsidó vezetők* [jegyzet: Zorobábel, Józsua és a többiek a babiloni fogságból való hazatérés idején] látták, hogy a samaritánusok nem őszinték, és tudták, hogy az a segítség, amit ezekkel az emberekkel kötött szövetség útján kaphatnak, nem mérhető össze azzal az áldással, amelyre akkor számíthatnak, ha követik az Úr világos parancsait... Nem voltak hajlandók szövetségre lépni azokkal, akik jól ismerték ugyan Isten törvényének kívánalmait, de nem teljesítették őket.
Ezsdrás és társai is elhatározták, hogy félik az Urat és engedelmeskednek neki, bizalmukat pedig teljesen belé vetik... Tudták, hogy nem az számít, hogy sokan vannak-e vagy kevesen, mert az eredményesség kizárólag Istentől való. Ezsdrás vállalta azt a kockázatot, hogy ügyét Istenre bízza. Jól tudta, hogy ha kudarcot vallanának fontos vállalkozásukban, akkor annak csak egy dolog lehet az oka: nem teljesítették Isten erkölcsi kívánalmait, és ezért nem segíthette meg őket."
„A Szentírás bőséges bizonyságot tár elénk arról, hogy biztonságosabb az Úrra támaszkodni és elveszíteni a világ kegyét és barátságát, mint a világ támogatásán csüngni és elfeledkezni az Istentől való függőségünkről."

(Próféták és királyok, 352–353. l.; Review and Herald, 1884. jan. 8.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése