szombat, május 09, 2020

Napi ige - A bűn terhe

„Jézus... ezt mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsátattak néked a te bűneid... Az pedig azonnal felkelt..."
(Márk 2,5. 12)

„A gutaütött teljesen elveszítette a reményt a gyógyulásra. Betegsége bűnös életének következménye volt, így szenvedését még a lelkiismeretfurdalás is súlyosbította... Kétségbeesés lett úrrá rajta. Ekkor hallott Jézus csodálatos munkálkodásáról... Attól félt, hogy a tiszta Orvos nem tűrheti meg őt a színe előtt. De nem is annyira a testi gyógyulásra vágyakozott, mint inkább a bűn terhétől való szabadulásra. Ha megláthatná Jézust, és megbizonyosodhatna a menny megbocsátásáról és békéjéről, megelégedne akár az élettel, akár a halállal, Isten akarata szerint... A Megváltó szavai zeneként hatoltak a szenvedő fülébe: »Ember, megbocsátattak néked a te bűneid.« (Lukács 5,20) A kétségbeesés terhe legördült a beteg lelkéről, a megbocsátás békéje nyugodott meg rajta és áradt szét az arcán. Eltűnt a testi fájdalom, egész lénye átváltozott... A gutaütött lelki-testi gyógyulásra lelt Krisztusban. A lelki gyógyulást fizikai felépülés követte.
Nem szabad megfeledkezni erről a tanulságról. Ma is ezrek szenvednek testi betegségekben, akik a gutaütötthöz hasonlóan vágyakoznak az üzenetre: »megbocsátattak néked a te bűneid« (Márk 2,9). A bűn terhe, nyugtalan és kielégítetlen vágyaik képezik betegségük alapját. Nem találhatnak megnyugvást, míg el nem jönnek a lélek gyógyítójához. Az a béke, amelyet egyedül Ő nyújthat, megeleveníti a lelket és egészséget ad a testnek..."

(Jézus élete, Megtisztíthatsz engem c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése