vasárnap, február 18, 2018

Napi ige - Biztonságban Istennél

„A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt, hamar."
(Róma 16,20)

„Az üdvösséget együttmunkálkodás útján nyerjük el. A megtérő bűnös és Isten között szoros kapcsolat létesül... Az eredmény azonban teljesen Istentől függ. Csupán emberi erőfeszítések nem elegendőek, Isten segítsége nélkül teljesen értéktelen próbálkozások. Isten munkálkodik, és az ember is. Az embernek kell ellenállnia a kísértésnek, de az erőt ehhez Istentől nyeri. Így egészíti ki egymást egyrészt a végtelen bölcsesség, részvét és erő, másrészt a gyengeség, bűn és teljes tehetetlenség." 
(Apostolok története, Rómából írt levelek c. fejezetből)

Ha a lélek átadja magát Krisztusnak, akkor az új szívet új hatalom uralja. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember önmagáért sohasem munkálhat: természetfeletti, mert természetfeletti elemet visz az ember lényébe. A Krisztusnak átadott lélek az Ő erődjévé válik, melyet fenntart a lázadó világban... Csak ha átadjuk magunkat Krisztus irányításának, akkor nem uralhat bennünket a Gonosz."
(Jézus élete, A világ világossága c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése