szombat, február 17, 2018

Napi ige - A hit ereje

„Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk"
(Zsid. 10,38–39)

„Isten népe történelmében a nehézségek leküzdhetetlennek látszó nagy hegyei meredtek azok elé, akik igyekeztek véghezvinni a menny szándékát. Ezeket az akadályokat az Úr hitük próbájaként engedte meg. Amikor minden oldalról körül vagyunk zárva, itt a legfőbb ideje, hogy bízzunk Istenben és Lelkének erejében. 
Az élő hit gyakorlása közben lelkileg megerősödünk, és bizodalmunk rendíthetetlenné válik. Így lesz a lélek győzelmes hatalommá.
A hit parancsoló szava előtt eltűnnek az akadályok, amelyeket Sátán helyez a keresztény ember útjába. A menny hatalmasságai sietnek segítségünkre. »Semmi sem volna lehetetlen néktek.« (Máté 17,20) 
Ha a világ valamit kezdeményez, azt látványosan és dicsekvéssel teszi. Isten pedig a kis dolgokat szánja az igazság és jogosság dicső győzelmének kezdetéül. Néha csalódásokkal és látszólagos kudarccal neveli munkásait. Azt akarja, hogy megtanuljanak a nehézségeken diadalmaskodni. 
Az ember könnyen elbizonytalanodik a zűrzavar és akadályok láttán. Pedig ha mindvégig kitartóan bízik, Isten egyengeti az útját, és sikert arat a nehézségekkel vívott küzdelmében."

(Próféták és királyok, 370. l.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése