vasárnap, február 25, 2018

Napi ige - Könyörgés

„Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek... és megállhassatok az Emberfia előtt."
(Luk. 21:36)

„Hit által kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága, megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája, fejleszthető minden jó vonása. Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy sikeresen küzdjünk a bűn ellen, és keresztény jellemet fejlesszünk. Az isteni befolyások, amelyek imáinkra válaszként éreztetik hatásukat, véghezviszik a kegyelemért folyamodó lelkében mindazt, amiért Istenhez könyörög... »Kérjetek és megadatik néktek!« (Luk. 11,9)
A keresztény része a munkában az, hogy állandóan küzdjön fogyatkozásai ellen. Folyton könyörögjön Megváltójához, hogy gyógyítsa meg lelke valamennyi hibáját. A hívő önmaga nem elég bölcs, nem elég erős, hogy győzzön. E tulajdonságok az Úréi, aki megadja ezeket mindazoknak, akik alázatosan és töredelmesen könyörögnek segítségéért."

(Apostolok története, Átalakult élet és a Hű mindhalálig c. fejezetekből)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése