hétfő, április 02, 2018

Napi ige - Kovász

„Jézus pedig mondta nékik: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok és a sadduceusok kovászától!"
(Máté 16,6)
„Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan, egymást különbnek tartva ti magatoknál."

(Fil. 2,3)

„A liszthez kevert kovász észrevétlenül alakítja át a tésztát. Ha képmutatás él a szívben, akkor az átjárja az egész életet... A lélekbe plántált helytelen elvek ugyanúgy dolgoznak az emberben, mint a lisztben a kovász: átalakítják jellemünket... A farizeusok képmutatása önzésükből eredt. Az volt életük legfőbb célja, hogy önmagukat felmagasztalják. Ez vitte bele őket abba, hogy elferdítsék és helytelenül alkalmazzák a Szentírást, ez vakította el őket Jézus küldetésével szemben is.
Erre a mesterien elrejtett gonoszságra még a tanítványok is hajlamosak voltak... Bár látszólag mindent elhagytak Jézusért, mégis nagyravágyó terveket forgattak magukban. Ebből a lelkületből fakadt a viszály az elsőbbségért...

Napjainkban is elterjedt Urunk követői között ez a rejtett bűn. Hányszor ejt foltot Istenért végzett szolgálatunkon, emberekkel való érintkezésünkön az önfelmagasztalás titkos vágya! Az önszeretet vezet arra, hogy a dolgok könnyebb végét keressük. Az önzés késztet arra is, hogy az isteni életelveket emberi elméletekkel és hagyományokkal helyettesítsük... Csak Isten ereje száműzheti az emberből az önzést és képmutatást... Ha a hit, melyet vallunk, legyőzi ezeket az emberi hajlamokat, és arra indít, hogy Isten dicsőségét keressük a magunké helyett, akkor tudhatjuk, hogy jó úton haladunk."

(Jézus élete, Az igaz jel c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése