péntek, április 13, 2018

Napi ige - Bűnbánat és bűnbocsánat

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól."
(I.Ján. 1,9)
„Hibákat követhetünk el és megszomoríthatjuk az Ő Lelkét, de ha megbánjuk bűneinket és töredelmes szívvel fordulunk hozzá, akkor Ő nem utasít el bennünket magától. Régóta kívántuk és igyekeztünk elnyerni a megígért áldásokat, de nem nyerhettük el, mert az a gondolat élt bennünk, hogy majd kiérdemeljük őket. Nem fordítottuk el tekintetünket önmagunkról, nem hittük, hogy Jézus a mi élő Megváltónk. Semmi esetre sem szabad azt képzelnünk, hogy érdemeink és kegyességünk mentenek meg minket. Üdvösségünk egyedüli reménye Krisztus kegyelme.
(Válogatott bizonyságtételek II. kötet, 93. l.)
„Ne adjátok fel kétségbeesetten a küzdelmet, ha bűneitek nagyságát és valódi állapototokat felismeritek. Krisztus azért jött erre a világra, hogy megmentse a bűnösöket. Nem mi engeszteljük ki Istent, hanem – ó milyen csodálatos szeretet – Isten volt az, aki »Krisztusban megbékéltette magával a világot« (2Kor. 5,19)... Ha Sátán azt súgja is nektek, hogy igen bűnösök vagytok, tekintsetek Megváltótokra és beszéljetek érdemeiről! Segítséget egyedül csak nála, az Ő világosságában lelhettek."
(Jézushoz vezető út, Bűnbánat c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése