szerda, április 13, 2016

Bizonyságtételek I. kötet - 13. bt. - 108. Ne hagyjátok magatokat megcsalni

108. Ne hagyjátok magatokat megcsalni
Sátán igyekszik tévelygésre vezetni Isten népét, letéríteni őket a helyes ösvényről. Minden eszközt megpróbál. Ott tör rájuk, ahol a legkevésbé őrizkednek. Ezért fontos megerősíteniük minden pontot. A Battle Creek-i gyülekezet nem szándékozott ellenünk fordulni; olyan jó gyülekezet ez, amilyen csak létezhet; ám sok fordul a kockán Battle Creek-ben, ezért Sátán egész tüzérségét beveti ellenük, ha ezzel akadályozni tudja a művet. Mélyen együtt érzünk ezzel a gyülekezettel megalázottságukban, és ezt mondjuk: Senki szívében se támadjon diadal lelkülete. Isten meg fogja gyógyítani népének összes helytelenségét, s még igazsága hatalmas védőjévé teszi őket, ha alázatosan járnak, ha minden ponton ébren lesznek, és őrizkednek a Sátán támadásai ellen. Ez a nép folyton Sátán tüze alatt áll. Valószínűleg egyetlen más gyülekezet sem viselné ezt olyan jó állapotban. Tekintsetek hát szánakozó szemmel a Battle Creek-i testvérekre, s esedezzetek Istenhez, hogy segítse megvédeni ezt az erődöt.
Mikor férjem tehetetlen volt, s otthon kellett maradnom miatta, Sátán örvendezett, és senkit sem szorított, hogy olyan megpróbáltatásokat vessen ránk, mint az előző oldalak elmondják. De mikor 1866. december 19-én elindultunk, látva, hogy arra van kilátás, hogy teszünk valamit Krisztus művében ügyének ártalmára, és a népen nyugvó ámítások egy részét leleplezzük, serkentve érezte magát, hogy tegyen valamit akadályozásunkra. Ezt sehogy olyan eredményesen el nem érhette, minthogy arra vitte régi barátainkat Battle Creek-ben, hogy visszavonják tőlünk szeretetüket, és terheket vessenek ránk. Kiaknázta a kedvező körülményeket, s mintegy gőzerővel mozgatta az ügyet.

Ámde hála legyen Istennek, nem állított meg bennünket, és össze sem zúzott teljesen. Hála Istennek, még élünk, s az Úr kegyelmesen visszatért, hogy áldja tévelygő, de bűnbánó és bűnét bevalló népét. Testvérek, szeressük őket még jobban, s imádkozzunk értük többet most, hogy Isten kinyilvánította irántuk nagy szeretetét.

*****
Chapter 108—Be Not Deceived
It is the work of Satan to deceive God’s people and lead them from the right course. He will leave no means untried; he will come upon them where they are least guarded; hence the importance of fortifying every point. The Battle Creek church did not mean to turn against us, they are as good a church as lives; but there is much at stake at Battle Creek, and Satan will bring all his artillery against them if by so doing he can hinder the work. We deeply sympathize with this church in their present humbled condition and would say: Let not a spirit of triumph arise in any heart. God will heal all the wrongs of this dear people and yet make them a mighty defense of His truth if they walk humbly and watch and guard every point against the attacks of Satan. This people are kept continually under the fire of the enemy. No other church would probably stand it as well, therefore look with a pitying 
eye toward your brethren at Battle Creek and pray God to help them in keeping the fort. {1T 629.0}
When my husband was inactive, and I was kept at home on his account, Satan was pleased, and no one was pressed by him to cast upon us such trials as are mentioned in the foregoing pages. But when we started out, December 19, 1866, he saw that there was a prospect of our doing something in the cause of Christ to the injury of his cause and that some of his deceptions upon the flock of God would be exposed. He therefore felt called upon to do something to hinder us. And in no way could he so effectually do this as to lead our old friends at Battle Creek to withdraw their sympathy and cast burdens upon us. He took advantage of every unfavorable circumstance and drove matters as by steam power. {1T 629.1}
But, thank God, he did not stop us nor fully crush us. Thank God that we still live and that He has returned graciously to bless His erring, but now repenting, confessing people. Brethren, let us love them the more and pray for them the more now that God manifests His great love to them. {1T 629.2}

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése