péntek, szeptember 18, 2020

Napi ige - Kapcsolat a világgal

„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, akik a házban vannak."
(Máté 5,14–15)

„Krisztus együttérzéssel munkálkodott az emberek jólétéért, szívén hordta érdekeiket. Kövessék az Ő példáját mindazok, akik az Igét prédikálják és azok is, akik az Ő kegyelmének evangéliumát elfogadták. Ne vonjuk ki magunkat a társas érintkezésből, ne zárkózzunk el embertársainktól. Minden társadalmi osztályhoz hozzá kell férkőznünk, még pedig ott, ahol találhatók. Ritka az az eset, hogy a saját elhatározásukból felkeresnek. Ne gondoljuk azt, hogy Isten igazsága csak a szószékről érheti el az emberi szíveket. Más munkaterület is van, amely egyszerűbb, de éppolyan gyümölcsöző. Ez a... vendéglátó ház és a szívélyes, társas együttlét...
Akik úgy akarják megtartani a vallásukat, hogy kőfalak közé rejtik, azok a jó cselekedetek drága alkalmait veszítik el és hagyják kihasználatlanul. Társas érintkezés útján jut el a világhoz Isten országának üzenete. Mindenki, aki isteni világosságot nyert, törekedjen eloszlatni azoknak a lelki homályát, akik még nem ismerik az élet Világosságát."

(Jézus élete, A kánai menyegző c. fejezetből)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése