vasárnap, szeptember 20, 2020

ZOROBÁBEL ÉS ZAKARIÁS

ZOROBÁBEL ÉS ZAKARIÁS

„És prófétálának a próféták, Aggeus, a próféta és Zakariás az Iddó fia a zsidóknak, akik valának Júdában és Jeruzsálemben, szólván nékik az Izráel Istenének nevében. Akkor fölkelének Zorobábel, Sealtiél fia és Jésua, a Jósádák fia, és hozzá kezdének Isten háza építéséhez, mely Jeruzsálemben van, s velök valának Isten prófétái, támogatván őket."
(Ezsd 5:1-2) 

Az Úr házának újjáépítésében Zorobábelt sokféle nehézség akadályozta. Az előző években ellenségeik „igyekezék... megkötni Júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől", „és megakadályozák őket erővel és hatalommal". (Ezsd 4:4, 23) De az Úr közbeavatkozott a hűséges építőkért és azt mondta Zorobábelnek prófétáján, Zakariáson keresztül: „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura. Ki vagy te, te nagy hegy? Lapállyá leszel Zorobábel előtt, és felviszi a csúcskövet, és ilyen kiáltás támad: Áldás, áldás reá!" (Zak 4:6-7)

Isten népe történetében a nehézségek hatalmas hegyei emelkedtek látszólag leküzdhetetlenül azok előtt, akik az Úr gondviselésében előrehaladtak. Olyan akadályok voltak ezek, amelyeket Isten a hit próbájaként engedett meg. Amikor minden oldalról be vagyunk kerítve, akkor van itt az idő az Úrban és a Szentlélek erejében bíznunk mindenekfelett. Nem a saját, hanem Izrael Istenének ereje által haladunk előre - ostobaság emberekben vagy magunkban bízni. Istenben kell hinnünk, mert Őbenne lakozik az örökkévaló erő. Az Egyetlen, aki a hit szavaira és tetteire felel, egyenes utat készített szolgája, Zorobábel előtt, melyről eltűnhetett minden Sátán által kigondolt akadály, ami feltartóztathatta volna Isten tervét. A kitartó hit próbájában a nehézségek minden hegye leomolhat.

Isten időnként csalódások és látszólagos kudarcok által edzi munkásait. Az a célja, hogy megtanuljanak úrrá lenni a nehézségeken. Azzal a szándékkal igyekszik lelkesíteni őket, hogy minden látszólagos kudarcot sikerre ferdít.
(Review and Herald, 1908. január 16.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése