vasárnap, szeptember 06, 2020

JÓZSUÉ

JÓZSUÉ

„Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében; amiképpen Mózessel vele voltam, teveled is veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled." 
(Józs 1:5)

Mózes halála után Józsuét jelölte ki az Úr Izrael élére, hogy elvezesse őket az Ígéret Földjére. Alkalmas volt erre a fontos tisztségre, ő volt Mózes jobb keze Izrael pusztabeli vándorlásának hosszú útja alatt. Tanúja volt Isten Mózes által véghezvitt csodálatos tetteinek és jól ismerte a nép természetét is. Egyike volt a tizenkét kémnek, akiket az Ígéret Földjére küldtek, és a kettőnek, akik hűséggel számoltak be annak gazdagságáról és bátorították a népet, hogy vegyék birtokukba Kánaánt Isten ereje által.

Az Úr megígérte Józsuénak, hogy vele lesz, ahogy Mózessel is volt, és könnyűvé teszi Kánaán elfoglalását, feltéve, hogy hűségesen megtartja az Ő parancsolatait. Józsué nyugtalan volt küldetése miatt, mely szerint be kellett vezetnie a népet Kánaán földjére, de ez az ígéret eloszlatta félelmeit. Úgy szervezte Izrael gyermekeit, hogy készek legyenek egy háromnapos útra, és minden férfi készüljön fel a harcra.

„Azok pedig felelének Józsuénak, mondván: Mindent megcselekszünk, amit parancsoltál nékünk, és ahová küldesz minket, oda megyünk. Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd tereád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel. Mindenki, aki ellene szegül a te szódnak és nem hallgat a te beszédedre, mindabban, amit parancsolsz néki, megölettessék. Csak bátor légy és erős!" (Józs 1:16-18)

Isten úgy akarta, hogy az izraelitáknak a Jordánon való átkelése csodálatos legyen. Józsué felszólította a népet, hogy szenteljék meg magukat, hogy az Úr másnap csodát tehessen velük. Utasította a papokat, hogy a meghatározott időben emeljék fel az Isten törvényét tartalmazó frigyládát és vigyék a nép előtt. „Az Úr pedig monda Józsuénak: E napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izráel szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, teveled is veled leszek." (Józs 3:7) 
(Testimonies, 4. kötet, 156-157. oldal)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése