vasárnap, október 08, 2017

TEGYÜK FÉLRE AZ ÖNZŐ ÉNT!

TEGYÜK FÉLRE AZ ÖNZŐ ÉNT!

„De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem." 
(Fil 3:7) 

Jézus önfeláldozó szeretetét az egyházon keresztül szeretné bemutatni a világnak; de napjaink egyházán nem sugárzik át Jézus igazi lénye, és így a világ előtt egy hamis Jézus-kép alakul ki. Az önző szeretet kiszorítja Jézus szeretetét a lélekből, ezért nincs az egyházban nagyobb lelkesedés és odaadóbb szeretet az iránt, Aki előbb szeretett minket. A legtöbb szívben az önzés uralkodik. A gondolatok, az időtöltés és a pénz mind önös érdekeket szolgálnak, míg azok a lelkek, akikért Jézus meghalt, szomjúhoznak.
Ezért nem részesíthette az Úr egyházát az Ő áldásainak teljességében. 
Ha megkülönböztetett bánásmódban részesítené őket a világ előtt, ezzel pecsétet helyezne az ő cselekedeteikre, mely által mintegy jóváhagyná az Ő jellemének hamis képviseletét. 

Amikor az Isten egyháza kijön majd a világból, és elkülönül a világ életvitelétől, szokásától és gyakorlatától, az Úr Jézus ekkor fogja a megváltás munkáját végezni általuk. Kiárasztja Szentlelkét rájuk, és a világ tudni fogja, hogy Isten szereti őket. 

Folytatja-e továbbra is Isten egyháza az önzést? Hisz az Úr áldása rajtuk van, de az áldást nem öntheti ki rájuk teljes mértékben, hiszen még fertőzöttek a világ szokásaival és lelkületével. Lelki büszkeség uralkodik közöttük; és ha az Úr úgy cselekednék velük, ahogyan azt szíve szerint tenné, csak megerősítené őket önhittségükben és önfelmagasztalásukban. 

Vajon Isten népe továbbra is hamisan mutatja be Krisztus jellemét? A kegyelem és az isteni világosság langymelegségük miatt el lesz zárva egyházától? Bizonyára igen, hacsak nem fordulnak át buzgó istenkeresésbe, nem mondanak le a világról és nem alázzák meg lelküket az Úr előtt. Az egyházat át kell járnia Isten átalakító hatalmának! 
(Home Missionary, 1890. november 1.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése