hétfő, október 02, 2017

Napi ige - Isten gyermekei

„Jézus pedig mondta: Hagyjatok békét e kisgyermekeknek, ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert az ilyeneké a mennyek országa.”
(Mt. 19:14)

„Ma is így van. A gyermekek sokkal fogékonyabbak az evangéliumi igazságok iránt, mint az önhitt felnőttek... Azért van annyi keményszívű, durvalelkű ember a földön, mert az őszinte, gyengéd szeretetet gyengeségnek tekintették és elnyomták. Az ilyen emberek jó hajlamait már kora ifjúságukban elfojtották. Ha az isteni kegyelem ereje és világossága fel nem olvasztja bennük a rideg önzést, akkor örökre nélkülözniük kell a boldogságot. Nagy jelentőségű, hogy a gyermekek jóirányú hajlamait felfedezzük. Tanítsátok a gyermekeket úgy, hogy megismerjék Krisztust... Ne fárasszátok ki őket hosszantartó intelmekkel, vagy hosszú imákkal. A természet nyújtotta élő példákat szemléltetésül alkalmazva tanítsátok meg őket az Isten törvényei iránti engedelmességre...

Amikor Jézus rászólt a tanítványokra: »Ne tiltsátok meg nekik«, akkor ezt nem csupán nekik mondta, hanem minden nevelőnek is. Tehát a gyülekezeti tisztviselőknek, prédikátoroknak, tanítóknak és keresztény szülőknek is szól ez a felhívás. 

Jézus ellenállhatatlan szeretettel vonzza magához a gyermekeket. Ne tiltsátok el őket tőle! A barátságtalan, keresztényietlen jellem torzképet nyújt az Üdvözítőről. Az Istennel való közösség gyengéd, jóságos embereket nevel. A gyermek látja és érzi ezt. Ennek hatására belőlük is vidám, hívő emberek válnak, akik a hitükért áldozatra is készek.


(Jézus élete, Jézus megáldja a gyermekeket c. fejezetből)