péntek, november 25, 2011

Az Új Életmód magazin friss száma

Új Életmód magazin

Új Életmód magazin - Aktuális szám

- A tápanyagkoncentrálás új lehetőségei
  Okos magos

- Mi van a halál után?
  Hogyan segíthetünk a gyerekeknek feldolgozni
  a halál gondolatát?

- Közétkeztetés:
  Közéheztetés?

- "Lesznek ketten egy testté"
  A párválasztás és az önértékelés rejtett
  összefüggései

Főzőkör vasárnap:

Várunk mindenkit szeretettel a Bibliaházba (Miskolc, Füzes utca 5.) VEGÁN FŐZŐKÖRÜNK következő alkalmára!


Téma: Egészséges édességek


Kezdés: vasárnap, 2011.11.27-én 15.00 órakor
Hozzájárulás a költségekhez: 300 Ft.

Negyedéves szombatiskolai tanulmány második rész

A negyedéves bibliatanulmányozó (szombatiskolai) tanulmány második része megjelent.
Témája: A szabadság evangéliuma - Galatákhoz írt levél
Letölthető INNEN.

hétfő, november 07, 2011

Nyilatkozatunk az új vallásügyi törvénnyel kapcsolatban

A Keresztény Advent Közösség nevében az alábbi nyilatkozatot tesszük a 2011. július 11-én elfogadott új vallásügyi törvénnyel kapcsolatban
Hetedik napot ünneplő adventista hitvallású gyülekezeteink szövetsége 1990-ben nyerte el jogilag rendezett egyházi státuszát. Előzőleg 15 éven át illegalitásban működtünk, mivel nem vállaltuk a pártállam hitelveinket sértő és erkölcsileg is elfogadhatatlan igényeinek a kiszolgálását. Az állam és az egyház szétválasztásának elvéhez következetesen ragaszkodva, hitéleti tevékenységünkhöz soha nem fogadtunk el állami támogatást, beleértve az általunk fenntartott Sola Scriptura Teológiai Főiskola működtetését is. 
Nyilatkozatunkat tehát elvi okból tesszük.
A rendszerváltást követő húsz évben sértetlenül érvényesült hazánkban a lelkiismereti és vallásszabadság. Az új törvény nem csupán bizonyos mértékű visszalépés ehhez képest – úgymond a „rendteremtés érdekében” –, hanem a meghagyott 14 egyházon kívül lévők számára ellehetetleníti ezeknek az alapjogoknak a szabad, teljes körű gyakorlását. A törvény kimondja, hogy az egyház elnevezést csak az új szabályok szerint nyilvántartásba vett szervezet viselheti (7. § 4. bek.). Az „egyház” (az Újszövetségben: ekklészia) azonban mindenekelőtt hitvallásos fogalom, nem csupán jogi kategória. Ezért a fenti paragrafus illetéktelen beavatkozás vallási-lelkiismereti ügyekbe. Továbbá elfogadhatatlan korlátozása a lelkiismereti és vallásszabadság alapjogának, amely magában foglalja azt a jogot, hogy bárki, nemcsak egyénileg, hanem másokkal közösen is, nyilvánosan is megvallhassa, gyakorolhassa lelkiismereti meggyőződését.
A törvény elvileg lehetőséget nyit az egyházi jogi státus meg- és visszaszerzésére, de olyan feltételeket támaszt, amelyek adatvédelmi vagy lelkiismereti okokból nem mindenki számára vállalhatók. Ezért a kritériumok alkalmasak a vallási közösségek megosztására. Ám az előírt feltételek teljesítése sem elegendő az egyházzá minősítéshez, arról ugyanis politikai testület, az Országgyűlés dönt kétharmados többséggel. Továbbá, „a feltételek teljesítése mellett sem jegyezhető be egyházként olyan közösség, amellyel szemben működése során az illetékes állami szerv nemzetbiztonsági kockázatot állapított meg” (16. § 4. bek.). A törvénynek ez a rendelkezése lehetővé teszi, hogy vallási közösségek tagjait hitéleti és egyéb szempontból titkosszolgálati eszközökkel megfigyeljék. Az új törvény tehát korlátozza a hit szabad gyakorlását, az egyházak működését politikai síkra tereli.
Tisztelettel kérjük az Országgyűlést, mint minden állampolgár alapvető emberi jogát védelmezni hivatott törvényhozói testületet, hogy vizsgálja felül és módosítsa ezt a törvényt, amelyet alapjoghoz méltatlan körülmények között változtattak át koncepcionálisan az utolsó percben, és fogadtatták el a képviselőkkel az egységes szöveg ismerete nélkül.
Emlékeztetünk arra is, hogy a keresztény vallás a lelkiismereti és vallásszabadság feltétlen tiszteletben tartására kötelez – megkülönböztetés nélkül, minden embert illetően. A keresztény hitvallással összeegyeztethetetlen igényelni ezt a jogot magunknak vagy a magunk közösségének, és tudomásul venni ennek a megtagadását mások számára.
2011. augusztus 25.
A Keresztény Advent Közösség vezető testülete

csütörtök, november 03, 2011

Reisinger János novemberi előadása

2011. november 3-án, csütörtökön 18.00 órakor a miskolci Megyei Könyvtárban folytatódik
Reisinger János bibliaismereti sorozata.

A novemberi rész témája: Józsué könyve.

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!
A könyvtár belépőjegyet szed (300 Ft)

Egészségügyi missziónk napja

2011. november 05. szombat Az egészségügyi missziónk napja


Délelőtt 11 órakor az istentisztelet keretében rövid igei bevezetés után bizonyságtételek hangzanak el az egészségügyi, gyógyító misszióban dolgozó orvosainktól, segítőinktől. 
A délutáni program szintén ennek keretében beszélgetés, beszámoló lesz erről a fontos munkáról. 


Várunk mindenkit szeretettel!