vasárnap, december 30, 2012

Évzáró megemlékezés

Mindenkit szeretettel várunk közös évzáró istentiszteletünkre, melyen visszatekintünk az elmúlt évre, beszélgetünk, éneklünk, együtt adunk hálát az Úrnak "minden jótéteményéért".
Utána közös vacsorát tartunk, ahol a mindenki által hozott ételből terítünk.

Helyszín: BIBLIAHÁZ Miskolc, Füzes utca 5.
Időpont: 2012. december 31. 16.00 óraNemzetközi adventista bibliaiskola


Online nemzetközi adventista bibliaiskola indult, internetes elérhetőséggel.
Egyelőre angol és magyar nyelven, de a későbbiekben 9 nyelven lesznek elérhetőek a leckék.
Az anyag kifejezetten adventisták részére van összeállítva.

Az oldal elérhetősége:

Hamarosan bibliatanulmányozó kurzus is indul, a Szentírással még csak ismerkedők részére. Szintén online módon, emailben lehet jelentkezni és a leckék anyagaihoz jutni, kérdéseket feltenni. Részletek hamarosan!

hétfő, december 24, 2012

Gyülekezetünk bemutatkozása, szolgálata Miskolcon

Isten segítségével és a szervezők felkérésére ma lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a Keresztény Advent Közösség munkáját, életét. Gyülekezetünk énekkel, verssel, az Ige megszólaltatásával szolgált a miskolci Szinva Teraszon, a Villanyrendőrnél a buszmegállóban, az arra járók örömére. A fél órás műsor anyagát meg lehet tekinteni youtube oldalunkon.
Az embereknek könyveket, újságokat ajándékoztunk (maradjon az áldás az olvasásán, az Ige befogadásán is!), forró teával és reformpogácsával kínáltuk őket.
Köszönjük a lehetőséget a bizonyságtevésre, hála érte az Úrnak!


A ma délelőtti bemutatkozásunk anyaga itt található meg:
https://www.facebook.com/pages/Bibliaház-Miskolc/132811600075781
(belépés nélkül is megnézhető! Be kell zárni a felugró ablakot)

Külön a képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531390540217883.122065.132811600075781&type=3
A videók: http://www.youtube.com/playlist?feature=edit_ok&list=PLxv-JQkMGNry2UggmMClr0C8cZh-SPlIQ
 

csütörtök, december 20, 2012

2012. december 21. - Jövendölések a Biblia mérlegén

Szeretettel ajánljuk mindenkinek az alábbi előadást, akinek félelmei vannak a jövőt illetően, valamint a 2012. december 21-re vonatkozó különféle jóslatok kapcsán.

A 2012. december 21-re vonatkozó jövendölések a Biblia mérlegén – Kecskeméti János előadása (mp3):
http://ow.ly/fDECf

  "Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
    a meg nem gondolt gondolat,
    belezabál, amit kifőztünk,
    s emberből emberbe szalad."
(József Attila: Ős patkány terjeszt kórt...)
Szeretettel ajánlom mindenkinek az alábbi előadást, akinek félelmei vannak a jövőt illetően, valamint a 2012. december 21-re vonatkozó különféle jóslatok kapcsán.

A 2012. december 21-re vonatkozó jövendölések a Biblia mérlegén – Kecskeméti János előadása:
http://ow.ly/fDECf

BEMUTATKOZÁS A SZINVATERASZON


 

Miskolc város lehetőséget biztosított Közösségünk számára is, hogy bemutatkozzunk a Szinva teraszon.


2012. december 22-én, szombaton 10-13 óra között a miskolci Szinva Teraszon (Villanyrendőr megállónál) az ott álló faházban megismerhetik tevékenységeinket, előadássorozatainkat, kóstolhatnak reformsüteményeinkből, olvashatják kiadványainkat, betekintést nyerhetnek tanításainkba, egészségügyi munkánkba.

A színpadon 11.00 és 11.30 között szolgál kórusunk és zenészeink, megismerhetik a gyülekezet tagjait.
Várunk mindenkit szeretettel!!!

ÉLŐKÉP - Webkamera a Szinva Teraszról

kedd, december 18, 2012

Reisinger János Munkácsy életéről - 2012. november

Letölthető Reisinger János irodalomtörténész előadása Munkácsy Mihály életéről, mely a miskolci Megyei Könyvtárban hangzott el 2012. november 29-én.

Mp3 letöltés ITT

Reisinger János előadása MS Mesterről - 2012. május

Letölthető a 2012. májusi, Miskolc Megyei Könyvtárban tartott előadás, melyet Reisinger János irodalomtörténész tartott MS Mester műveiről.

Mp3 letöltés ITT
 

 vasárnap, december 16, 2012

A jellem tiszta fehér ruhája

Pecznyik Pál: Fehér lelki ruha
Szólt az Atya: Óh, gyermekem,
foltos ruhád nem nézhetem.
Kilátszik abból a térded,
szebb, új ruhát adok néked.
Régi ruhád ócska, tépett,
kapsz helyette hófehéret.
Már a földön abban járhatsz,
egykor elém abban állhatsz.

Szólt a gyermek: tudom Atyám,
foltos, kopott lelki ruhám.
Nem csoda, ha elnyűtt szegény,
születéstől koptatom én.
Hűségesen szolgál engem,
nehéz volna levetkeznem.
Szakadt térdét megfoltozom,
elég lesz, míg itt hordozom.

Ám az Atya nem engedett
szégyen látni így gyermeket.
Nyűtt ruhát keresztre tette,
Fiáét adta helyette!
Óh, ki látott ilyen cserét?
Újat kapni rongyosért?
De Golgotán ez ment végbe,
érte omlott Fia vére!

Gyermeke ezt megértette,
nyűtt öltönyét levetette,
nem feledi azt a napot,
melyen fehér ruhát kapott.
Mint szemére, vigyáz rája,
sokba került új ruhája!
Hiszi, nem kopik el többé,
mennyben hordja majd örökké!


“Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez? Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.
És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged! Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll vala.
És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Jósuának, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között. Halld meg Jósua, te főpap; te és barátaid, a kik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek: Ímé, bizony előhozom az én szolgámat, Csemetét! Mert ímé e kő az, a melyet Jósua elé helyezek; egy kövön hét szem; ímé, én faragom annak faragványait, így szól a Seregeknek Ura, és eltörlöm e földnek álnokságait egy napon. Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, kiki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő alá és a fügefa alá.”
Zakariás könyve 3. fejezete

szombat, december 15, 2012

Nyitott szemmel magazin 23. száma (2012. december)


Lesz-e világvége? – avagy miért nem jött el 2012 decemberében?
(24. óra)
 Lapunk hasábjain foglalkoztunk már a 2012-es világvége kérdésével*, azonban a bizonytalan várakozás, ami sokakban változatlanul ott él, mégis arra késztetett, hogy a „világvége” előtt néhány nappal újra elővegyük a témát. Mint ismeretes, a nevezetes időpontot a maja naptár veti fel, de hogy ennyire teret nyerjen a miatta érzett aggodalom, ahhoz kellett az egész Föld kilátástalan jövőjét érző embertömegek napi tapaszatalata is. Ha alaposan szemügyre vesszük a bennünket körülvevő világot, volna okunk a világvégét komolyan venni. Ámde ha a maja naptár jóslata az idén „nem jön be”, érdemes-e ezután is számolni a világ végével? Lehet-e tudni annak pontos vagy hozzávetőleges idejét? Ha nem, miért nem?
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.
Ünnepi szorongások: a karácsony-szindróma
(Visszakapott szabadság)
Nincs még egy olyan ünnep a világon, amely érzelmileg ennyire magával ragadná az embereket, mint a karácsony. Ki vallásos ünnepként, ki „csak” a szeretet jegyében ünnepli. Készül rá idős, fiatal, családos, egyedülálló és hajléktalan, sőt, sokan karácsonytól karácsonyig számolják az időt. Két tökéletesen megtervezett, előkészített nap, amit felhőtlen szeretetben szeretnénk eltölteni. Megpróbálunk családi és társadalmi szinten is rendezni két nap édeni idillt, amiért az égvilágon semmi sem drága. S mégis, valószínű, hogy a legtöbb családban ez a karácsony sem fog elmúlni veszekedés nélkül. Vajon miért éppen a szeretet ünnepén esnek egymásnak az egész évben békésen élő rokonok, családtagok?
 A teljes cikket magazinunk 22.számában elolvashatja.

Feszültség és oldás. Valódi megnyugvás a muzsikától
(Egymásra hangolva)
 A mai – feszült és gyors – világunkban talán egyre többen egyetértünk a híres orosz zeneszerző gondolatával. Bár talán a 21. században már nem is a zene hiánya, hanem inkább a „zene” folyamatos jelenléte kerget bennünket az őrületbe. De ettől a ténytől eltekintve bizonyára mindannyian átéltük már a muzsika pozitív – feloldást nyújtó – hatásait is. Cikkünkben a gyógyító zenékről és a zeneterápiáról ejtünk szót.
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.

Volt egyszer egy reformáció (2. rész)
(Leporolt krónika)
 Martin Luther 1483. november 10-én született a németországi Eislebenben, igen szerény anyagi körülmények között élő szülők gyermekeként. A család nem sokkal később Mansfeldbe költözött, s ott a bányászat fellendülése következtében szociális helyzetük némileg jobbra fordult. A fiatal Luther nagy szorgalommal és kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait, majd 1501-ben beiratkozott az akkor igen jó hírű erfurti egyetemre. 1505-ben magister artium lett, majd apja határozott utasítására jogot kellett tanulnia, amelyhez azonban nem sok indíttatást érzett. Lelkében őt is korának nagy kérdése izgatta: „Mit tegyek, hogy az üdvösséget elnyerjem?”
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.

Megelőzhető-e a gyermekkori cukorbetegség?
(Testi-lelki egészségünk)
A választ a Kínában végzett, 880 millió embert vizsgáló egészségügyi felmérések eredményei és következtetései alapján keressük.1 A hetvenes években lefolytatott kutatások eredményeit T. Colin Campbell forrásmunkája tárta a széles közönség elé.
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.

Stresszkezelő tanfolyam hanganyaga

Letölthető az összes előadás az alábbi oldalról:
http://miskolc.kerak.hu/Eloadas/Entries/2012/10/25_Stresszkezelo_tanfolyam.html

1. ELŐADÁS - 2012. szeptember 20.

A stressz csak az élőket sújtja
Mi a stressz? Hogyan mondjunk nemet a stresszre?

 1. 2. ELŐADÁS - 2012. szeptember 27.
Lesz még valaha is normális az életem?
Hogyan csökkentsük, hogyan oldjuk a stresszt? Három szint, ami stresszt okoz az életünkben. Hogyan védjük ki ezeket?
Letöltés

 1. 3.ELŐADÁS - 2012. október 04.
Azt meghallani, amit az emberek valójában mondanak
Az emberi kapcsolatok lehetnek a stressz okozói és a stressz elhárítói. A konfliktusokkal való szembenézés. Hogyan kezeljük a haragot?
Letöltés

 1. 4.ELŐADÁS - 2012. október 11.
Az ön munkája lélekölő, vagy beteljesedést nyújtó?
A munkahelyi feszültség öt formája.
Letöltés

 1. 5.ELŐADÁS - 2012. október 18.
Azzá válsz, amit hiszel!
A stressz-probléma gyökere... Hogyan fogadjuk el önmagunkat? Hogyan fogadjunk el másokat?
Letöltés

6. ELŐADÁS - 2012. október 25.
Összefoglalás, záró előadás
Letöltés

Előadó: Mézes Judit életmód-tanácsadó, lelkigondozó (http://sites.google.com/site/mezesjudit)

vasárnap, december 02, 2012

Könyvajánló: Barangolások a Szív országában


Szeretettel ajánljuk figyelmükbe  most megjelent, Barangolások a szív országában c. 5 – 14 éves korosztály számára  készített könyvünket. Különösen ajánljuk olvasni (és olvasni nem) szerető gyermekek, szülők, nagymamák, tanárok, tanítók, gyermekfoglalkozásokat tartók számára.
Nem hitben nevelt gyermekeknek is ajánlható, mivel a valóságos történetek - lelki, erkölcsi, hitbeli tapasztalatok - gyerekek nyelvén, nem didaktikus, élvezetes, fordulatokban gazdag olvasmányos stílusban íródtak.
A könyv színes keménykötésű B/4 méretben 72 oldalon 40 színes grafikával illusztrált.
Ára: 1650 Ft

A könyv megvásárlásával  - az örömszerzésen túl - a Nyitott Szemmel magazin tovább működését, fennmaradását is támogatják. Megrendeléseik legyenek kedvesek a:
www.nyitottszemmel.hu honlapon, vagy
06 20 379 6170 telefonszámon jelezzék.

Testvéri üdvözlettel: Soós Attila főszerkesztő

Advent Videó Stúdió - A keresztény videó

http://www.adventvideo.hu/
Impresszum:
"Mai rohanó világunkban, jó egy kicsit megpihenni és kikapcsolódásként olyan műsorokat nézni, ami erkölcsileg épít és szívet-lelket megnyugtat, közelebb visz Ahhoz, Aki az egyedüli megoldást tudja adni problémáinkra. Műsorainkkal igyekszünk a Biblián keresztül Isten szeretetét bemutatni. Archívumunkból bőven lehet válogatni, akár letölteni. Minden nézőnknek Isten áldását kívánjuk! "
2012:


2009:

szombat, december 01, 2012

Igehirdetés 2012.11.17-én - Az adventmozgalom kezdete

KÖRZETI ISTENTISZTELET - Molnár Miklós: 
Az adventmozgalom kezdeti lelkesedése a misszió, az igehirdetés és a testvéri egység területén

Letöltés mp3-ban

További letölthető igehirdetések ITT és a Hangtárban

kedd, november 27, 2012

Reisinger János novemberi előadása

Reisinger János művelődéstörténeti, festészeti-bibliaismereti előadássorozatának következő alkalma
2012. november 29-én, csütörtökön 18 órakor
lesz a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban.
Téma:
Munkácsy Mihály képei
középpontban a Milton c. festménnyel
A könyvtár 300 Ft-os belépőt szed.

Mindenkit szeretettel várunk 2012. utolsó előadására!

Korábbi előadások elérhetőek itt:

szombat, november 24, 2012

Meghívó úrvacsorára - 2012. szeptember

2012. december elsején, szombaton 10.30 órakor mindenkit szeretettel várunk úrvacsorai istentiszteletünkre a Bibliaházba (Miskolc, Füzes utca 5.)
Az úrvacsoráról:
Míg a keresztség a megtérés vagy újjászületés lelki törvényszerűségeit ábrázolja, az úrvacsora a megszentelődését.
Két része van: a lábmosás és a szent jegyek kiosztása. 
A lábmosást éppolyan "szereztetési igékkel" rendelte el Jézus, illetve tette ismételendő, szent, jelképes cselekménnyé a tanítványai számára, mint a kenyér és a pohár szétosztását (Jn. 13:14-1517). A lábmosás szükséges lelki előkészület a Krisztussal való szövetség megújításához, ami a szent jegyek magunkhoz vétele által történik (Jn. 13:8/bMt. 26:26-28). A lábmosás a bűnök lemosásának a jelképe, mint a keresztség, azaz az Istennel és egymással való bűnrendezés szimbóluma és felkínált lehetősége. Jézus világossá tette, hogy a lábmosás a keresztségben történt megtisztuláshoz kapcsolódik, annak mintegy a szükséges folytatása. Az egyes életszakaszok naponként el nem rendezett törvényszegéseinek és a konkrét törvényszegésként meg nem határozható "titkos bűneinek" az eltávolítására szolgál a keresztség utáni időben (Jn. 13:10Zsolt. 19:13). 


A szent jegyek - a kovásztalan és megtört kenyér, valamint az erjedetlen és kitöltött szőlőlé - Krisztus bűntelen földi életét és keresztáldozatát ábrázolják (I. Kor. 5:6-811:24Mt. 26:28). Krisztus példája szerint először hálát adunk ezekért, ami Krisztus igaz élete és áldozati halála valódi értékelésére tanít, a Megváltó iránti hála és szeretet felélesztését kívánja munkálni. A szent jegyek "evése és ivása" pedig a győzelmes élet titkára tanít, amire Krisztus áldozata minden tanítványt elkötelez. A titok: a Krisztus igaz életéről és áldozati haláláról szóló igékkel való naponkénti "táplálkozás", ami "lélek és élet" (Jn. 6:53-5456-5763), ami igaz életet eredményez.

Az úrvacsora rámutat a végcélra is: a Megváltó Jézussal való személyes találkozásra az ő visszajövetelekor, "a Bárány mennyegzői vacsoráján" (I. Kor. 11:26Mt. 26:29Jel. 19:9). Ezért az úrvacsora a bűntől való belső megtisztulás, az "első szeretet"-ben való megújulás és a végső reménységben való újbóli megerősödés boldog tapasztalata a keresztény ember számára (Mt. 26:30).

péntek, november 23, 2012

Ifjúsági szombatnap

Szeretettel várunk mindenkit 2012.11.24-én Füzes utcai Bibliaházunkba. Szokásos nyugalomnapi programunk:
  9.30 órakor közös bibliatanulmány, témája a halottak állapota és az örök élet reménysége. Letölthető INNEN
11.00 órakor istentisztelet; igehirdető: Erdődi Péter
délután 13.30-14.00 órakor délutáni óra.
Napnyugta után közös ifjúsági programok! (pingpong és foci)

A nap különlegessége, hogy minden szolgálatot ifjaink végeznek, a zenei szolgálatokat is beleértve.

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!


Nagyobb térképre váltás

hétfő, november 19, 2012

Az egészséges és felelős élet alapelvei - új sorozat a Bibliaházban


Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját, barátait

Az egészséges és felelős élet alapelvei
című előadássorozatra

2012. nov. 08.
Az önismeret és a helyes önértékelés kihatásai
2012. nov. 22.
A lelkiismeret szerepe döntéseink meghozatalában
2012. dec. 06.
Hol a határ az önvád és a bűnbánat között?
2012. dec. 13.
Emberi kapcsolataink életformáló szerepe

Előadó: Bálint György lelkész

Időpontok: csütörtökönként 17.30 órai kezdettel 
Cím: Bibliaház (Miskolc, Füzes u. 5.)

Az előadások után megbeszélésre van lehetőség.


vasárnap, november 18, 2012

Reisinger János előadása Michelangeloról letölthető

Letölthető a Biblia és a művészet című sorozat októberi előadásának hanganyaga. Előadó Reisinger János, elhangzott 2012. október 25-én, Miskolcon a Megyei Könyvtárban, témája: Michelangelo festményei    

vasárnap, október 28, 2012

Igehirdetés 2011. május 7-én - Végh József


2011.05.07. 
Végh József - Isten bűnbocsánata és szeretete - Letöltés
               
Délután: A férj, a feleség feladata a Biblia szerint, a család Letöltés

csütörtök, október 25, 2012

Főzőkör - Mintaétrend (hanganyag)


Főzökör első előadásának hanganyaga (ízelítő:http://www.youtube.com/watch?v=cOLAtJWNX8c&feature=youtu.be )

AZ MP3 FÁJL LETÖLTHETŐ INNEN: http://miskolc.kerak.hu/Eloadas/Entries/2012/9/16_FOZOKOR_2012_13._ev.html

A téma az egészséges életmód gyakorlati oldalához kapcsolódóan a mintaétrend volt - mit, mivel, hogyan és mikor együnk?

Következő alkalom szeptember 23-án, vasárnap 15 órakor, téma a CSÍRÁZTATÁS (megcserélve a következő alkalommal), mindenkit szeretettel várunk!

hétfő, október 22, 2012

Stresszkezelő tanfolyam Miskolcon!

GYŐZELEM A STRESSZ FELETT
Ráadás előadás október 25-én, csütörtökön 17 órakor!
Miért engedi, hogy a stressz megölje Önt és szeretteit? A stressz gyilkos, de nem szükségszerű, hogy végezzen Önnel!
Az Oltalom Alapítvány megbízásából szervezett tanfolyam segíteni fog Önnek abban, hogy kiegyensúlyozottan és tovább éljen. Szeretettel várjuk Önt is!


  
Szeptember 20. csütörtök 17 óra
A stressz csak az élőket sújtja
Mi a stressz? Hogyan mondjunk nemet a stresszre?

Szeptember 27. csütörtök 17 óra
Lesz még valaha is normális az életem?
Hogyan csökkentsük, hogyan oldjuk a stresszt? Három szint, ami stresszt okoz az életünkben. Hogyan védjük ki ezeket?

Október 4. csütörtök 17 óra
Azt meghallani, amit az emberek valójában mondanak
Az emberi kapcsolatok lehetnek a stressz okozói és a stressz elhárítói. A konfliktusokkal való szembenézés. Hogyan kezeljük a haragot?

Október 11. csütörtök 17 óra
Az Ön munkája lélekölő, vagy beteljesedést nyújtó?
A munkahelyi feszültség öt formája

Október 18. csütörtök 17 óra
Azzá válsz, amit hiszel!
A stressz-probléma gyökere... Hogyan fogadjuk el önmagunkat? Hogyan fogadjunk el másokat?

Előadó: Mézes Judit életmód-tanácsadó, lelkigondozó


Helyszín: Bibliaház - Miskolc, Füzes utca 5.
Csütörtökönként 17 órakor

Az előadások után beszélgetésre, kérdések feltevésére és szükség esetén magánbeszélgetésre is van lehetőség az előadóval.
A belépés 200 Ft

További információ: 06-20/379-6152 és http://sites.google.com/site/mezesjudit

Próféciák a Bibliában - Előadássorozat a Gárdonyiban


Szeretettel meghívjuk Önt, kedves Családját és Barátait a
Próféciák a bibliában 
című előadássorozatunkra.

Előadók
Feketéné T. Erzsébet
Fekete Zsolt

Helyszín: Miskolc-Hejőcsaba, Gárdonyi Művelődési Központ

A belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Témák:
 1. 2012. október 22. (hétfő) 17.30
  Bibliai próféciák szerepe, csoportosítása. Azonosítási elvek.
 2. 2012. november 6. (kedd) 17.30
  Szobor látomás Dániel könyve 2. fejezetében.
 3. 2012. november 20. (kedd) 17.30
  Jövendölés a világhatalmakról Dániel 7. fejezetében.
 4. 2012. december 4. (kedd) 17.30
  A „kis” szarv.
 5. 2012. december 11. (kedd) 17.30
  A 2300 éves prófécia I. rész. Az első 490 év.
 6. 2013. január 8. (kedd) 17.30
  A papi szolgálat.
 7. 2013. január 22. (kedd) 17.30
  A 2300 éves prófécia II. rész. Főpapi szolgálat.
 8. 2013. február 5. (kedd) 17.30
  Jézus napjainkra szóló jövendölései. 
Előadás után beszélgetésre, kérdezésre van lehetőség


vasárnap, október 21, 2012

Főzőkörök

KÖVETKEZŐ ALKALOM: OKTÓBER 21. - KENYÉRSÜTÉS!

2012. szeptember 16-án indul újra főzőkörünk. Teljes program letölthető INNENaz első alkalom témája a mintaétrend, vendég előadónk Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök. A hanganyagok folyamatosan felkerülnek a blogra.
Szeretettel várunk mindenkit a Bibliaházba!  (Miskolc, Füzes utca 5.)
A program egészen jövő évig tart!

Ezzel párhuzamosan várunk mindenkit Stresszkezelő tanfolyamunkra is.

szerda, október 17, 2012

Igehirdetés 2012.08.18-án


A 2012. augusztus 18-ai igehirdetésünk hanganyaga letölthető INNEN
címe: Istennel való kapcsolatunk, felelősségünk önmagunk lelkének mentéséért

A nyolc alapelv - Egészségünk titkai sorozat hanganyaga

2012. tavaszi előadássorozatunk, az "Egészségünk titkai" című sorozat ötödik előadása:

A nyolc alapelv és a gyógyítás különböző szintjei
Előadó: Fekete Zsolt életmód-tanácsadó

2012. március 13.
Letöltés

Facebook-oldalunk

péntek, október 12, 2012

Mendelssohn: Illés oratórium - Halljad Izrael - Bízzál ne félj

Mendelssohn Illés oratóriumának második részéből a 
Halljad Izrael (No. 21) szopránária és a Bízzál, ne félj (No. 22) kórus 
Czabán Angelika és a 
Sola Scriptura Teológiai Főiskola Énekkara és Szimfonikus Zenekara előadásában,
2008-ból:

A hanglemez az előző és ezt követő évek koncertjeivel együtt 
megrendelhető a bibliaora@freemail.hu címen.

csütörtök, október 11, 2012

Egervári Oszkár emlékére

Egy „hivatásos prédikátor”, Egervári Oszkár emlékére
(1928-2012)
Utolsó tanítási napján, helyettesítésbe
beugorva ragyogott, hogy újra ott lehet...
2012. június 23-ára virradó éjszakán aludt el testvérünk előző nap fellépett tüdőgyulladása következtében. Hat évvel korábban elvesztette azonban már beszédkészségét betegség következtében. Emléke mégis igen eleven közösségünk tagjai körében. Az életkor vagy tagság tekintetében fiatalabb gyülekezeti tagok - akik nem ismerték őt aktív korában - megtudhatják, hogy mi a titka ennek, ha megnézik az Életadó TV műsor-archívumában, a „Pályám emlékezete" c. filmet az interneten. Reisinger János beszélget akkor 78 éves testvérünkkel ebben a műsorban. Különös megérzés vagy késztetés alapján röviddel a hirtelen támadt, elnémulást okozó betegség előtt készült a szóban forgó interjú.
E cikk megírása előtti estén tudtam megnézni végre ezt a műsort. Olyan munkatársként, aki 37 évig (1969-2006-ig) együtt dolgoztam vele, tanúsíthatom, hogy hiteles a portré „Oszi bácsiról”, ahogy általánosan nevezték és emlegetik ma is. Közvetlensége, Isten-, ember- és hivatás-szeretete az, ami kidomborodik ebből a mintegy utolsó pillanatban készült interjúból, és ténylegesen ezek voltak személyisége legfőbb jellemzői.
Hívő szülők gyermekeként született 1928-ban. Hat fiú között ő volt a negyedik. Több éven át nagy szegénységgel küzdöttek, részben a 30-as évek gazdasági válsága következtében, részben pedig azért, mert a hitbeli meggyőződéséhez ragaszkodó apa a szabad szombat igénye miatt is nehezen kapott állást. Sógora MÁV vezérigazgató volt, de haragudott rá a hite miatt, ezért csak nagy sokára könyörült meg a családon, oly módon, hogy álláshoz juttatta az apát. Ezek a küzdelmes évek azonban jó hitbeli iskolát jelentettek a gyermekeknek is, mert sokszor szinte kézzelfoghatóan tapasztalták Isten gondviselését kritikus helyzetekben. A gyermekek számára írt „Esti történetek”-ben megörökítettem egy olyan esetet tapasztalataik közül (lásd az "Illés hollói” c. elbeszélést), amit tőle hallottam. 
Abban az időben hivatalosan bejegyzett vallása kellett, hogy legyen mindenkinek, ami viszont csak az állam által elismert vallás lehetett, és e felekezet hittanóráin kötelező volt a részvétel. Szülei hitét követő és ahhoz ragaszkodó, de csecsemőként meg nem keresztelt kisdiákként többször került nehézségbe sajátos helyzete miatt, de ez is jó hitbeli iskola volt, sok emlékezetes tapasztalatot szerzett már ifjú évei során.
Az érettségivel együtt kertész szakképesítést szerzett. Szerette ezt a munkát mindvégig, de csak az egészséget karbantartó kikapcsolódásként foglalkozhatott vele némileg, mert a későbbiekben minden idejét lefoglalta a prédikátori szolgálat. A II. világháború nehéz évei közepette keresztelkedett meg tizenhat esztendős korában. Isten megőrizte őt a háború viszontagságai között, noha nem egyszer került közvetlen élet- vagy fogság-veszélybe. Ez is a hit iskolájának egy lépcsőfoka volt.
A háború után - édesapja kérésére, akinek Isten ügye mindennél fontosabb volt - egy évet könyvevangélista szolgálatban töltött. Ennek során még közelebb került Istenhez. Itt kapott késztetést arra, hogy a lelkészképzésbe is bekapcsolódjon. Azonban csak egy évet tanulhatott azonban, mert máris szolgálatba állították. Nagy volt ugyanis a prédikátorhiány, az emberek között pedig a reménységet adó vallás iránti igény. Sokszor emlegette, nekünk kollégáinak szolgálata kezdeti megpróbáltatásait és az ezek során szerzett áldott tapasztalatait is.  
Székesfehérvárott, majd Nagykanizsa és Pécs körzetében dolgozott. Közvetlen kapcsolata volt „nyája” minden egyes tagjával, lelkiismeretes pásztorként szorgalmasan látogatta őket, sok-sok kilométert téve meg biciklivel vagy gyalogosan. Meleg bizalom- és szeretetkapcsolata volt a gyülekezeti tagokkal.  Kegyeskedés- és képmutatásmentes őszinte hite, lelkesedése inspirálóan hatott a gyülekezetekre. „Barátkozós természete” és nyíltsága folytán – amint maga mondja az említett interjú során - jó kapcsolatot tudott kiépíteni a hatósági emberekkel és az egyházügyi titkárokkal a Rákosi éra nehéz időszakában is, noha ő sem kerülhette el a gyanúsításokat és olykor a veszélyes helyzeteket. Sokszor elmondta nekünk a pécsi imaház építésének a történetét, amit ő irányított, minden részletre kiterjedő figyelemmel és gyakran kétkezi munkásként dolgozva. Szinte a semmiből lett egy szép imaház Isten különleges segítsége által.

Budapestre helyezése az 1965-ös válság után történt. Itt aztán egészen más világba került unióbizottsági tagként, majd területi elnökként. A köztudottan BM-nek dolgozó unió-elnököt, Szakács Józsefet is sokszor kellett elkísérnie külföldi útjaira, tolmácsként. Nyomasztó, elkeserítő állapotok uralkodtak akkor az egyház központjában, vezetésében. Bizalmas munkatársi körben sokszor emlegette nosztalgiával a kizárólag evangéliumi munkában telt, boldog pécsi éveket. Sokszor mondogatta azt is, hogy fájlalja: felesége, gyermekei is megsínylették a pesti viszonyokat. Keveset tudott otthon lenni, pedig hat gyermekének, immár kamaszodva, nagy szükségük lett volna rá, hogy olyan gondosan foglalkozzék velük, mint kisgyermek korukban. 
A vezetői feladatok mellett a több száz tagú központi, Székely Bertalan utcai gyülekezet lelkésze is volt, ami nagyon megterhelőnek bizonyult, de ebben örömet talált. Eredményes szolgálatot végzett itt is, mint Pécsett. A gyülekezet fellendült, valósággal felvirágzott. Zsúfolt volt a terem az igehirdetésein, és olykor harmincan keresztelkedtek egyszerre. 
A másik erőforrás az úgynevezett „San Marco Klub” volt. Kiss János nyugdíjas prédikátor Óbudán, a San Marco utcában lakott, és itt jöttek össze hétről-hétre a központban uralkodó állapotok miatt „nyögő, sóhajtó” (Ezék 9,4), megújulásra vágyakozó prédikátorok igetanulmányozásra és közös könyörgésre. Kiss Jánossal – „Kiss bácsival”, ahogy mindenki nevezte őt – az úgynevezett békési ébredés idején ismerkedett meg Egervári Oszkár fiatal prédikátorként az ötvenes évek elején. Áldott napokat töltött a békési gyülekezetben tartott ébredési összejöveteleken. Mindig azt vallotta, hogy itt jutott valódi, mély megtérésre. Itt került olyan személyes közösségbe Istennel, amely egy életen át eltéphetetlen tartókötélnek bizonyult, küzdelmek, kísértések közepette és emberi gyengeségei ellenére is. Haláláig tanítómestereként tisztelte és szerette Kiss bácsit. Mi, a „San Marco klubban” részt vevő többi kollégák is csaknem mind Kiss bácsi tanítványai voltunk. (Engem is ő készített fel a keresztségre.) 
A hit általi megigazulás, a Szentlélek munkájának gyakorlati valósága, a személyes hitélet ápolásának fontossága, a Biblia szépségeinek és mélységeinek az örömteljes felfedezése, Ellen G. White bizonyságtételeinek a megbecsülése, a keresztény életmód és mértékletességi reform komolyan vétele – ezeket képviselte, ezekre tanított minket Kiss bácsi. Szerény óbudai lakása olyan volt, mint egy „Bétel”, mint egy menedék, mint a megnyugvás és az Isten-közelség helye, ahol igaz közösségben lehettünk egymással is. 
Ebből a San Marco Klubból – ahol 6-15 volt a résztvevő lelkészek száma, mert olykor többen felutaztak az összejövetelekre még vidékről is – nőtt ki az 1975-ben kezdődött hitvalló, kirívó visszaélések ellen tiltakozó mozgalom. Ennek a válságnak a hosszú - viszontagságokban, de ugyanakkor áldott tapasztalatokban is gazdag - éveiről nem szólhatok e cikk keretében. „Az igazságot, igazságot kövess, hogy élhess” c. könyv segítségével mindenki megismerheti ezt a küzdelmes, 15 esztendős időszakot, benne Egervári Oszkár szerepét, hitbeli helytállását is. 
Szolgálata politikai rendszerváltás utáni, utolsó 16 esztendeje egyrészt könnyebb volt (a külső viszonyokat illetően), de másrészt nehezebb, fájdalmasabb is (a Közösség korábbi lelkiségének a hanyatlása, és az addig ismeretlen belső válság megjelenése miatt). Mindenkor örömet talált azonban a gyülekezeti pásztori-igehirdetői, valamint az evangelizációs szolgálatokban – ez volt az ő igazi életeleme. Összesen 57 esztendőt töltött a prédikátori szolgálatban: 1949. július 1-től 2006 őszéig. 
Utolsó hat esztendeje csendességben, visszavonultságban telt betegsége folytán. Amíg csak tehette részt vett az istentiszteleteken Zugligetben. Láthatóan örült az Ige hallgatásának és a testvérekkel való találkozásnak. Énekelni némasága ellenére tudott, tisztán kiejtve a szavakat. Utoljára ez év húsvétján énekelt boldogan lányával, vejével együtt, akik őt gyakran látogatták az eleki szeretetotthonban is, ahol szeretettel, példásan ápolták az utolsó esztendőben. Ekkor már - nagyrészt fekvő betegként - folyamatos ellátásra szorult. 
Végezetül arról szeretnék röviden szólni, hogy mit becsültem a legjobban nála, és mire emlékszem a legjobban kijelentései, mondásai közül. Az utóbbival kezdem. „Olyan munka ez” – mondta a prédikátori szolgálatról – „hogy ha ezt meg lehetne így oldani, akkor a legszívesebben én fizetnék érte, hogy végezhessem”. 
A prédikátori szolgálat lényegét az alábbi, Jézus ajkán elhangzott igével foglalta össze: „Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok!” (Mt. 4,19). „A prédikátornak az a dolga, hogy kövesse Jézust” – mondta – „akkor szolgálatát Ő fogja eredményessé tenni”. E mondásai is igazolják azt, hogy Oszi bácsi tényleg „hivatásos” prédikátor volt.
Öt dolgot becsültem nála különösképpen: 
Isten ügye kétségtelenül az első helyet foglalta el életében. Neki nem létezett akadály, fáradtság, veszély, semmi olyasmi, ami eltántorította volna a kötelességteljesítéstől, ha Isten ügyéről volt szó. 
Ugyancsak becsültem azt, hogy nem volt benne semmiféle rátartiság vezető mivoltát illetően: testvér volt a testvérek között. Egyszer egy testvér beszélgetett vele, aki úgy tudta, hogy nálunk nincs is elnök a közösségben. „De van” – felelt neki Oszi bácsi. „Ki az” – kérdezte a testvér. „Én volnék” – jegyezte meg Oszi bácsi. 
Tiszteletreméltó vonása volt, hogy akárhányszor helyesbítette magát, visszavonta korábbi kijelentését vagy bocsánatot kért, azonnal, mihelyt rájött, hogy tévedett vagy hibázott. 
Igehirdetéseire példás lelkiismeretességgel készült idős korában is. Folyvást olvasott, tanult, és nem volt nyugta addig, amíg egy szépen letisztázott, átgondolt vázlat nem lett az eredmény. 
Mindig együtt érző volt az anyagi gondokkal küzdő testvérek és a bajba jutott emberek iránt. Szerényen élt a család, és neki csaknem mindig volt pénze arra, hogy valakinek segítsen, Isten ügyére való bőkezű adakozása mellett is. Ha pedig neki nem volt, akkor mindig tudta, hogy kik azok a testvérek, akiktől kérhet a szükségben lévők javára. 
Az említett interjú úgy végződik, hogy Reisinger János megkérdezi Oszi bácsitól: melyik a kedves igéje. Ő Fil. 2,5-9-et idézte válaszul. „Természetem szerint nem vagyok szelíd és alázatos” – mondta – „de szívből arra törekszem, hogy hasonló legyek Mesteremhez”.
2012. június 28.
Vankó Zsuzsa

"Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."