szerda, február 29, 2012

Reisinger János - Munkácsy trilógia 2. rész

Reisinger János bibliaismereti előadássorozata a miskolci Megyei Könyvtárban folytatódik.
2012. március 1-jei, csütörtöki előadásának témája Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának egyik festménye, az Ecce Homo.
Mindhárom képről vetítéses előadást fog tartani, melynek első alkalma letölthető INNEN
Kezdés 18.00 órakor, a könyvtár 300 Ft-os belépőt szed.

VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!


péntek, február 24, 2012

Kutassuk együtt: Mit szól az Úr? - Biblia-konferencia

Kutassunk együtt: Mit szól az Úr? c. Biblia-konferencia a Sola Scriptura Teológiai Főiskola szervezésében
2012. február 25. (szombat) 15:00 - 20:00   
Helyszín: SOTE Testnevelési és Sporttudományi Kar
Budapest XII., Alkotás u. 44.
Rövid bevezetés után közösen szeretnénk kifejteni, megbeszélni, mit mond az Írás az alábbi kérdésekről:
  1. Az első angyal üzenete és a lelkiismereti szabadság (Jel. 14,6-7)
  2. A második angyal üzenete és az ökumenizmus eszméje (Jel. 14,8)
  3. A harmadik angyal üzenete és az államhoz való viszony (Jel. 14,9-12)
  4. Az állhatatosság próbatétele a második advent előtt (Máté 24,9-13)
A beszélgetéseket vezetik a főiskola tanárai: Neparáczki Nándor, Prancz Zoltán, Reisinger János, Vankó Zsuzsa
Szeretettel várjuk adventista testvéreinket (a Kerakhoz és az unióhoz tartozóakat egyaránt), mindazokat, akik a fenti témákra vonatkozó közös igetanulmányozásban részt kívánnak venni. Különösen bátorítjuk a fiatalok részvételét. Az istentiszteleteket rendszeresen látogató vendégeket is szívesen látjuk!
A konferencián a témához kapcsolódó könyvek, kazetták is vásárolhatóak lesznek.

vasárnap, február 19, 2012

Új bibliatanulmány - 2. rész

Új szombatiskolai  tanulmányunk megjelent (2012. I.  negyedév, második rész), címe: Kicsoda az Isten?

Letölthető INNEN

Bevezető:
"Szombatiskolai tanulmányaink fõ témája ebben a negyedévben a teológia. Szűkebb értelemben az Isten személyéről szóló tanítást jelenti ez a szó.* 
Az Isten személyére vonatkozó bibliai kijelentéseket igyekszünk tehát számba venni és átgondolni. Ez az ismeret a legfontosabb számunkra a hitbeli ismeretek körén belül. Elég csupán Jézus nagy súlyú kijelentésére gondolnunk: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn. 17,3) 
Meghatározó jelentõségű a személyes hitéletünkben az, hogy milyen kép alakul ki a lelkünkben Istenről – Őróla, akiben bíznunk kell, és akihez imádkozunk.
A teológia szó tágabb értelemben a hittudományt jelenti, felöleli tehát a vallási ismeretek egész kidolgozott rendszerét. Második tanulmányunk arról szól majd, hogy a tágabb értelemben vett teológia könnyen eltávolodik az Isten személyére vonatkozó bibliai kinyilatkoztatástól. Ma ez különösen jellemző. Ezért mind a hívő embernek, mind a világnak nagy szüksége van az egyedül igaz, élő Istenről szóló ige tanúságtételére, a szűkebb értelemben vett – és hiteles, azaz teljességgel az isteni kinyilatkoztatáson alapuló – teológiára.
Luther Márton sorait idézzük: „Sem a zsinatok, sem az egyházatyák, sem mi nem fogunk olyan jól írni – még a legvilágosabb és legtermékenyebb pillanatainkban sem –, mint ahogyan a Szentírás, vagyis maga Isten... A prófétákat és az apostolokat kell a szószékre ültetnünk, hogy lábukhoz telepedve hallgassuk, mit mondanak, nem pedig nekünk beszélni az ő fülükbe.”**

* A görög theosz szó jelentése Isten, a logosz szóé pedig: beszéd, ige. Az e két szóból összetett teológia jelentése: Istenrõl szóló beszéd, ige. 
** Luther Márton ajánlása német mûvei wittenbergi kiadásának elsõ kötetéhez (1539). In Válogatott mûvei, V. köt., Luther Kiadó, Budapest, 2011, 18–19. o. 

NYITOTT SZEMMEL MAGAZIN ÚJ SZÁMA

Megjelenés február 10-én.
Korábbi számaink
(24. óra rovat)
(Létkérdések rovat)
(Visszakapott szabadság rovat)
(Testi-lelki egészségünk rovat)
(Bibliai rejtélyek rovat)
(Energiapersely rovat)
(Egymásra hangolva rovat)
(A természet csodái rovat)
(Világjáró rovat)

vasárnap, február 05, 2012

Munkácsy-trilógia első előadás

Reisinger János művelődéstörténeti előadássorozata a miskolci Megyei Könyvtárban
2012. február 02. Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt

Hanganyag letöltése INNEN

Következő előadás: 2012. március 01. csütörtök 18.00 (Megyei Könyvtár)

szerda, február 01, 2012

Reisinger János művelődéstörténeti-bibliai előadása

Reisinger János bibliaismereti előadássorozata a miskolci Megyei Könyvtárban folytatódik.
2012. február 2-ai, csütörtöki előadásának témája Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának egyik festménye, a Krisztus Pilátus előtt
Mindhárom képről vetítéses előadást fog tartani, melynek első alkalma ez lesz. 
Kezdés 18.00 órakor, a könyvtár 300 Ft-os belépőt szed.
VÁRUNK MINDENKIT SZERETETTEL!