vasárnap, június 28, 2015

Következő negyedéves szombatiskolai tanulmány

Isten tanúságtevői az őt nem ismerők körében

Letölthető INNEN

1. tanulmány július 4.
Séth, Énókh és Noé bizonyságtevése
a vízözön el
őtti világban

2. tanulmány július 11.
Ábrahám bizonyságtevése a kánaániták között
– József és Mózes bizonyságtétele Egyiptomban


3. tanulmány július 18.
Salamon király bizonyságtétele Sába királynőjének

4. tanulmány július 25.
Egy izraeli kislány, Jónás próféta és Ezékiás király missziója

5. tanulmány augusztus 1.
Dániel bizonyságtevése a babiloni udvarban

6. tanulmány augusztus 8.
Eszter és Márdokeus, Ezsdrás és Nehémiás bizonyságtétele a Perzsa Birodalomban

7. tanulmány augusztus 15.
A mennyből jött tanúságtevő.
Jézus, az evangélisták példaképe
page4image8312  page4image8632 page4image8792 page4image8952 page4image9112 page4image9272

8. tanulmány augusztus 22.
Jézus felkészíti a tizenkét, majd a hetven tanítványt
a bizonyságtev
ő szolgálatra
(Mt. 10. fej.; Lk. 10. fej.)

9. tanulmány augusztus 29.
A Krisztusról szóló evangélium első hírnökei
a pogányok között
(Ap csel 8–11. fej.)

10. tanulmány szeptember 5.
Pál első misszióútja. Tapasztalatok és tanulságok
(Ap csel 13–14. fej.)

11. tanulmány szeptember 12.
Pál második misszióútja. Tapasztalatok
és tanulságok
(Ap csel 15,36–18,22)

12. tanulmány szeptember 19.
Pál harmadik misszióútja. Tapasztalatok
és tanulságok
(Ap csel 18,23–21,19)

13. tanulmány szeptember 26.
A fogoly Pál bizonyságtevése helytartók
és királyok el
őtt
(Ap csel 21,27–28. fej.)

péntek, június 05, 2015

Reisinger János májusi, évadzáró előadása ILLYÉS GYULA

Hanganyag: http://hangtar.kerak.hu/download.php?mid=1744


„Hangzavart”? – Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz!
Azt! Földre hullt
pohár fölcsattanó
szitok-szavát, fűrész foga közé szorult
reszelő sikongató
jaját tanulja hegedű
s éneklő gége – ne legyen béke, ne legyen derű
a bearanyozott, a fennen
finom, elzárt zeneteremben,
míg nincs a jaj-sötét szívekben!

„Hangzavart”! Azt! Ha nekik az,
ami nekünk vigasz,
hogy van, van lelke még
a „nép”-nek, él a „nép”
s hangot ad! Egymásra csikorított
vasnak s kőnek szitok-
változatait bár a zongora
s a torok fölhangolt húrjaira,
ha így adatik csak vallania
a létnek a maga zord igazát,
mert épp e „hangzavar”,
e pokolzajt zavaró harci jaj
kiált harmóniát!
Mert éppen ez a jaj kiált
mennyi hazugul szép éneken át –
a sorshoz, hogy harmóniát,
rendet, igazit vagy belevész a világ;
belevész a világ, ha nem
a nép szólal újra – fölségesen!

Szikár, szigorú zenész, hű magyar
(mint annyi társaid közt – „hírhedett”)
volt törvény abban, hogy éppen e nép
lelke mélyéből, ahová leszálltál,
hogy épp e mélység még szűk bányatorka
hangtölcsérén át küldted a sikolyt föl
a hideg-rideg óriás terembe,
melynek csillárjai a csillagok?

Bánatomat sérti, ki léha vigaszt
húz a fülembe;
anyánk a halott – a búcsúzót ne
kuplé-dal zengje;
hazák vesztek el – ki meri siratni
verkli futamokkal?
Van-e remény még emberi fajunkban? –
ha ez a gond s némán küzd már az ész,
te szólalj,
szigorú, szilaj, „agresszív” nagy zenész,
hogy – mégis! – okunk van
remélni s élni!

S jogunk van
– hisz halandók s életadók vagyunk –
mindazzal szembenézni,
mit elkerülni úgysem tudhatunk.
Mert növeli, ki elfödi a bajt.
Lehetett, de már nem lehet,
hogy befogott füllel és eltakart
szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg
s majd szidjanak: nem segítettetek!

Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded,
mi neked fölfedetett,
a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt –
te bennünket növesztel, azzal,
hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk.
Ez – ez vigasztal!
Beh más beszéd ez!
Emberi, nem hamis!
A joggal erőt ad a legzordabbhoz is:
a kétségbeeséshez.

Köszönet érte,
az erőért a győzelem-vevéshez
a poklon is.
Ím, a vég, mely előre visz.
Ím, a példa, hogy ki szépen kimondja
a rettenetet, azzal föl is oldja.
Ím, a nagy lélek válasza a létre
s a művészé, hogy megérte
poklot szenvednie.
Mert olyanokat éltünk meg, amire
ma sincs ige.

Picasso kétorrú hajadonai,
hatlábú ménjei
tudták volna csak eljajongani,
vágtatva kinyeríteni,
amit mi elviseltünk, emberek,
amit nem érthet, aki nem érte meg,
amire ma sincs szó s tán az nem is lehet már,
csak zene, zene, zene, olyan, mint a tietek,
példamutató nagy ikerpár,
zene csak, zene csak, zene,
a bányamély ős hevével tele,
a „nép jövő dalával” álmodó
s diadalára ápoló,
úgy szabadító, hogy a börtön
falát is földig romboló,
az ígért üdvért, itt e földön,
káromlással imádkozó,
oltárdöntéssel áldozó,
sebezve gyógyulást hozó,
jó meghallóit eleve
egy jobb világba emelő zene –

Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz;
ki muzsikád ujjaival
tapintva lelkünk, mind oda tapintasz,
ahol a baj
s beh különös, beh üdvös írt adsz
azzal, hogy a jaj
siralmát, ami fakadna belőlünk,
de nem fakadhat, mi helyettünk
– kik szív-némaságra születtünk –
kizenged ideged húrjaival! 
1955

És egy szavalat, ami az előadáson nem hangzott el:


Következő előadás 2015. őszén, figyeljék a blogot, fel lesz tüntetve a dátum és a téma, meghívó!Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 
Reisinger János következő, évadzáró előadására, címe:
A Biblia a magyar irodalomban
- Illyés Gyula költészete

Helyszín és időpont
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 
(Miskolc, Görgey Artúr u. 11.)
2015. május 28. csütörtök 18.00
Belépő: 300 Ft

Az előadás után lehetőség van beszélgetésre, művészeti és bibliai témájú könyvek és lemezek vásárlására.
Címünkön a sorozat eddigi részei letölthetőek, a sorozat végén lemezen előrendelhetőek.


Megjelent és a helyszínenen megvásárolható lesz a Világszem második kötete is.
A magyar költészet több ezer verséből válogattuk össze ezt a gyűjteményt. Egy hangverseny kereteibe szorítva, öt fő részben, százhúsz tételben hangzanak fel a költemények, tematikus csoportosításban. Vannak ezek között jól ismert és alig idézett vagy hallható művek is, melyek azonban ebben az egységben arról vallanak, mire képes a magyar költészet az utóbbi négyszáz évben, miben tud segíteni a ma emberének gondolkodásában, szemléletének formálásában és hétköznapi küzdelmeiben. Külön oldalak szólnak arról, hogy mit tartottak költőink a szabadságról, az igazságról, a szeretetről, a boldogságról, a hitről, a származásról, a hazáról, a történelemről, egyáltalán az emberi létezésről és a világ végső mibenlétéről. Külön fejezetet képeznek az édesapa-, az édesanyaversek, csak maga a szerelmi költészet több fejezeten keresztül mutatja meg magát, de találhatók a kötetben gyermekversek és egy több fejezetből álló mustra a leghíresebb költői formák legnagyobb szerzeményeiből is, az epigrammától az ódán, episztolán, balladán át a fragmentumokig. A kötetet magyar rajz- és festőművészek illusztrációi díszítik.

A kötet a Sola Scriptura Teológiai Főiskola oktatási anyaga - Könyvárusi forgalomba nem kerül!

300x235 mm, 208 oldal, keménytáblás kötés
Ára: 4500 Ft / kötet