hétfő, december 10, 2018

Záró alkalom: Irodalmi sorozat a miskolci Megyei Könyvtárban Reisinger Jánossal

Utolsó alkalom 2018. december 13-án csütörtökön délután ötkor!


Dr. Reisinger János irodalomtörténész, az irodalomtudományok kandidátusa

Világszem címmel tart előadássorozatot
2018 szeptemberétől a megyei könyvtár központi épületében
(Miskolc, Görgey A. u. 11.).

1. A magyar költészet dicsérete
Vörösmarty, Babits és Weöres Sándor egy-egy versének segítségével
2018. szeptember 20., csütörtök 17.00
2. Magyar költők a szabadságról
Kölcsey, Petőfi, József Attila, Heltai Jenő, Nemes Nagy Ágnes verseivel
2018. október 18., csütörtök 17.00
3. Magyar költők az igazságról
Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany János, Weöres Sándor verseivel
2018. november 15., csütörtök 17.00
4. Magyar költők a szeretetről
Berzsenyi, Arany János, József Attila, Kosztolányi Dezső, Pilinszky János verseivel
2018. december 13., csütörtök 17.00

péntek, november 30, 2018

szerda, október 10, 2018

Új bibliatanulmány: Kicsoda nékünk Krisztus? 2018. IV.


KICSODA NÉKÜNK KRISZTUS?

Hogyan lehetünk eggyé Ővele, és ezáltal egymással is?I. TANULMÁNY OKTÓBER 6.
Isten Fia emberré válásának evangéliuma.

II. TANULMÁNY OKTÓBER 13.

A megígért Szabadító személye a messiási próféciákban I.

III. TANULMÁNY OKTÓBER 20.

A megígért Szabadító személye a messiási próféciákban II.

IV. TANULMÁNY OKTÓBER 27.

Jézus Krisztus, az „örökkévalóság Atyja”, a mindenség teremtője és Izráel Istene

V. TANULMÁNY NOVEMBER 3.
Jézus testtélétele – titok és kinyilatkoztatott igazság

VI. TANULMÁNY NOVEMBER 10.

Jézus két természete, születésétől fogva

VII. TANULMÁNY NOVEMBER 17.

Jézus megkísértése és győzelme

VIII. TANULMÁNY NOVEMBER 24.

Jézus tökéletes győzelme a bűn felett földi szolgálata folyamán

IX. TANULMÁNY DECEMBER 1.
Jézus végső győzelme a Kísértő felett

X. TANULMÁNY DECEMBER 8.

A feltámadt, mennybe ment Jézus mint Közbenjárónk, Bíránk és dicsőségben visszatérő Szabadítónk

XI. TANULMÁNY DECEMBER 15.

Hogyan lehetünk eggyé Krisztussal, és győzhetünk-e, amiképpen Ő győzött? I.

XII. TANULMÁNY DECEMBER 22.

Hogyan lehetünk eggyé Krisztussal, és győzhetünk-e, amiképpen Ő győzött? II.

XIII. TANULMÁNY DECEMBER 29.
Tökéletes győzelem és tökéletes egység Krisztus tanítványai között

Pdf

szerda, szeptember 19, 2018

A kiváltságos bolygó - Értem Munkacsoport

A DVD-ről:

Lenyűgöző számítógépes animációk, élvonalbeli tudósokkal készült beszélgetések, valamint a Föld és a Kozmosz látványos képei segítségével a Kiváltságos bolygó meglepő összefüggést tár fel életben maradásunk lehetősége, valamint a világegyetem megfigyelésére és megértésére való képességünk között.
Játékidő: 67 perc. Választható magyar vagy angol nyelvű lejátszás. MMV Illustra Média, ÉRTEM Egyesület

A film tartalma:

A világegyetem leginkább lakható helye egyben a legjobb lehetőséget biztosítja a tudományos kutatás számára. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen."

Guillermo Gonzalez - asztrobiológus

Sok tudós és filozófus szerint Földünk csupán egy rendeltetés és jelentőség nélküli kis porszem, amely a hatalmas kozmikus óceánban hánykolódik. Ám úgy tűnik, a csillagászat legújabb felfedezései ennek éppen az ellenkezőjét sugallják.

Ma már tudjuk, hogy egyedi és finoman hangolt természeti törvények összessége teszi lehetővé az élet bonyolult formáinak jelenlétét a Földön. Létünk teljes mértékben függ bolygónk oxigénben gazdag légkörétől, nagy holdjától, a bolygószomszédainktól, valamint a Föld pontos helyétől a Naprendszeren és a Tejútrendszeren belül. De még ennél is többről van szó. Ugyanazon tényezők, amelyek lakhatóvá teszik a Földet az élet számára, egyúttal a legjobb körülményeket biztosítják számunkra a tudományos megismeréshez.

Lenyűgöző számítógépes animációk, élvonalbeli tudósokkal készült beszélgetések, valamint a Föld és a Kozmosz látványos képei segítségével a Kiváltságos bolygó meglepő összefüggést tár fel életben maradásunk lehetősége, valamint a világegyetem megfigyelésére és megértésére való képességünk között.

Vajon mindez csupán egy véletlen egybeesés lenne? Vagy pedig az univerzum intelligens tervezettségének és célszerűségének mélyebb igazságát sejteti?

A film megrendelhető e-mailben az egyesulet@ertem.hu címen. Postai úton (utánvéttel) vagy egyeztetés alapján személyesen is átvehető.A dvd weboldala: http://static.ertem.hu/kivaltsagos_bolygo/

péntek, szeptember 07, 2018

Szász Károly verse Munkácsy Mihályról

Honszerző Árpád e helyütt pihené ki nagy útját,
Sasszeme itt villant őse hazája felé.
Itt született Munkácsy Mihály, innen kele útra
S új eszményi hazát hódíta láng-ecsete.

Munkácsy Mihály szülőháza. Emléktábla leleplezése 1882 március 3-án.


kedd, augusztus 21, 2018

Érzelmeink gyógyulása

Miért fontos az érzelmeink kérdésével foglalkoznunk?


Mélyről fakadó, kiirthatatlan vágy él bennünk a szeretet, a meghittség, az elfogadottság, a békesség, egyszóval: a boldogság után. Mivel az élet minden eseményéhez kapcsolódnak bennünk érzések és érzelmek 1, teljesen természetes, hogy hatnak a gondolatainkra és a döntéseinkre is. Életünket, jövőbeni sorsunkat meghatározza, hogyan gondolkodunk, hogyan élünk döntési képességünkkel. Ezért nem mindegy az sem, hogyan viszonyulunk az érzések és érzelmek kérdéséhez.


Általában ismerjük és elfogadjuk azt az elgondolást, hogy nem szabad a hitet és az érzelmeket egymással összekeverni, és hinnünk kell akkor is, amikor az érzelmeink vagy érzéseink az ellenkezőjét diktálják. Nem engedhetjük, hogy az érzelmek vegyék át a vezetést, hiszen nemcsak az a baj, hogy az érzéseink-érzelmeink változékonyak, hanem az is, hogy az önzés következtében megjelent életünkben a bűn szeretete. Vannak, akik ehhez hozzáteszik: mindez nem jelentheti azt, hogy a hívő élet érzelmektől mentes élet.


Tudjuk-e, hogy mit kezdjünk az érzelmeinkkel? Hogyan dolgozzuk fel saját ellentmondásos érzelmeinket, hogyan állíthatjuk Isten szolgálatába ezeket is? Hiszen az érzések nemcsak akkor veszik át a vezető szerepet, ha tudatosan így döntünk, hanem akkor is, ha menekülünk a velük való szembesülés elől, és megpróbáljuk elnyomni őket, tudomást sem véve róluk.


A következő idézetek megerősítik e téma jelentőségét és időszerűségét:

vasárnap, július 08, 2018

Szombatiskola 2018. III. – Az apostolok cselekedetei

Új tanulmányunk letölthető az alábbi linkről:
http://kerak.hu/data/Dokumentumok/Szombatiskolak/2018/btan18_03.pdf


„Vesztek erőt, miután a Szentlélek eljön reátok, és lesztek nékem tanúim” 
(Ap csel 1,8) 

I. TANULMÁNY július 7.
A Szentlélek kiárasztása – Előkészületek és beteljesedés (Ap csel 1-2. fejezet)

II. TANULMÁNY július 14.
A Jézusba vetett hit hatalma (Ap csel 2,42–4,31)

III. TANULMÁNY július 21.
Az ősgyülekezet élete – Ismét a főtanács előtt (Ap csel 4,32–5,42)

IV. TANULMÁNY július 28. 
Az első keresztény vértanú (Ap csel 6–7. fejezet)

V. TANULMÁNY augusztus 4.
Az evangéliumhirdetés kiterjedése – Fülöp evangélista munkája (Ap csel 8,1–40) 

VI. TANULMÁNY augusztus 11.
Pál megtérése (Ap csel 9,1–30) 

VII. TANULMÁNY augusztus 18.
Pál első bizonyságtevései megtérése után – Péter szolgálata (Ap csel 9,19–43) 

VIII. TANULMÁNY augusztus 25. 
A pogánymisszió kezdete – Kornéliusz megtérése és az antiochiai munka (Ap csel 10,1–11,24)

IX. TANULMÁNY szeptember 1.
Péter szabadulása a börtönből – Pál első missziójának kezdete
(Ap csel 12,1–25;11,25–30;13,1–12)

X. TANULMÁNY szeptember 8. 
Az apostoli zsinat és Pál második misszióútjának első szakasza (Ap csel 13,14–16,5) 

XI. TANULMÁNY szeptember 15. 
Evangéliumhirdetés a nagy görög városokban – Pál második misszióútjának második szakasza, és harmadik misszióútja (Ap csel 17–19. fejezet) 

XII. TANULMÁNY szeptember 22.
Pál utolsó útja Jeruzsálembe és elfogatása (Ap csel 20–22. fejezet)

XIII. TANULMÁNY szeptember 29.
Pál cézáreai fogsága és Rómába érkezése (Ap csel 22,23–28,31)

csütörtök, június 14, 2018

A Biblia: Isten szava 3. rész

Előző rész 


3) A Biblia ihletettségéhez való viszonyulás a kezdetektől a jelenig
Szükséges egy rövid, tömör történeti áttekintés ahhoz, hogy a múlt hátterén értékelhessük a jelenlegi helyzetet.

Az ószövetségi korszakban nem volt kétséges, hogy a prófétai írások ténylegesen Isten beszédét, kinyilatkoztatását tartalmazzák. Amikor Dávid átadta fiának, Salamonnak a templomépítésre vonatkozó terveket, amelyek a Mózes II. könyvében foglalt isteni utasításokat követték, emlékeztette őt arra, hogy „
mindezek az Úr kezétől" (1Krón. 28,19). Dániel próféta azzal a meggyőződéssel kutatta az idősebb, kortárs próféta, Jeremiás jövendöléseit, és várta az általa kijelentett ígéretek beteljesedését, hogy „az Úr igéje [szólt] Jeremiás próféta [által]" (Dn 9,12). Több prófétai írás, vagy egyes tartalmi egységek is azon belül, ilyen egyértelműen fogalmazott bevezetéssel kezdődnek: „Így szól az Úr", avagy „az Úr igéje" xy próféta által. (Lásd pl.: Hóseás 1,1; Jóel 1,1; Ésa. 44,6)

szerda, június 13, 2018

A Biblia: Isten szava 2. rész

Előző részA Biblia: Isten szava 1. rész

2. A kinyilatkoztatásra hivatkozó vallások számbavétele és vizsgálata

Összesen három világvallás vallja magát isteni kinyilatkoztatáson alapulónak: a hinduizmus, az iszlám és a kereszténység. Mindegyik vallja, hogy írott formában is birtokosa az isteni kinyilatkoztatásnak, azaz mindegyiknek van Istentől ihletettnek tekintett szent könyve. E három világvallás kinyilatkoztatás-tanára szűkül le tehát a kutatási területünk, ha hiteles isteni kinyilatkoztatást keresve nyomozódni kezdünk.

A hitelesség ésszerű kritériumaiként az alábbi feltételeket állíthatjuk fel:
a) Valamilyen racionálisan követhető magyarázatot kell elvárnunk arra vonatkozóan, hogy milyen úton-módon jutott el hozzánk emberekhez az Istentől származó kinyilatkoztatás és miképpen foglaltatott bele az adott szent könyvbe vagy könyvekbe, még ha nem is zárjuk ki természetfeletti bölcsesség és erő működését ebben a folyamatban.
b) Ugyancsak joggal várjuk el, hogy a szóban forgó kinyilatkoztatásban emberi gondolatokat meghaladó, felsőbbrendű isteni eszméket fedezhessünk fel.
  
Kezdjük a vizsgálatot a hinduizmus szent könyveivel:

kedd, június 12, 2018

A Biblia: Isten szava 1. rész

Létezik-e hiteles Isten-ismeret, hiteles vallásosság?

Sok kereső embert foglalkoztat ez a kérdés. Többnyire még azok is belebotlanak életük során, akiket egyébként közömbösen hagy ez a téma. A kérdés valójában egyenértékű egy másik kérdéssel: Létezik-e hiteles, egyértelmű, mindenki számára megismerhető isteni kinyilatkoztatás?

Nyilvánvaló ugyanis, hogy ha létezik ilyen kinyilatkoztatás, akkor létezik hiteles istenismeret és vallás, ha pedig ilyen kinyilatkoztatás nincs, akkor hiteles Isten-ismeret és vallás sem létezhet. Bővebben kifejtjük ezt a továbbiakban.

1. Alapkérdés bárminemű vallásosságot illetően


Az istenhívő, vallásgyakorló vagy Isten-kereső emberek számára - amennyiben értelmes Isten ismeretre törekszenek - alapkérdés az, hogy milyen megbízható forrásból származnak vallási ismereteik. Valójában azonban minden embernek is jó oka lenne arra, hogy feltegye a kérdést: létezik-e ténylegesen valamilyen isteni önkinyilatkoztatás? B. Pascal találó hasonlatot alkalmazva szól arról, hogy miért:

csütörtök, június 07, 2018

Mit mond a Biblia Isten és az ember kapcsolatáról; a megtérésről és az imádságról?ISTEN ÉS EMBER KÖZVETLEN KAPCSOLATÁNAK MEGSZAKADÁSA

A bűneset óta Isten bizonyos értelemben visszavonult az ember és a világ életéből: „Hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja.” (I.Timótheus 6,16) „Bizony, te rejtőzködő Isten vagy, Izráelnek Istene, Szabadító.” (Ésaiás 45,15)

Nem részvétlenségből, a magunkra hagyás szándékával teszi ezt Isten, mert hiszen eközben fenntartja az élet lehetőségét a Földön a bűn pusztító, romboló erői ellenére, „figyel és szemmel tart”, amint az Írás mondja (Malakiás 3,16; Zsoltárok 33,18). Isten azért „rejtőzködik el”, mert a bűnnel fertőzött ember számára mind lelkileg, mind fizikailag elhordozhatatlan lenne az Ő jelenléte. A bibliai leírás szerint a bűneset megtörténte után maga az ember kívánt elrejtőzni Isten elől, mert félni kezdett Tőle (1Mózes 3,8–10). Találó az alábbi megállapítás:

„Ami a természetben látható, az sem az istenség kizárását, sem nyilvánvaló jelenlétét nem bizonyítja, hanem egy elrejtőzködő Isten jelenlétéről tanúskodik. Minden ennek a jegyét viseli magán.” (Blaise Pascal: Gondolatok, 556. töredék)

MEGBÉKÉLÉSRE VAN SZÜKSÉG
Ugyanakkor az Istennel létesített személyes kapcsolat nélkülözhetetlen az ember számára. Nem szabadulhat ki másképpen a bűn fogságából, csak a Szabadító Istennel kötött szövetség által. E nélkül nem tudja visszanyerni és megőrizni lelki egészségét. Valódi szellemi, lelki, erkölcsi növekedés sem valósulhat meg az életében másként.

csütörtök, május 24, 2018

Crna Bara-i Léböjttábor és Élőétel tábor 2018.

Élő étel tábor 2018. július 2-8. (7 nap) 90 ill. 135 euro
Léböjt tábor 2018. július 23 – augusztus 2. (hétfő-csütörtök 10 nap) 240 euro
Jelentkezés Német Antal címén, telefon: +3620 3796133
Feketetó, Crna Bara (Црна Бара) Szegedtől 60 km-re van Szerbiában.Zichy tárlatvezetés Reisinger Jánossal 2018. május 27.

Meghívó

Az Oltalom Alapítvány a 2018-as évben is megrendezi a szokásos, május utolsó vasárnapjára eső, 20 év óta meghirdetett Zichy Mihály tárlatlátogatását. A helyszín a Somogy megyei Zala falu, Zichy Mihály Emlékmúzeum (8660 Zala, Zichy Mihály utca 20.), a Siófoktól délre fekvő Tab várostól 3 km-nyire.
A tárlatvezetés kezdő időpontja 2018. május 27. vasárnap 10.00, ezután folyamatosan fogadjuk az odaérkezőket egészen 14 óráig. 15-20 percnél több várakozásra a legrosszabb esetben sincs szükség, addig is megválthatók a belépőjegyek, vásárolni lehet a kiadványok közül, az utazás után az épületben toalettre is van lehetőség.
Az odautazást mindenkinek magának kell megoldania, vasúton, autóbusszal, illetve személygépkocsival vagy bérelt buszokkal. Erre a rendezvényre általában több százan látogatnak el határon belülről és kívülről. 
Tárlatvezető ebben az évben is Reisinger János irodalomtörténész lesz, akinek a múzeumról készült 2003-as televíziós előadása az interneten hozzáférhető. A helyszínen különböző, Zichyvel kapcsolatos kiadványok megvásárlására is lehetőség nyílik.
Ebben az évben vendégfogadást nem tudunk rendezni, így mindenki úticsomagról gondoskodni szíveskedjék.
A belépődíj felnőtteknek 700, nyugdíjasoknak és diákoknak 350 forintba kerül, pedagógus igazolvánnyal pedig ingyenes a belépés.
Megtörténhet, hogy Zichy Mihály szépunokája, Zichy Attila is családjával együtt megjelenik a múzeumlátogatáson
Minden érdeklődőt szeretettel hívok és várok:

Reisinger János
A rombolás géniuszának diadala

péntek, május 04, 2018

Mit mond a Biblia a bűn hatalmából kiszabadító Megváltóról, Jézus KrisztusrólMit mond a Biblia a bűn hatalmából kiszabadító Megváltóról, Jézus Krisztusról?


A kereszténység alapítója és hitének középpontja: Jézus Krisztus, a Megváltó. De kicsoda Ő? Miből és hogyan váltja meg az embert? Alapvető kérdések ezek.VALÓSÁGOS TÖRTÉNELMI SZEMÉLY

Amit általában helyesen tud a közvélemény: Jézus nem mitikus alak, hanem valóságos történelmi személy, aki kb. 2000 évvel ezelőtt élt. A Biblia alapján születésének ideje: valószínűleg i. e. 4, halálának ideje: i. sz. 31 tavasza.1
A mai történettudomány nem kételkedik abban, hogy Jézus, akiről a Biblia mint a világ Megváltójáról beszél, valóságos történelmi személy volt, aki az i. sz. I. század első felében élt Palesztina földjén.
A Biblián kívüli ókori irodalomban is találunk említéseket és adatokat Jézusról. Ezek közül Josephus Flavius zsidó történetíró (i. sz. 37–100) feljegyzése a legfontosabb. Korábban csak keresztény kézen megőrzött kéziratból volt ismeretes. A szöveg annyira keresztény szempontú volt, hogy jogosan keltette azt a gyanút, hogy Josephus eredeti tudósítását átírták. Századunkban azonban ismertté lett egy régi kézirat, Agapiosz arab nyelvű világtörténelme, az i. sz. X. századból. Ez a mű idézi Josephus Flavius A zsidók története c. művéből a Jézusra vonatkozó részt – minden valószínűség szerint az eredeti, hiteles szöveggel:

„Élt abban az időben egy bölcs ember, akit Jézusnak hívtak. Egész élete kifogástalan volt, erényes cselekedeteiről volt híres, és a zsidók, valamint más népek közül sok ember a tanítványa lett. Pilátus keresztre feszítésre és halálra ítélte. De akik tanítványai lettek, nem tagadták meg tanításait. Azt mesélték, hogy mesterük keresztre feszítése után három nappal megjelent nekik. Ők úgy vélik, hogy ő volt a Messiás, akiről a próféták csodás dolgokat jövendöltek.” (XVIII. 3., 1980-as kiadás, 503. l.)

A következő kérdés, amit Jézus személyéről kérdezhetünk: nevének eredete, jelentése.

kedd, április 24, 2018

Nyári táborok 2018.

Tábori ajánló 2018-ra:

Toleranciatábor Seregélyesen: június 17-24. és Július 8-15.
Életmódtábor Celldömölkön Július 1-8.
Rehabilitációs tábor Simán Július 8-15.
Főiskolai tábor Simán Július 15-22.
Családos tábor Kunfehértón Július 22-29.
Ifjúsági tábor Simán Július 29-augusztus 5.
Bibliaismereti tábor Eleken Augusztus 5-12.
Bibliaismereti és zenei tábor Orfűn Augusztus 9-19. (koncertekkel zárul)

Mit mond a Biblia a jó és a gonosz közötti nagy küzdelemről az emberi történelemben?ISTEN URALMA A SZABADSÁG URALMA

Az előző fejezet szólt arról, hogy a rosszat nem Isten teremtette sem a világmindenségben, sem a mi földünkön. A rossz a bűnnel együtt "jött be", mint egy "ellenség", mivel egy angyalfejedelem (Sátán), majd az első emberpár is az újonnan teremtett földön, visszaéltek a szabad választás képességével, és helyet adtak a szívükben az önzésnek.
A világmindenséget teremtő és fenntartó Isten uralma a világmindenségben a szabadság uralma, amihez hasonlót mi a földön nem ismerünk. Ez azt jelenti, hogy kényszert, erőszakot sohasem alkalmaz egyetlen teremtményével szemben sem. Nem használja fel azt a hatalmát, hogy minden teremtményének az élete kizárólag tőle függ. A Biblia utal arra, hogy az emberen kívül sok más, értelmes teremtménye is van Istennek a világmindenségben. Ezek közül azonban egy sem a tőle való függés vagy a félelem indítékából tiszteli Istent és az ő törvényét, hanem szabad választás és belső erkölcsi meggyőződés alapján. Azért tehát, mert törvényét igaznak, őt magát pedig méltónak találják arra, hogy Uruknak, vezetőjüknek fogadják el. Isten világában mindenütt, kizárólag a szabadság uralma érvényesül:
„Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” (2Korinthus 3,17)


A MEGVÁLTÁS TERVE

Mivel a szabadság uralmát mindenképpen sértetlenül akarja megőrizni, Isten nem alkalmazott erőszakos megtorlást, nem semmisítette meg a bűn útjára lépett teremtményeit. De szabadon burjánozni sem hagyhatta a bűnt, mert ő tudja a legjobban a törvényt, hogy az „teljességre jutva halált nemz” (Jakab 1,15). Az, hogy „Isten a szeretet” (1János 4,8), azt is jelenti, hogy teremtményei életének és boldogságának a védelmezője. Ezért Isten sajátos módon vette fel a küzdelmet a gonosszal.Elkészített egy tervet – az igazságosság és a szeretet alapelvének a tökéletes érvényesítésével – arra, hogy miként semmisíti meg a bűnt a földön, és iktatja ki azt az egész világmindenségből is, kizárólag erkölcsi erővel, hogy a szabadság uralma semmit se sérüljön. Ennek a tervnek a neve – a Biblia alapján – a megváltás terve. A róla szóló híradást, kinyilatkoztatást pedig evangéliumnak nevezi a Biblia. Ez a görög szó „jó hír”-t, „örömhír”-t jelent.
Az evangélium mindenekelőtt az az örömhír, hogy...

szerda, április 11, 2018

Mit mond a Biblia a rossz és a bűn eredetéről?

„Muszáj bevallani – hogy létezik – a rosszat.
Az eredete még egészen titokzatos,
A jó szerzőjétől származna tán a rossz?...
De hogy képzelhető, hogy maga Isten az, aki
Egyfelől fiait kegyelmében füröszti,
Másik kezével a rosszat zúdítja le?
Melyik szem láthat ily titkoknak mélyire?
Tökéletes lényből rossz létre nem jöhet,
De máshonnan se – mert minden belőle lett.
És mégis létezik – ó fájdalom – a rossz.
Mily döbbenetes ez, mennyire paradox!”
(Részlet Voltaire: Vers a lisszaboni földrengésről c. költeményéből, 1756, Fordította: Petri György)


Ezek a sorok nagyon pontosan összegezik a rossz létezésével és eredetével kapcsolatos, nagy emberi kérdést. Ma is ugyanígy fogalmazódik meg e kérdés sokakban. Alfred Kastler, Nobel-díjas fizikus például így szól erről:„Bizonyos lények életének célja azon alapszik, hogy más lényeket halálba küld, amelyeknek ugyancsak ez a célja. Hol van itt az isteni szeretet, amiről Krisztus beszél?... Isten az az erő, mely fenntartja az Univerzumot. De miért van az, hogy Isten egyszerre az az erő, mely... építi az életet, és ugyanez az erő, önmagának ellentmondva, lerombolja?” (Az a különös anyag, 268. l.)


A „Mit mond a Biblia...” előző fejezetében idéztük már Alfred Kastlert. Olvashattuk vallomását, hogy a teremtés gondolatának az elfogadása semmi gondot sem okoz neki mint természettudósnak, sőt az evolúció elképzelésénél sokkal elfogadhatóbbnak találja. De a fent idézett soraiból kitűnik, hogy a rossz eredete igazi nagy kérdés az ő számára is.


MI A BŰN?


Hogy mi minden a rossz, azt a bőrünkön tapasztaljuk. Minden, ami az életet és a boldogságot veszélyezteti, rombolja. De gyakorta emlegetünk egy erkölcsi fogalmat is a mindennapi életben: a bűnt. A Biblia megállapítása mindenekelőtt ez: a bűn a gyökere minden rossznak.
A Bibliában található meghatározása így hangzik:
„A bűn pedig a törvényszegés” (1János 3,4)1

Miféle törvényről van itt szó, aminek a megszegése a bűn? Egyértelmű, hogy a Bibliában bemutatott nagy, erkölcsi alaptörvény ez, amely az egész világmindenségben érvényes. Ennek a lényegét pedig így összegezi az Írás: „A törvény betöltése a szeretet.” (Róma 13,10)

csütörtök, április 05, 2018

Mit mond a Biblia a világmindenség teremtő Istenéről?


(előző rész: Mit mond a Biblia önmagáról?)

A BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

A teremtéstörténet méltó nyitánya a Bibliának. A Biblia első fejezete az „így volt” bizonyosságával szól Földünk teremtéséről. A leírás emberi tapasztalatunk számára meg közelíthetetlen, de még gondolkodásunk, sejtésünk is nehezen kapaszkodik fel hozzá.
A Biblia nem az egész világegyetem, hanem egyedül a mi bolygónk teremtését követi nyomon. A sokat vitatott és misztifikált „kezdetben” kifejezés csak a Földre vonatkozik. Más helyein a Biblia sejteti, hogy „egek régtől fogva voltak” (2Péter 3,5), és a földi világ előtt már léteztek más világok is (Jób 38,4–7; Zsidókhoz 1,2 (eredetiben: világokat); Jelenések 12,7–9 stb.). A teremtéssel és az élettel kapcsolatos kérdések kimondva-kimondatlanul ott állnak minden emberi probléma mögött.

Miért teremtett Isten?

Mi célból hozott létre Isten világokat, s bennük a miénket is? Messzemenő következménye van a teremtés szempontjából annak az állításnak, hogy „Isten a szeretet”. Felemelő és egyben vigasztaló is azok számára, akik Istent úgy képzelték el, hogy Ő a maga kényére-kedvére létrehozott teremtményeket, hogy azután tetszése szerint uralkodhasson rajtuk.
Sokan tekintenek úgy az isteni teremtésre, mint Madách Imre Lucifere:

hétfő, március 12, 2018

Hangok a babákért - Jótékonysági húsvéti koncert

A Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat megsegítésére, mobil motoros szívók és nitrogén-monoxid-érzékelő beszerzésére.

Helyszín: Rákospalotai Evangélikus Egyházközség Nagytemploma, 1152 Budapest, Régi Fóti út 73.
Időpont: 2018. március 24., szombat, 18 óra
Művek: Bach, Mozart, Händel, Esterházy Pál, Kodály Zoltán művei

A belépés díjtalan, az adományokat a Mentőszolgálat megsegítésére gyűjtjük!

szerda, február 14, 2018

Bibliatörténeti kiállítás (Adeia) a miskolci Lévay Gimnáziumban

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe:

Három és fél évezred Bibliája

Időpont: 2018. február 17–23-ig

Nyitvatartás: 15–18 óráig – iskolai csoportoknak délelőtt is, előzetes egyeztetés alapján

Helyszín: Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Szalay Sámuel díszterem
– 3530 Miskolc, Kálvin út 2.
Szeretettel várunk minden látogatót! A belépés ingyenes.

(a megnyitóról később küldünk értesítést a facebook-oldalunkon)