vasárnap, december 30, 2012

Évzáró megemlékezés

Mindenkit szeretettel várunk közös évzáró istentiszteletünkre, melyen visszatekintünk az elmúlt évre, beszélgetünk, éneklünk, együtt adunk hálát az Úrnak "minden jótéteményéért".
Utána közös vacsorát tartunk, ahol a mindenki által hozott ételből terítünk.

Helyszín: BIBLIAHÁZ Miskolc, Füzes utca 5.
Időpont: 2012. december 31. 16.00 óraNemzetközi adventista bibliaiskola


Online nemzetközi adventista bibliaiskola indult, internetes elérhetőséggel.
Egyelőre angol és magyar nyelven, de a későbbiekben 9 nyelven lesznek elérhetőek a leckék.
Az anyag kifejezetten adventisták részére van összeállítva.

Az oldal elérhetősége:

Hamarosan bibliatanulmányozó kurzus is indul, a Szentírással még csak ismerkedők részére. Szintén online módon, emailben lehet jelentkezni és a leckék anyagaihoz jutni, kérdéseket feltenni. Részletek hamarosan!

hétfő, december 24, 2012

Gyülekezetünk bemutatkozása, szolgálata Miskolcon

Isten segítségével és a szervezők felkérésére ma lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a Keresztény Advent Közösség munkáját, életét. Gyülekezetünk énekkel, verssel, az Ige megszólaltatásával szolgált a miskolci Szinva Teraszon, a Villanyrendőrnél a buszmegállóban, az arra járók örömére. A fél órás műsor anyagát meg lehet tekinteni youtube oldalunkon.
Az embereknek könyveket, újságokat ajándékoztunk (maradjon az áldás az olvasásán, az Ige befogadásán is!), forró teával és reformpogácsával kínáltuk őket.
Köszönjük a lehetőséget a bizonyságtevésre, hála érte az Úrnak!


A ma délelőtti bemutatkozásunk anyaga itt található meg:
https://www.facebook.com/pages/Bibliaház-Miskolc/132811600075781
(belépés nélkül is megnézhető! Be kell zárni a felugró ablakot)

Külön a képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531390540217883.122065.132811600075781&type=3
A videók: http://www.youtube.com/playlist?feature=edit_ok&list=PLxv-JQkMGNry2UggmMClr0C8cZh-SPlIQ
 

csütörtök, december 20, 2012

2012. december 21. - Jövendölések a Biblia mérlegén

Szeretettel ajánljuk mindenkinek az alábbi előadást, akinek félelmei vannak a jövőt illetően, valamint a 2012. december 21-re vonatkozó különféle jóslatok kapcsán.

A 2012. december 21-re vonatkozó jövendölések a Biblia mérlegén – Kecskeméti János előadása (mp3):
http://ow.ly/fDECf

  "Ős patkány terjeszt kórt miköztünk,
    a meg nem gondolt gondolat,
    belezabál, amit kifőztünk,
    s emberből emberbe szalad."
(József Attila: Ős patkány terjeszt kórt...)
Szeretettel ajánlom mindenkinek az alábbi előadást, akinek félelmei vannak a jövőt illetően, valamint a 2012. december 21-re vonatkozó különféle jóslatok kapcsán.

A 2012. december 21-re vonatkozó jövendölések a Biblia mérlegén – Kecskeméti János előadása:
http://ow.ly/fDECf

BEMUTATKOZÁS A SZINVATERASZON


 

Miskolc város lehetőséget biztosított Közösségünk számára is, hogy bemutatkozzunk a Szinva teraszon.


2012. december 22-én, szombaton 10-13 óra között a miskolci Szinva Teraszon (Villanyrendőr megállónál) az ott álló faházban megismerhetik tevékenységeinket, előadássorozatainkat, kóstolhatnak reformsüteményeinkből, olvashatják kiadványainkat, betekintést nyerhetnek tanításainkba, egészségügyi munkánkba.

A színpadon 11.00 és 11.30 között szolgál kórusunk és zenészeink, megismerhetik a gyülekezet tagjait.
Várunk mindenkit szeretettel!!!

ÉLŐKÉP - Webkamera a Szinva Teraszról

kedd, december 18, 2012

Reisinger János Munkácsy életéről - 2012. november

Letölthető Reisinger János irodalomtörténész előadása Munkácsy Mihály életéről, mely a miskolci Megyei Könyvtárban hangzott el 2012. november 29-én.

Mp3 letöltés ITT

Reisinger János előadása MS Mesterről - 2012. május

Letölthető a 2012. májusi, Miskolc Megyei Könyvtárban tartott előadás, melyet Reisinger János irodalomtörténész tartott MS Mester műveiről.

Mp3 letöltés ITT
 

 vasárnap, december 16, 2012

A jellem tiszta fehér ruhája

Pecznyik Pál: Fehér lelki ruha
Szólt az Atya: Óh, gyermekem,
foltos ruhád nem nézhetem.
Kilátszik abból a térded,
szebb, új ruhát adok néked.
Régi ruhád ócska, tépett,
kapsz helyette hófehéret.
Már a földön abban járhatsz,
egykor elém abban állhatsz.

Szólt a gyermek: tudom Atyám,
foltos, kopott lelki ruhám.
Nem csoda, ha elnyűtt szegény,
születéstől koptatom én.
Hűségesen szolgál engem,
nehéz volna levetkeznem.
Szakadt térdét megfoltozom,
elég lesz, míg itt hordozom.

Ám az Atya nem engedett
szégyen látni így gyermeket.
Nyűtt ruhát keresztre tette,
Fiáét adta helyette!
Óh, ki látott ilyen cserét?
Újat kapni rongyosért?
De Golgotán ez ment végbe,
érte omlott Fia vére!

Gyermeke ezt megértette,
nyűtt öltönyét levetette,
nem feledi azt a napot,
melyen fehér ruhát kapott.
Mint szemére, vigyáz rája,
sokba került új ruhája!
Hiszi, nem kopik el többé,
mennyben hordja majd örökké!


“Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt. És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez? Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.
És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged! Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll vala.
És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Jósuának, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között. Halld meg Jósua, te főpap; te és barátaid, a kik előtted ülnek, mert jelképes férfiak ezek: Ímé, bizony előhozom az én szolgámat, Csemetét! Mert ímé e kő az, a melyet Jósua elé helyezek; egy kövön hét szem; ímé, én faragom annak faragványait, így szól a Seregeknek Ura, és eltörlöm e földnek álnokságait egy napon. Azon a napon, így szól a Seregeknek Ura, kiki hívja majd a maga felebarátját a szőlőtő alá és a fügefa alá.”
Zakariás könyve 3. fejezete

szombat, december 15, 2012

Nyitott szemmel magazin 23. száma (2012. december)


Lesz-e világvége? – avagy miért nem jött el 2012 decemberében?
(24. óra)
 Lapunk hasábjain foglalkoztunk már a 2012-es világvége kérdésével*, azonban a bizonytalan várakozás, ami sokakban változatlanul ott él, mégis arra késztetett, hogy a „világvége” előtt néhány nappal újra elővegyük a témát. Mint ismeretes, a nevezetes időpontot a maja naptár veti fel, de hogy ennyire teret nyerjen a miatta érzett aggodalom, ahhoz kellett az egész Föld kilátástalan jövőjét érző embertömegek napi tapaszatalata is. Ha alaposan szemügyre vesszük a bennünket körülvevő világot, volna okunk a világvégét komolyan venni. Ámde ha a maja naptár jóslata az idén „nem jön be”, érdemes-e ezután is számolni a világ végével? Lehet-e tudni annak pontos vagy hozzávetőleges idejét? Ha nem, miért nem?
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.
Ünnepi szorongások: a karácsony-szindróma
(Visszakapott szabadság)
Nincs még egy olyan ünnep a világon, amely érzelmileg ennyire magával ragadná az embereket, mint a karácsony. Ki vallásos ünnepként, ki „csak” a szeretet jegyében ünnepli. Készül rá idős, fiatal, családos, egyedülálló és hajléktalan, sőt, sokan karácsonytól karácsonyig számolják az időt. Két tökéletesen megtervezett, előkészített nap, amit felhőtlen szeretetben szeretnénk eltölteni. Megpróbálunk családi és társadalmi szinten is rendezni két nap édeni idillt, amiért az égvilágon semmi sem drága. S mégis, valószínű, hogy a legtöbb családban ez a karácsony sem fog elmúlni veszekedés nélkül. Vajon miért éppen a szeretet ünnepén esnek egymásnak az egész évben békésen élő rokonok, családtagok?
 A teljes cikket magazinunk 22.számában elolvashatja.

Feszültség és oldás. Valódi megnyugvás a muzsikától
(Egymásra hangolva)
 A mai – feszült és gyors – világunkban talán egyre többen egyetértünk a híres orosz zeneszerző gondolatával. Bár talán a 21. században már nem is a zene hiánya, hanem inkább a „zene” folyamatos jelenléte kerget bennünket az őrületbe. De ettől a ténytől eltekintve bizonyára mindannyian átéltük már a muzsika pozitív – feloldást nyújtó – hatásait is. Cikkünkben a gyógyító zenékről és a zeneterápiáról ejtünk szót.
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.

Volt egyszer egy reformáció (2. rész)
(Leporolt krónika)
 Martin Luther 1483. november 10-én született a németországi Eislebenben, igen szerény anyagi körülmények között élő szülők gyermekeként. A család nem sokkal később Mansfeldbe költözött, s ott a bányászat fellendülése következtében szociális helyzetük némileg jobbra fordult. A fiatal Luther nagy szorgalommal és kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait, majd 1501-ben beiratkozott az akkor igen jó hírű erfurti egyetemre. 1505-ben magister artium lett, majd apja határozott utasítására jogot kellett tanulnia, amelyhez azonban nem sok indíttatást érzett. Lelkében őt is korának nagy kérdése izgatta: „Mit tegyek, hogy az üdvösséget elnyerjem?”
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.

Megelőzhető-e a gyermekkori cukorbetegség?
(Testi-lelki egészségünk)
A választ a Kínában végzett, 880 millió embert vizsgáló egészségügyi felmérések eredményei és következtetései alapján keressük.1 A hetvenes években lefolytatott kutatások eredményeit T. Colin Campbell forrásmunkája tárta a széles közönség elé.
 A teljes cikket magazinunk 23. számában elolvashatja.

Stresszkezelő tanfolyam hanganyaga

Letölthető az összes előadás az alábbi oldalról:
http://miskolc.kerak.hu/Eloadas/Entries/2012/10/25_Stresszkezelo_tanfolyam.html

1. ELŐADÁS - 2012. szeptember 20.

A stressz csak az élőket sújtja
Mi a stressz? Hogyan mondjunk nemet a stresszre?

  1. 2. ELŐADÁS - 2012. szeptember 27.
Lesz még valaha is normális az életem?
Hogyan csökkentsük, hogyan oldjuk a stresszt? Három szint, ami stresszt okoz az életünkben. Hogyan védjük ki ezeket?
Letöltés

  1. 3.ELŐADÁS - 2012. október 04.
Azt meghallani, amit az emberek valójában mondanak
Az emberi kapcsolatok lehetnek a stressz okozói és a stressz elhárítói. A konfliktusokkal való szembenézés. Hogyan kezeljük a haragot?
Letöltés

  1. 4.ELŐADÁS - 2012. október 11.
Az ön munkája lélekölő, vagy beteljesedést nyújtó?
A munkahelyi feszültség öt formája.
Letöltés

  1. 5.ELŐADÁS - 2012. október 18.
Azzá válsz, amit hiszel!
A stressz-probléma gyökere... Hogyan fogadjuk el önmagunkat? Hogyan fogadjunk el másokat?
Letöltés

6. ELŐADÁS - 2012. október 25.
Összefoglalás, záró előadás
Letöltés

Előadó: Mézes Judit életmód-tanácsadó, lelkigondozó (http://sites.google.com/site/mezesjudit)

vasárnap, december 02, 2012

Könyvajánló: Barangolások a Szív országában


Szeretettel ajánljuk figyelmükbe  most megjelent, Barangolások a szív országában c. 5 – 14 éves korosztály számára  készített könyvünket. Különösen ajánljuk olvasni (és olvasni nem) szerető gyermekek, szülők, nagymamák, tanárok, tanítók, gyermekfoglalkozásokat tartók számára.
Nem hitben nevelt gyermekeknek is ajánlható, mivel a valóságos történetek - lelki, erkölcsi, hitbeli tapasztalatok - gyerekek nyelvén, nem didaktikus, élvezetes, fordulatokban gazdag olvasmányos stílusban íródtak.
A könyv színes keménykötésű B/4 méretben 72 oldalon 40 színes grafikával illusztrált.
Ára: 1650 Ft

A könyv megvásárlásával  - az örömszerzésen túl - a Nyitott Szemmel magazin tovább működését, fennmaradását is támogatják. Megrendeléseik legyenek kedvesek a:
www.nyitottszemmel.hu honlapon, vagy
06 20 379 6170 telefonszámon jelezzék.

Testvéri üdvözlettel: Soós Attila főszerkesztő

Advent Videó Stúdió - A keresztény videó

http://www.adventvideo.hu/
Impresszum:
"Mai rohanó világunkban, jó egy kicsit megpihenni és kikapcsolódásként olyan műsorokat nézni, ami erkölcsileg épít és szívet-lelket megnyugtat, közelebb visz Ahhoz, Aki az egyedüli megoldást tudja adni problémáinkra. Műsorainkkal igyekszünk a Biblián keresztül Isten szeretetét bemutatni. Archívumunkból bőven lehet válogatni, akár letölteni. Minden nézőnknek Isten áldását kívánjuk! "
2012:


2009:

szombat, december 01, 2012

Igehirdetés 2012.11.17-én - Az adventmozgalom kezdete

KÖRZETI ISTENTISZTELET - Molnár Miklós: 
Az adventmozgalom kezdeti lelkesedése a misszió, az igehirdetés és a testvéri egység területén

Letöltés mp3-ban

További letölthető igehirdetések ITT és a Hangtárban