csütörtök, október 15, 2015

Imahét 2015. - 4. nap

Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)4. Október 15. csütörtök

„Czírusnak, Persia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentetett meg Dánielnek... Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam három egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és soha sem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész három hét.
Az első hónap huszonnegyedik napján, ímé én a nagy folyóvíz, azaz a Hiddekel partján voltam. Felemeltem szemeimet, és láttam: ímé egy férfiú, gyolcsba öltözve, dereka ufázi arannyal övezve. Hallottam beszédének szavát, és mikor hallottam... ájultan orcámra estem... Ímé, egy kéz illetett engem, és mondta nékem: Dániel, kedves férfiú! Értsd meg a beszédeket, amelyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most hozzád küldettem! Mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. Monda nékem: Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Persiának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mihály, egy főfejedelem1, eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál.” 
(Dán 10,1-5,9-13)
(1 pontosított fordítás szerint)

„Urunk egyetlen benne bízót sem hagy cserben. Amikor gyermekei a gonosz ellen védelemért Hozzá húzódnak, az Úr szánalommal és szeretettel zászlót bont ellenségeik előtt... Sátán arra akarta rávenni a médó-perzsa birodalom legmagasabb méltóságait, hogy vonják meg kegyeiket Isten népétől. Eközben angyalok munkálkodtak a száműzöttek ügyéért. Az egész menny érdeklődéssel kísérte ezt a küzdelmet. Dániel próféta írásaiból valamelyest képet kapunk erről a hatalmas harcról, amely a jó és a gonosz erők között folyt. Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták... Maga Krisztus jött Gábriel segítségére... A menny leghatalmasabb erői munkálkodtak a királyok szívén...” 
(Próféták és Királyok, Prófétai eligazítás a válságban c. fejezet, 354-355. o.)

Urunk soha nem hagyja cserben a benne bízót. Amikor gyermekei a gonosz ellen védelemért hozzá fordulnak, az Úr szánalommal és szeretettel zászlót emel ellenségeik előtt. ... Míg Sátán arra akarta rávenni a médó-perzsa birodalom legmagasabb méltóságait, hogy vonják meg kegyeiket Isten népétől, angyalok munkálkodtak a száműzöttek ügyéért. Az egész menny érdeklődéssel kísérte ezt a küzdelmet. Dániel próféta írásaiból bepillantást kapunk a jó és a gonosz közötti erők hatalmas harcáról. Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. Mielőtt pedig a küzdelem lezárult, maga Krisztus jött Gábriel segítségére. ... A menny leghatalmasabb erői munkálkodtak a királyok szívén...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4. October 15. Thursday

In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, 
whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, 
but the time appointed was long: and he understood the thing, 
and had understanding of the vision.
In those days I Daniel was mourning three full weeks.
I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my mouth, 
neither did I anoint myself at all, till three whole weeks were fulfilled.
And in the four and twentieth day of the first month, 
as I was by the side of the great river, which is Hiddekel;
Then I lifted up mine eyes, and looked, and behold a certain man clothed in linen, 
whose loins were girded with fine gold of Uphaz: ...
Yet heard I the voice of his words: and when I heard the voice of his words, 
then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground.
And, behold, an hand touched me, 
which set me upon my knees and upon the palms of my hands.
And he said unto me, O Daniel, a man greatly beloved, 
understand the words that I speak unto thee, and stand upright: 
for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling.
Then said he unto me, Fear not, Daniel: 
for from the first day that thou didst set thine heart to understand, 
and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, 
and I am come for thy words.
But the prince of the kingdom of Persia withstood me one and twenty days: 
but, lo, Michael, one of the chief princes, came to help me; 
and I remained there with the kings of Persia.” 
(Daniel 10:1-5, 9-13)

Never will our Lord betray one who trusts in Him. As His children draw near to Him for protection from evil, in pity and love He lifts up for them a standard against the enemy. ... {PK 570.4}
While Satan was striving to influence the highest powers in the kingdom of Medo-Persia to show disfavor to God’s people, angels worked in behalf of the exiles. The controversy was one in which all heaven was interested. Through the prophet Daniel we are given a glimpse of this mighty struggle between the forces of good and the forces of evil. For three weeks Gabriel wrestled with the powers of darkness, seeking to counteract the influences at work on the mind of Cyrus; ... All that heaven could do in behalf of the people of God was done. {PK 571.2} ... The highest agencies of heaven were working on the hearts of kings...” 
(Prophets and Kings,  Chapter 46 — “The Prophets of God Helping Them”)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése