szombat, október 17, 2015

Imahét 2015. - 6. nap

Imaheti felolvasások 2015. október 12-17.
Kerak-ban maradó testvéreink számára

Bevezetés: Olyan bibliai igeszakaszokat jelöltünk ki a közös imaórák kezdéséül, amelyek arról szólnak, Isten népe szorongatott helyzetében egy hívő vezető, avagy az egész nép egy akarattal folyamodott Isten kegyelmes segítségéért. Alázattal, bűnbánattal, de egyben hittel tették ezt. A körülmények nem azonosak, de az a törvényszerűség mindenkor érvényes, hogy „imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének.” (E. G. White)6. Október 17. szombat 

„Mikor pedig elbocsáttattak, mentek az övéikhez, elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondtak nekik. Ők pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelték szavukat Istenhez: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot! Dávidnak, szolgádnak szája által ezt mondtad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen... Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják beszédedet!... Miután könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és Isten beszédét bátorsággal szólták.” 
(ApCsel 4,23-31)

„A tanítványok több erőért könyörögtek, hogy hivatásukat betölthessék, mert látták, hogy ugyanazzal a kitartó ellenállással kell megküzdeniük, mint amit Krisztus is tapasztalt a földön. Miközben még hitben egyesített imáik szálltak a menny felé, már meg is jött a felelet.” 
(Apostolok története A templom kapujában c. fejezetből)

„Mit számít, ha földi hatalmak sorakoznak fel Júda ellen... Dicső lények százmilliói állnak készen, hogy Isten szavára meghiúsítsák a gonosz hatalmak és gonosz emberek akaratát, és jót hozzanak ki azokból Isten hűségesei számára... A világnak van Kormányzója. A közelgő események műsora Isten kezében van. A menny Fensége igazgatja a nemzetek sorsát és egyháza gondjait is... Bízzunk Istenben, higgyünk és haladjunk előre. A menny hírnökei fáradhatatlanul őrködnek, szüntelenül megbízatásokat hajtanak végre velünk kapcsolatban.” 
(Bizonyságtételek 5. köt. Az isteni gondviselés c. fejezetből)

--------------------------------------------------------------------------------------
6. October  17. Saturday 

And being let go, they went to their own company, 
and reported all that the chief priests and elders had said unto them.
And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, 
and said, Lord, thou art God, which hast made heaven, and earth, 
and the sea, and all that in them is:
Who by the mouth of thy servant David hast said, 
Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?
The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, 
and against his Christ.
For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, 
both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, 
and the people of Israel, were gathered together,  
For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.
And now, Lord, behold their threatenings: and grant unto thy servants, 
that with all boldness they may speak thy word,
By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done
by the name of thy holy child Jesus.
And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; 
and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.” 
(ApCsel 4,23-31)

The disciples prayed that greater strength might be imparted to them in the work of the ministry; for they saw that they would meet the same determined opposition that Christ had encountered when upon the earth. While their united prayers were ascending in faith to heaven, the answer came.” 
(The acts of the Apostles, Chapter 6—At the Temple Gate)

What though earthly powers should be arrayed against Judah?... Myriads of glorified beings were ready at His word to overrule the power and policy of evil men, and bring good to His faithful ones. {5T 752.2} ... The world is not without a ruler. The program of coming events is in the hands of the Lord. The Majesty of heaven has the destiny of nations, as well as the concerns of His church, in His own charge. {5T 753.3} ... We need to trust in God, believe in Him, and go forward. The tireless vigilance of the heavenly messengers, and their unceasing employment in their ministry in connection with the beings of earth, show us how God’s hand is guiding the wheel within a wheel.  {5T 753.4}” 
(Testimonies for the Church, vol. 5, Chapter 91—God’s Care for His Work)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése